شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2017-02-01 00:32:57

pmzt
عضو
از : tehran
ثبت شده: 2016-03-13
ارسال ها: 61
وب سایت

مشکل تور (حل شد)

سلام
یه مشکلی با تور دارم موقع اجرا این خروجی رو میده:

$ tor
Jan 31 23:27:00.395 [notice] Tor 0.2.9.9 (git-56788a2489127072) running on Linux with Libevent 2.0.22-stable, OpenSSL 1.0.2k and Zlib 1.2.11.
Jan 31 23:27:00.395 [notice] Tor can't help you if you use it wrong! Learn how to be safe at https://www.torproject.org/download/download#warning
Jan 31 23:27:00.395 [notice] Read configuration file "/etc/tor/torrc".
Jan 31 23:27:00.399 [notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Jan 31 23:27:00.399 [warn] Directory /var/lib/tor cannot be read: Permission denied
Jan 31 23:27:00.399 [warn] Failed to parse/validate config: Couldn't access/create private data directory "/var/lib/tor"
Jan 31 23:27:00.399 [err] Reading config failed--see warnings above.
$ tail -7 /etc/tor/torrc
## address manually to your friends, uncomment this line:
#PublishServerDescriptor 0
UseBridges 1
Bridge obfs4 194.132.209.4:60855 40AD86484F59092F0B8205ADAEECFDC0EE5F951E cert=I8SOZhrFLPyPH49p3RB/VdWIWEZxHhNf8GbengO67URzubDKd8OucEDBs8+3zIXVoQbJVw iat-mode=0
# Bridge obfs4 194.132.209.243:38849 D9E4CAB671FF89D8BD081BE8F6FD211412D60A4B cert=ND3WX1DCMxJAUm9VTTaKsjLG4Z+TZsuxvvAh80P+XFA4aviZRaECs1yvtyhG5qFDMUEwTQ iat-mode=0
# Bridge obfs4 83.212.97.47:54187 80FCA5A349AE7E5C2C8503BFB908D4204FDB9C3E cert=IfdoBRxcIl/l5YrMUxFrNSOOI5DjU3w8IcZI/CQMbpzBj/UdpdCZsT5yfbZ1MFL6xmTTGw iat-mode=0
ClientTransportPlugin obfs4 exec /usr/bin/obfs4proxy

ممنون میشم بگید مشکل از کجاست big_smile

آخرین ویرایش توسط pmzt (2017-02-01 13:45:11)


Network Administrator
Moesakaru sekai ni

آفلاین

#2 2017-02-01 01:13:45

farid
عضو
از : شیراز
ثبت شده: 2016-05-27
ارسال ها: 48

پاسخ: مشکل تور (حل شد)

Directory /var/lib/tor cannot be read: Permission denied
اگر سرویس تور را  با systemctl راه اندازی کنید باز همین پیام ظاهر می شود؟
sudo systemctl restart tor.service
لطفا درصورت اجرای دستور بالا خروجی دستور بعدی را نیز قرار دهید
systemctl status tor.service
همچنین در جایی نوشته بود که این مشکل به علت وجود SElinux ممکن است اتفاق بیفتد

آفلاین

#3 2017-02-01 01:24:41

pmzt
عضو
از : tehran
ثبت شده: 2016-03-13
ارسال ها: 61
وب سایت

پاسخ: مشکل تور (حل شد)

نه اون پیام ظاهر نمیشه ولی:

$ sudo systemctl status tor.service
* tor.service - Anonymizing Overlay Network
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tor.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2017-02-01 00:22:57 IRST; 8s ago
 Main PID: 11717 (tor)
  Tasks: 2 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/tor.service
      `-11717 /usr/bin/tor -f /etc/tor/torrc

Feb 01 00:22:57 la Tor[11717]: Read configuration file "/etc/tor/torrc".
Feb 01 00:22:57 la Tor[11717]: Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Feb 01 00:22:57 la Tor[11717]: Parsing GEOIP IPv4 file /usr/share/tor/geoip.
Feb 01 00:22:57 la Tor[11717]: Parsing GEOIP IPv6 file /usr/share/tor/geoip6.
Feb 01 00:22:57 la Tor[11717]: Bootstrapped 0%: Starting
Feb 01 00:22:57 la Tor[11717]: Delaying directory fetches: No running bridges
Feb 01 00:22:58 la Tor[11717]: Could not launch managed proxy executable at '/usr/bin/obfs4proxy' ('No such file or directory').
Feb 01 00:22:59 la Tor[11717]: Bootstrapped 5%: Connecting to directory server
Feb 01 00:22:59 la Tor[11717]: We were supposed to connect to bridge '194.132.209.4:60855' using pluggable transport 'obfs4', but we can't find a pluggable transport proxy supporting 'obfs4'. This can happen if 
Feb 01 00:22:59 la Tor[11717]: Problem bootstrapping. Stuck at 5%: Connecting to directory server. (Can't connect to bridge; PT_MISSING; count 1; recommendation warn; host 40AD86484F59092F0B8205ADAEECFDC0EE5F951

آخرین ویرایش توسط pmzt (2017-02-01 02:59:12)


Network Administrator
Moesakaru sekai ni

آفلاین

#4 2017-02-01 07:11:41

farid
عضو
از : شیراز
ثبت شده: 2016-05-27
ارسال ها: 48

پاسخ: مشکل تور (حل شد)

since Wed 2017-02-01 00:22:57 IRST; 8s ago Main PID: 11717 (tor)
قطعا ۸ ثانیه زمان کمی برای وصل شدن است، امیدوارم ارتباط برقرار شده باشد

آفلاین

#5 2017-02-01 12:46:53

pmzt
عضو
از : tehran
ثبت شده: 2016-03-13
ارسال ها: 61
وب سایت

پاسخ: مشکل تور (حل شد)

farid نوشته است که:

since Wed 2017-02-01 00:22:57 IRST; 8s ago Main PID: 11717 (tor)
قطعا ۸ ثانیه زمان کمی برای وصل شدن است، امیدوارم ارتباط برقرار شده باشد

$ sudo systemctl status tor
* tor.service - Anonymizing Overlay Network
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tor.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2017-02-01 11:35:36 IRST; 10min ago
 Main PID: 7559 (tor)
  Tasks: 2 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/tor.service
      `-7559 /usr/bin/tor -f /etc/tor/torrc

Feb 01 11:35:36 la Tor[7559]: Read configuration file "/etc/tor/torrc".
Feb 01 11:35:36 la Tor[7559]: Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Feb 01 11:35:36 la Tor[7559]: Parsing GEOIP IPv4 file /usr/share/tor/geoip.
Feb 01 11:35:36 la Tor[7559]: Parsing GEOIP IPv6 file /usr/share/tor/geoip6.
Feb 01 11:35:36 la Tor[7559]: Bootstrapped 0%: Starting
Feb 01 11:35:36 la Tor[7559]: Delaying directory fetches: No running bridges
Feb 01 11:35:38 la Tor[7559]: Could not launch managed proxy executable at '/usr/bin/obfs4proxy' ('No such file or directo
Feb 01 11:35:39 la Tor[7559]: Bootstrapped 5%: Connecting to directory server
Feb 01 11:35:39 la Tor[7559]: We were supposed to connect to bridge '83.212.97.47:54187' using pluggable transport 'obfs4'
Feb 01 11:35:39 la Tor[7559]: Problem bootstrapping. Stuck at 5%: Connecting to directory server. (Can't connect to bridge; PT_MISSING; count 1; recommendation warn; host 80FCA5A349AE7E5C2C8503BFB908D4204FDB9C3E at 83.212.97.47:54187)

آخرین ویرایش توسط pmzt (2017-02-01 12:51:42)


Network Administrator
Moesakaru sekai ni

آفلاین

#6 2017-02-01 13:13:09

pmzt
عضو
از : tehran
ثبت شده: 2016-03-13
ارسال ها: 61
وب سایت

پاسخ: مشکل تور (حل شد)

  Active: active (running) since Wed 2017-02-01 11:35:36 IRST; 36min ago

ولی هنوز وصل نشده...


Network Administrator
Moesakaru sekai ni

آفلاین

#7 2017-02-01 13:44:51

pmzt
عضو
از : tehran
ثبت شده: 2016-03-13
ارسال ها: 61
وب سایت

پاسخ: مشکل تور (حل شد)

با obfs3 امتحان کردم وصل شد ممنون


Network Administrator
Moesakaru sekai ni

آفلاین

#8 2017-02-01 20:38:41

farid
عضو
از : شیراز
ثبت شده: 2016-05-27
ارسال ها: 48

پاسخ: مشکل تور (حل شد)

ببخشید من امروز به دلایلی در انجمن حضور نداشتم. خوشحال هستم که مشکل رفع شد، ولی بهتر بود پل های جدیدی را آزمایش می کردید.

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB