شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

مشکلات AUR و در خواست PKGBUILD

عنوان پاسخ ها تعداد نمایش آخرین ارسال
1
0 44 2018-08-24 11:55:47 توسط mazhar
2
7 668 2018-03-21 13:34:06 توسط Programmer
3
5 1,832 2018-01-29 19:05:28 توسط Риал Краесис
4
2 612 2017-09-03 16:13:16 توسط Риал Краесис
5
1 808 2017-06-29 11:36:46 توسط morealaz
6
4 1,091 2017-06-02 21:04:27 توسط سندباد
7
3 956 2017-05-28 12:20:22 توسط mazhar
8
A failure occurred in build توسط enghamid
2 686 2017-04-07 20:10:06 توسط morealaz
9
5 1,568 2017-03-29 17:49:38 توسط morealaz
10
9 2,183 2016-11-29 00:24:01 توسط Arcush
11
عدم نصب openoffice توسط بهروز رمضانی
5 1,251 2016-11-03 01:00:47 توسط Риал Краесис
12
15 2,348 2016-10-14 23:49:48 توسط mazhar
13
4 1,264 2016-09-09 16:41:13 توسط Arcush
14
5 1,291 2016-08-02 10:32:55 توسط Arcush
15
انتقال داده شده: failed to prepare transaction (conflicting dependencies) توسط enghamid
- - - - -
16
4 1,621 2016-07-04 17:19:32 توسط enghamid
17
9 2,985 2016-07-04 17:04:50 توسط enghamid
18
1 685 2016-06-28 09:28:11 توسط morealaz
19
12 2,744 2016-06-26 08:12:02 توسط morealaz
20
5 1,544 2016-03-27 18:15:37 توسط Arcush
21
15 4,689 2016-02-23 04:47:27 توسط Arcush
22
نصب yaourt توسط Programmer
17 5,220 2016-02-04 14:04:08 توسط Arcush
23
4 2,265 2016-01-18 02:02:56 توسط Arcush
24
27 9,517 2016-01-01 18:55:39 توسط LinArcX
25
5 1,769 2015-12-22 22:05:07 توسط Arcush
26
7 1,865 2015-12-11 23:56:41 توسط Arcush
27
آموزش AUR توسط khajehdaloie
1 1,420 2015-11-03 15:23:53 توسط Arcush
28
3 1,318 2015-10-09 11:10:19 توسط Arcush

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB