شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2017-02-02 20:54:31

pmzt
عضو
ثبت شده: 2016-03-13
ارسال ها: 62

gnome terminal

سلام
(cleared)

$ gnome-terminal 

(gnome-terminal:14117): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-dark.css:1498:35: Junk at end of value for background-color

(gnome-terminal:14117): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-dark.css:1537:35: Junk at end of value for background-color

Error constructing proxy for org.gnome.Terminal:/org/gnome/Terminal/Factory0: Error calling StartServiceByName for org.gnome.Terminal: Timeout was reached

آخرین ویرایش توسط pmzt (2018-01-07 22:30:29)


Moesakaru sekai ni

آفلاین

#2 2017-02-05 17:22:06

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,383

پاسخ: gnome terminal

خروجی localctl و locale رو میذارید؟

آفلاین

#3 2017-02-05 21:39:47

pmzt
عضو
ثبت شده: 2016-03-13
ارسال ها: 62

پاسخ: gnome terminal

$ locale
LANG=en_US.UTF-8
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="en_US.UTF-8"
LC_NAME="en_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
LC_ALL=
$ localectl
   System Locale: LANG=en_US.UTF-8
       VC Keymap: us
      X11 Layout: us,ir
     X11 Variant: ,

Moesakaru sekai ni

آفلاین

#4 2017-02-06 22:05:42

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,383

پاسخ: gnome terminal

متاسفم. دقیقا نمیدونم. ولی در لینک زیر exit statusهای ۷ به بعد حتما کمک می کنن (گرچه توضیح  exit status ۸ هم نشون میده ایده من زیاد جالب نبوده).
https://wiki.gnome.org/Apps/Terminal/FAQ#Exit_status_8

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB