BBCode

BBCode مجموعه اي از تگهاي قالب بندي است که براي تغيير ظاهر متن در اين انجمن بکار مي رود.BBCode بسيار شبيه به HTML است و بر مبناي آن پايه ريزي شده است.در زير ليستي از کدهاي BBCode فعال در اين انجمن و دستورالعمل هايي براي چگونگي استفاده از آن آورده شده است.

مديرها توانايي فعال يا غيرفعال کردن BBCode ها را دارند. شما مي توانيد فعال بودن يا نبودن آن ها را زماني که مي خواهيد يک پيام بفرستيد يا امضايتان را ويرايش کنيد در ستون سمت چپ ببينيد.

استايل(سبک و شيوه)متن

برچسب ها بعد از تغيير ظاهري متن:

[b]ضخيم کردن متن[/b] سازنده ضخيم کردن متن

[u]زير خط دار کردن متن[/u] سازنده زير خط دار کردن متن

[i]کج کردن متن[/i] سازنده کج کردن متن

[s]کشيدن يک خط در وسط متن[/s] سازنده کشيدن يک خط در وسط متن

[del]پاک کردن متن[/del] سازنده پاک کردن متن

[ins]درچ متن[/ins] سازنده درچ متن

[em]تاکيد کردن روي متن[/em] سازنده تاکيد کردن روي متن

[color=#FF0000]قرمز کردن متن[/color] سازنده قرمز کردن متن

[color=blue]آبي کردن متن[/color] سازنده آبي کردن متن

[h]عنوان متن[/h] سازنده

عنوان متن

عکس ها و پيوند ها

شما مي توانيد لينک هايي به اسناد ديگر و يا به آدرس ايميل با استفاده از تگ هاي زير ايجاد کنيد:

[url=https://bbs.archusers.ir/]انجمن های آرچ لینوکس پارسی[/url] سازنده انجمن های آرچ لینوکس پارسی

[url]https://bbs.archusers.ir/[/url] سازنده https://bbs.archusers.ir/

[url=/help.php]صفحه راهنما[/url] سازنده صفحه راهنما

[email]myname@example.com[/email] سازنده myname@example.com

[email=myname@example.com]آدرس ايميل من[/email] سازنده آدرس ايميل من

[topic=1]آزمايش تاپيک[/topic] سازنده آزمايش تاپيک

[topic]1[/topic] سازنده https://bbs.archusers.ir/viewtopic.php?id=1

[post=1]آزمايش پست[/post] سازنده آزمايش پست

[post]1[/post] سازنده https://bbs.archusers.ir/viewtopic.php?pid=1#p1

[forum=1]آزمايش انجمن[/forum] سازنده آزمايش انجمن

[forum]1[/forum] سازنده https://bbs.archusers.ir/viewforum.php?id=1

[user=2]آزمايش کاربر[/user] سازنده آزمايش کاربر

[user]2[/user] سازنده https://bbs.archusers.ir/profile.php?id=2

براي نمايش يک پرونده تصويري از تگ Img استفاده مي کنيم.همچنيين براي مشخص کردن يک پيام جايگزين از عنصر alt در تگ img استفاده مي کنيم .متن جايگزين بعد از عنصر alt و علامت "=" قرار مي گيرد.

[img=آزمايش دستورات BBCode در FluxBB]https://bbs.archusers.ir/img/test.png[/img] سازنده آزمايش دستورات BBCode در FluxBB

نقل و قول

اگر مي خواهيد از کسي نقل و قول کنيد بايد از تگ نقل و قول استفاده کنيد.

[quote=James]اين متني است که مي خواهم نقل و قول کنم.[/quote]

ساخت يک کادر نقل و قول مثل اين :

James نوشته است که:

اين متني است که مي خواهم نقل و قول کنم.

اگه نمي خواين از يک شخص خاص نقل و قول کنيد،مي توانيد از تگ نقل و قول بدون درج نام استفاده کنيد.

[quote]اين متني است که مي خواهم نقل و قول کنم.[/quote]

ساخت يک کادر نقل و قول مثل اين :

اين متني است که مي خواهم نقل و قول کنم.

توجه: اگر نام کاربري کاراکترهايي را شامل ميشود، شما مي توانيد از علامت نقل و قول براي گفتن آن استفاده کنيد.

دستورات

در هنگام نمايش کد منبع،مطمئن شويد که از تگ کد استفاده مي کنيد.متن نمايش داده شده با تگ کد از يک غونت ريز شده استفاده مي کند و از تگهاي ديگر تاثير نمي پذيرد.

[code]بخشي از دستورات[/code]

ساخت يک کادر نمايش دستورات مثل اين :

بخشي از دستورات

فهرست ها

براي ايجاد يک فهرست، شما مي توانيد از تگ فهرست استفاده کنيد. شما مي توانيد 3 نوع فهرست را با استفاده از تگ فهرست ايجاد کنيد.

[list][*]مثال فهرست اقلام 1.[/*][*]مثال فهرست اقلام 2.[/*][*]مثال فهرست اقلام 3.[/*][/list]
ساختن يک ليست جديد از نوع گلوله اي .

  • مثال فهرست اقلام 1.

  • مثال فهرست اقلام 2.

  • مثال فهرست اقلام 3.

[list=1][*]مثال فهرست اقلام 1.[/*][*]مثال فهرست اقلام 2.[/*][*]مثال فهرست اقلام 3.[/*][/list]
ساختن يک ليست جديد از نوع عددي .

  1. مثال فهرست اقلام 1.

  2. مثال فهرست اقلام 2.

  3. مثال فهرست اقلام 3.

[list=a][*]مثال فهرست اقلام 1.[/*][*]مثال فهرست اقلام 2.[/*][*]مثال فهرست اقلام 3.[/*][/list]
ساختن يک فهرست بر اساس حروف الفبا .

  1. مثال فهرست اقلام 1.

  2. مثال فهرست اقلام 2.

  3. مثال فهرست اقلام 3.

تگ هاي تو در تو.

دستورات BBCode را مي توان به صورت تو در تو، براي ايجاد قالب بندي هاي پيشرفته استفاده کرد.براي مثال :

[b][u]ضخيم , زير خط دار کردن متن[/u][/b] سازنده ضخيم , زير خط دار کردن متن

شکلک ها

اگر دوست داريد(و اگر فعال باشد)،انجمن مي تواند مجموعه اي از اسمايلي ها رو به صورت شکلک هاي تصويري نمايش دهد.در اين انجمن اسمايلي هاي زير به رسميت شناحته مي شوند و به صورت شکلک هاي تصويري نمايش داده مي شوند :

:) و =) سازنده :)

:| و =| سازنده :|

:( و =( سازنده :(

:D و =D سازنده :D

:o و :O سازنده :o

;) سازنده ;)

:/ سازنده :/

:P و :p سازنده :P

:lol: سازنده :lol:

:mad: سازنده :mad:

:rolleyes: سازنده :rolleyes:

:cool: سازنده :cool: