شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2017-03-29 21:12:48

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

اولین دستورات نصب اولین آرچ.

اولین توزیع آرچ در  2002-03-12 منتشر شده. این لینک رو شاید برخی از دوستانم دیده باشن. ولی خالی از لطف نیست که یادآوری کنیم درحال حاضر چقدر توضیحات نصبْ بیشتر و بنابراین نصب، ساده تر شده:
https://pierre-schmitz.com/how-your-par … lled-arch/

               ARCH LINUX #VERSION#
           SHORT & SWEET INSTALL INSTRUCTIONS
         ==========================================

1. Make your swap/root partitions
   # fdisk /dev/discs/disc0/disc

2. Make your target filesystems
   # mkswap /dev/discs/disc0/partX
   # mkreiserfs /dev/discs/disc0/partY

3. Activate your swap partition
   # swapon /dev/discs/disc0/partX

4. Mount your target root filesystem under /mnt
   # mount /dev/discs/disc0/partX /mnt

5. Initialize the pacman database
   # mkdir -p /mnt/var/lib/pacman
   # touch /mnt/var/lib/pacman/pacman.db

6. Add the filesystem package from /arch/pkg/filesystem-0.X-Y.tar.gz
   # cd /arch/pkg
   # pacman --add -r /mnt filesystem-0.X-Y.tar.gz

7. Mount any other data partitions you may have created
   # mount /dev/discs/disc0/partX /mnt/home
   # mount /dev/discs/disc0/partY /mnt/usr

8. Install some base packages
   # cd /arch
   # ./installworld /mnt

9. Uncompress the linux source to /mnt/usr/src
   # cd /mnt/usr/src && tar zxvf /arch/linux-2.4.XX.tar.gz

10. Mount a dev and proc under your new system and chroot
   # mount -t devfs none /mnt/dev
   # mount -t proc none /mnt/proc
   # chroot /mnt /bin/bash

11. Build & install your new kernel from /usr/src/linux
   NOTE: make sure you ask for "/dev file system support" and
      "Automatically mount at boot", since we use DevFS.

12. Install a lilo bootloader
   # vi /etc/lilo.conf
   # lilo

13. Edit settings
   # vi /etc/rc.conf
   # vi /etc/resolv.conf
   # vi /etc/fstab
   # vi /etc/modules.conf (if needed)

14. Exit your chroot shell
   # exit

15. Reboot!

16. Verify success and install any additional packages you want.
   # pacman -A /mnt/cd/arch/pkg/whatever-1.1-1.pkg.tar.gz

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud