شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2018-03-15 13:23:21

joker
عضو
ثبت شده: 2018-01-24
ارسال ها: 48

مشکل در اجرا شدن docky

درود
من docky رو نصب کردم و میز کارم xfce هست اما وقتی از ترمینال اجرا می کنم ارور زیر رو میده

[joker@demon ~]$ docky          

Unhandled Exception:
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Docky.Services.Logging.LogBase' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'GLib.Marshaller' threw an exception. ---> System.InvalidTimeZoneException: TZ file too big for the buffer
 at System.TimeZoneInfo.BuildFromStream (System.String id, System.IO.Stream stream) [0x00022] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at System.TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneByFileName (System.String id, System.String filepath) [0x0001f] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at System.TimeZoneInfo.CreateLocal () [0x000d9] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at System.TimeZoneInfo.get_Local () [0x00009] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at System.CurrentSystemTimeZone..ctor () [0x00006] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at System.TimeZone.get_CurrentTimeZone () [0x0003c] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at GLib.Marshaller..cctor () [0x00014] in <940f51fcd0434c359bfa4fdc8e64ad03>:0 
  --- End of inner exception stack trace ---
 at GLib.Log.SetLogHandler (System.String logDomain, GLib.LogLevelFlags flags, GLib.LogFunc logFunc) [0x00000] in <940f51fcd0434c359bfa4fdc8e64ad03>:0 
 at Docky.Services.Logging.LogBase..cctor () [0x00064] in <cc8ebf1c085c4e6f92150a38fc9a2242>:0 
  --- End of inner exception stack trace ---
 at Docky.Docky.Main (System.String[] args) [0x00000] in <0faedfbca2bb4d6cab76118a44980a93>:0 
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Docky.Services.Logging.LogBase' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'GLib.Marshaller' threw an exception. ---> System.InvalidTimeZoneException: TZ file too big for the buffer
 at System.TimeZoneInfo.BuildFromStream (System.String id, System.IO.Stream stream) [0x00022] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at System.TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneByFileName (System.String id, System.String filepath) [0x0001f] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at System.TimeZoneInfo.CreateLocal () [0x000d9] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at System.TimeZoneInfo.get_Local () [0x00009] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at System.CurrentSystemTimeZone..ctor () [0x00006] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at System.TimeZone.get_CurrentTimeZone () [0x0003c] in <a84b655e5e6a49ee96b338ec792f5580>:0 
 at GLib.Marshaller..cctor () [0x00014] in <940f51fcd0434c359bfa4fdc8e64ad03>:0 
  --- End of inner exception stack trace ---
 at GLib.Log.SetLogHandler (System.String logDomain, GLib.LogLevelFlags flags, GLib.LogFunc logFunc) [0x00000] in <940f51fcd0434c359bfa4fdc8e64ad03>:0 
 at Docky.Services.Logging.LogBase..cctor () [0x00064] in <cc8ebf1c085c4e6f92150a38fc9a2242>:0 
  --- End of inner exception stack trace ---
 at Docky.Docky.Main (System.String[] args) [0x00000] in <0faedfbca2bb4d6cab76118a44980a93>:0 
[joker@demon ~]$ setxkbmap us,ir -option "lv3:ralt_alt,grp:alt_shift_toggle" 

مشکل رو گوگل کردم و معمولا گفتن مشکل از تنظیمات منطقه زمانی هستش اما تنظیمات رو که چک می کنم مشکلی نداره و خروجی دستور timedatectl status  بصورت زیر هست

[joker@demon ~]$ timedatectl status 
           Local time: Thu 2018-03-15 12:15:21 Asia
         Universal time: Thu 2018-03-15 12:15:21 UTC
            RTC time: Thu 2018-03-15 12:15:21
            Time zone: Asia/Tehran (Asia, +0000)
    System clock synchronized: no
systemd-timesyncd.service active: no
         RTC in local TZ: no

و اینم خروجی دستور sudo hwclock --debug

[joker@demon ~]$ sudo hwclock --debug 
hwclock from util-linux 2.31.1
System Time: 1521116462.163863
Trying to open: /dev/rtc0
Using the rtc interface to the clock.
Last drift adjustment done at 1520927854 seconds after 1969
Last calibration done at 1520927854 seconds after 1969
Hardware clock is on UTC time
Assuming hardware clock is kept in UTC time.
Waiting for clock tick...
...got clock tick
Time read from Hardware Clock: 2018/03/15 12:21:03
Hw clock time : 2018/03/15 12:21:03 = 1521116463 seconds since 1969
Time since last adjustment is 188609 seconds
Calculated Hardware Clock drift is 0.000000 seconds
2018-03-15 12:21:02.697095+0000

ممنون میشم راهنمایی کنید.
من که به نتیجه ی خاصی نرسیدم

آخرین ویرایش توسط joker (2018-03-15 13:24:48)

آفلاین

#2 2018-03-15 19:21:23

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: مشکل در اجرا شدن docky

احتمالا با این دستورات مشکلتون حل بشه:

sudo timedatectl set-timezone UTC

sudo timedatectl set-local-rtc 1

 sudo timedatectl set-ntp true

sudo hwlock --utc --systohc

Just an anime fan

آفلاین

#3 2018-03-15 20:34:50

joker
عضو
ثبت شده: 2018-01-24
ارسال ها: 48

پاسخ: مشکل در اجرا شدن docky

دستوراتی که دادید رو تست کردم و قبلا هم تست کرده بودم با این دستورات ضمن اینکه ساعت سیستم بهم ریخت همچنان docky اجرا نمیشه

[joker@demon ~]$ timedatectl status 
           Local time: Thu 2018-03-15 16:01:18 UTC
         Universal time: Thu 2018-03-15 16:01:18 UTC
            RTC time: Thu 2018-03-15 19:31:32
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
    System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
         RTC in local TZ: no

دستورات زیر رو زدم برای تنظیم مجدد ساعت و منطقه زمانی

sudo rm -rf /etc/localtime
sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime
sudo timedatectl set-ntp false
sudo timedatectl set-time "2018-03-14 19:47:00

و الآن خروجی دستور timedatectl status

[joker@demon ~]$ timedatectl status 
           Local time: Wed 2018-03-14 20:11:12 Asia
         Universal time: Wed 2018-03-14 20:11:12 UTC
            RTC time: Wed 2018-03-14 20:11:13
            Time zone: Asia/Tehran (Asia, +0000)
    System clock synchronized: no
systemd-timesyncd.service active: no
         RTC in local TZ: no

آخرین ویرایش توسط joker (2018-03-15 21:11:58)

آفلاین

#4 2018-03-16 06:28:21

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: مشکل در اجرا شدن docky

قرار نیست شما ساعت را دستی تنظیم کنید, اگر شما از set-time استفاده کنید, بعد از مدتی ساعت دوباره عوض میشه, باید ساعت را طوری تنظیم کنید که خودش نسبت به time zoneی که معرفی کردید کار کنه تا بعضی از نرمافزارها باهاش به مشکل نخورند, راستی خروجی این دستور را هم بدید:

sudo hwclock --systohc --utc

میتونید از یه سری ابزار دیگه هم برای تنظیم ساعت استفاده کنید: https://wiki.archlinux.org/index.php/Chrony
همون ntp را هم اگر درست پیکربندی کنید قاعدتا نباید مشکلی باشه.


Just an anime fan

آفلاین

#5 2018-03-16 11:50:57

joker
عضو
ثبت شده: 2018-01-24
ارسال ها: 48

پاسخ: مشکل در اجرا شدن docky

درود حسین جان و سپاس از وقتی که میذاری
دستوری که گفتید بدون مشکل اجرا میشه

[joker@demon ~]$ sudo hwclock --systohc --utc
[joker@demon ~]$ 

درمورد اینکه دستی زمان رو تنظیم نکنم حق با شماست اما هربار از ntp استفاده کردم کلا time-zone رو خودش حذف میکنه و کل تنظیمات بهم میریزه و درمورد chrony که لینک دادید قبلا این صفحه ویکی رو خونده بودم اما تست نکرده بودم.
سر فرصت از اول همه راه ها رو میرم و نتایجش رو می گم در همین تاپیک

آفلاین

#6 2018-03-16 13:47:48

joker
عضو
ثبت شده: 2018-01-24
ارسال ها: 48

پاسخ: مشکل در اجرا شدن docky

الآن برای استارت کردن ntp مشکل دارم

[joker@demon ~]$ sudo systemctl start ntpdate.service
Job for ntpdate.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status ntpdate.service" and "journalctl -xe" for details.
[joker@demon ~]$ systemctl status ntpdate.service 
* ntpdate.service - One-Shot Network Time Service
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpdate.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2018-03-16 09:10:06 UTC; 50s ago
 Process: 1199 ExecStart=/usr/bin/ntpd -q -n -g -u ntp:ntp (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 1199 (code=exited, status=1/FAILURE)

Mar 16 09:10:06 demon systemd[1]: Starting One-Shot Network Time Service...
Mar 16 09:10:06 demon systemd[1]: ntpdate.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 16 09:10:06 demon systemd[1]: ntpdate.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 16 09:10:06 demon systemd[1]: Failed to start One-Shot Network Time Service.

اومدم فایل nano /etc/ntp.conf رو ادیت کردم و ۳ تا سرور زیر رو بهش اضافه کردم

server 3.ir.pool.ntp.org
server 3.asia.pool.ntp.org
server 0.asia.pool.ntp.org

و سرورها رو هم از این سایت http://www.pool.ntp.org/zone/ir برداشتم و بعد از اون دستورات زیر:

sudo ntpd -u ntp:ntp
sudo systemctl enable ntpd.service

اما همونجور که گفتم برای شروع این سرویس به مشکل خوردم کخ ارور رو بالا گذاشتم
آیا راهی که برای ntp رفتم اشتباه بود؟ ویکی همین مراحل رو گفته بود

آفلاین

#7 2018-03-16 14:45:33

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: مشکل در اجرا شدن docky

برای اینکه سرویس ntp کار کنه فکر میکنم باید پورتهای زیر باز باشه, این را بررسی کن:

ntp        123/tcp
ntp        123/udp

Just an anime fan

آفلاین

#8 2018-03-20 16:34:49

joker
عضو
ثبت شده: 2018-01-24
ارسال ها: 48

پاسخ: مشکل در اجرا شدن docky

درود حسین جان ، پورت 123 udp باز هست

[joker@demon ~]$ netstat -lntu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 0.0.0.0:6801      0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 127.0.0.1:9050     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp6    0   0 :::6801         :::*          LISTEN   
udp    0   0 192.168.1.3:68     0.0.0.0:*             
udp   4864   0 0.0.0.0:68       0.0.0.0:*             
udp    0   0 192.168.1.3:123     0.0.0.0:*             
udp    0   0 127.0.0.1:123      0.0.0.0:*             
udp    0   0 0.0.0.0:123       0.0.0.0:*             
udp6    0   0 fe80::fc42:8f50:1b1:123 :::*                
udp6    0   0 fe80::f7f8:191a:79c:123 :::*                
udp6    0   0 ::1:123         :::*                
udp6    0   0 :::123         :::*                

خب در دستور بالا :
l : تنها سوکت های در حال listen کردن را نمایش میده یعنی همون پورت های باز
n : شماره پورت
t : نمایش پورت های TCP
u : نمایش پورت های UDP

آخرین ویرایش توسط joker (2018-03-20 23:58:05)

آفلاین

#9 2018-03-20 17:04:58

joker
عضو
ثبت شده: 2018-01-24
ارسال ها: 48

پاسخ: مشکل در اجرا شدن docky

خب از اول طبق ویکی همه مراحل رو رفتم و اینبار در هیچ قسمتی به ارور برخورد نکردم

[joker@demon ~]$ timedatectl status 
           Local time: Tue 2018-03-20 12:27:03 Asia
         Universal time: Tue 2018-03-20 12:27:03 UTC
            RTC time: Tue 2018-03-20 12:27:03
            Time zone: Asia/Tehran (Asia, +0000)
    System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
         RTC in local TZ: no
[joker@demon ~]$ systemctl status ntpdate.service 
* ntpdate.service - One-Shot Network Time Service
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpdate.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: inactive (dead) since Tue 2018-03-20 12:11:27 UTC; 18min ago
 Main PID: 568 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Mar 20 12:11:17 demon ntpd[568]: 20 Mar 12:11:17 ntpd[568]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
Mar 20 12:11:17 demon ntpd[568]: 20 Mar 12:11:17 ntpd[568]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
Mar 20 12:11:17 demon ntpd[568]: 20 Mar 12:11:17 ntpd[568]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
Mar 20 12:11:17 demon ntpd[568]: 20 Mar 12:11:17 ntpd[568]: Listen normally on 3 wlp2s0 192.168.1.3:123
Mar 20 12:11:17 demon ntpd[568]: 20 Mar 12:11:17 ntpd[568]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
Mar 20 12:11:17 demon ntpd[568]: 20 Mar 12:11:17 ntpd[568]: Listen normally on 5 wlp2s0 [fe80::f7f8:191a:79c:cb6c%3]:123
Mar 20 12:11:17 demon ntpd[568]: 20 Mar 12:11:17 ntpd[568]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
Mar 20 12:11:27 demon ntpd[568]: 20 Mar 12:11:27 ntpd[568]: ntpd: time slew -0.017704 s
Mar 20 12:11:27 demon ntpd[568]: ntpd: time slew -0.017704s
Mar 20 12:11:27 demon systemd[1]: Started One-Shot Network Time Service.

خب الآن با اینکه در خروجی مشخصه منطقه زمانی تهران هست اما ساعت سیستم به وقت گرینویچ هست!
و تست کردم همچنان داکی اجرا نمیشه
دوستان راه حلی دارید؟
البته دستی میشه ساعت رو اوکی کنم اما خب پاک کردن سورت سوال میشه!!!!!

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB