• نصب liri در آرچ
 • عدم کاهش درصد باتری
 • ترفندهای کوچک ولی کاربردی …
 • ماونت نشدن پارتیشن مشترک …
 • نصب همزمان چندین ورژن از …
 • مشکل فونت در مرورگر
 • معرفی کتابهای مفید
 • regex های مفید
 • مشکل در نصب بسته از aur
 • افزودن الگو به فاکسی پراک …
 • مشکل بعد از update سیستم
 • انتخاب یک لوگو برای آرچ د …
 • مشکل سرعت دانلود از مخازن …
 • یک ide مناسب برای برنامه …
 • tux ریاضیدان میشود!