شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2018-03-06 19:24:56

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

مشکل با Hwclock و تنظیم ساعت سیستم (حل شد)

درود

دوستان من برای تنظیم ساعت سیستم به مشکل خوردم, به طوری که:

[[email protected] ~]$ ls -l /etc/localtime 
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Mar 3 16:34 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran
[[email protected] ~]$ timedatectl
           Local time: Tue 2018-03-06 14:45:28 Asia
         Universal time: Tue 2018-03-06 14:45:28 UTC
            RTC time: n/a
            Time zone: Asia/Tehran (Asia, +0000)
    System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
         RTC in local TZ: no
[[email protected] hossein]# hwclock --systohc --utc
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
hwclock: Use the --debug option to see the details of our search for an access method.
[[email protected] hossein]# hwclock --systohc --utc --debug
hwclock from util-linux 2.31.1
System Time: 1520347556.562591
Trying to open: /dev/rtc0
Trying to open: /dev/rtc
Trying to open: /dev/misc/rtc
No usable clock interface found.
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.

تقریبا تمام تاپیک های مربوط به این مشکل را توی اینترنت خوندم و به نتیجهای نرسیدم, شاید باید تغییری در بایوس انجام بدم که نمیدونم چیه و این فقط در حد یک حدس هست برای من و اینکه این قسمت را هم خوندم ولی خب بعد از هر ریبوت دوباره زمان خراب میشه, پس راه چاره نیست: https://wiki.archlinux.org/index.php/time#Read_clock

داستان اینه که الان hardware clock نمیتونه درست کار کنه و با اینکه من منطقه زمانی را Tehran معرفی کردم, الان که ساعت 6:30 عصر هست را 14:56 دقیقه ظهر نشون میده, اگر کسی ایدهای برای حل این مشکل داره, خوشحال میشم راهنمایی کنه smile

آخرین ویرایش توسط حسین حیدری (2018-03-21 11:35:40)


Just an anime fan

آفلاین

#2 2018-03-06 21:10:45

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: مشکل با Hwclock و تنظیم ساعت سیستم (حل شد)

اینطوری حل شد:

$ yaourt -S fake-hwclock-git
$ sudo systemctl enable fake-hwclock.service 
# timedatectl set-ntp false
# timedatectl set-timezone UTC
# timedatectl set-time "20:00:00"

Just an anime fan

آفلاین

#3 2018-03-08 13:25:22

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: مشکل با Hwclock و تنظیم ساعت سیستم (حل شد)

درود

دوستان من مشکلم با timedatectl حل شد, به طوری که System clock synchronized را غیرفعال کردم و تونستم دستی set-time را انجام بدم, ولی مشکلی که هست اینه که هر چند ساعت که سیستمم را روشن میکنم, ساعت عقب اُفتاده, در واقع تغییرات اعمال شده پایدار نیستند و عوض میشند

خروجی timedatectl:

           Local time: Thu 2018-03-08 11:44:06 +03
         Universal time: Thu 2018-03-08 08:44:06 UTC
            RTC time: n/a
            Time zone: Asia/Qatar (+03, +0300)
    System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
         RTC in local TZ: no

یه نکته دیگه که فکر کنم مهم باشه اینه که در تنظیمات سینامون هر چند روز یه بار timezone خود به خود عوض میشه هر چند خروجی دستور زیر همیشه ثابت هست:

[[email protected] ~]$ ls -l /etc/localtime 
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Mar 3 16:34 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran

وضعیت سرویس fake-hwclock:

[[email protected] ~]$ systemctl status fake-hwclock.service
● fake-hwclock.service - Fake Hardware Clock
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fake-hwclock.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (exited) since Thu 2018-03-08 10:37:58 +03; 1h 8min ago
   Docs: man:fake-hwclock(8)
 Process: 237 ExecStart=/usr/bin/fake-hwclock (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 237 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Mar 08 10:37:58 Archlinux fake-hwclock[237]: Saving current time.
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
[[email protected] ~]$ journalctl -xeu fake-hwclock
Mar 08 10:28:40 Archlinux fake-hwclock[14948]: Saving current time.
Mar 08 10:28:39 Archlinux systemd[1]: Stopping Fake Hardware Clock...
-- Subject: Unit fake-hwclock.service has begun shutting down
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit fake-hwclock.service has begun shutting down.
Mar 08 10:28:39 Archlinux systemd[1]: Stopped Fake Hardware Clock.
-- Subject: Unit fake-hwclock.service has finished shutting down
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit fake-hwclock.service has finished shutting down.
-- Reboot --
Mar 08 10:29:01 Archlinux fake-hwclock[241]: Saving current time.
Mar 08 10:37:38 Archlinux fake-hwclock[1420]: Saving current time.
Mar 08 10:37:37 Archlinux systemd[1]: Stopping Fake Hardware Clock...
-- Subject: Unit fake-hwclock.service has begun shutting down
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit fake-hwclock.service has begun shutting down.
Mar 08 10:37:37 Archlinux systemd[1]: Stopped Fake Hardware Clock.
-- Subject: Unit fake-hwclock.service has finished shutting down
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit fake-hwclock.service has finished shutting down.
-- Reboot --
Mar 08 10:37:58 Archlinux fake-hwclock[237]: Saving current time.

اگر کسی تجربه ای در این مورد داره, خوشحال میشم باهام به اشتراک بذاره!

آخرین ویرایش توسط حسین حیدری (2018-03-08 13:25:44)


Just an anime fan

آفلاین

#4 2018-03-08 23:14:31

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: مشکل با Hwclock و تنظیم ساعت سیستم (حل شد)

درود بر حسین عزیز و تیزهوش. خروجیِ این چی هست؟

$ hwclock --debug

آخرین ویرایش توسط Arcush (2018-03-08 23:16:28)

آفلاین

#5 2018-03-09 08:57:43

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: مشکل با Hwclock و تنظیم ساعت سیستم (حل شد)

Arcush نوشته است که:

درود بر حسین عزیز و تیزهوش. خروجیِ این چی هست؟

$ hwclock --debug

درود بر آرکوش دانا smile
خروجی این را در همون پست اول گذاشتم!


Just an anime fan

آفلاین

#6 2018-03-21 11:30:51

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: مشکل با Hwclock و تنظیم ساعت سیستم (حل شد)

دورد به همه دوستان

به کمک Arman عزیز که در این انجمن هم فعالیت میکنه تونستم مشکل ساعت را حل کنم، سرویس فعال ntp پس از هر ریبوت دوباره اجرا میشد و ساعت را تغییر میداد با پاک کردن این بسته میتونید مشکلتون را حل کنید:

sudo systemctl disable ntpd
sudo pacman -R ntp
sudo systemctl disable fake-hwclock.service
yaourt -R fake-hwclock-git
sudo timedatectl set ntp-false
sudo timedatectl set-time "hh:mm:ss"

البته برای خودم حل نشد چون HARDWARE CLOCK مشکل داشت ولی برای شما حتما حل میشه اگر مشکل سخت افزاری نداشته باشید!

(هر چند هنوزم مطمئن نیستم مشکل سخت افزاری باشه)

آخرین ویرایش توسط حسین حیدری (2018-03-22 20:21:00)


Just an anime fan

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud