شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2018-03-20 11:11:56

Programmer
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-01
ارسال ها: 446
وب سایت

مشکل در اجرای یکسری ماژول های کرنل در هنگام بالا آمدن سیستم

درود به دوستام عزیز
در زمان بالا امدن سیستم یکسری ماژول ها بارگذاری نمی شوند . با دستور زیر وضعیت رو بررسی کردم :

sudo systemctl status systemd-modules-load.service

و خروجی زیر رو گرفتم :

systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2018-03-20 09:54:26 UTC; 17min ago
     Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
           man:modules-load.d(5)
  Process: 440 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 440 (code=exited, status=1/FAILURE)

Mar 20 09:54:26 mehrdad systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Mar 20 09:54:26 mehrdad systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 20 09:54:26 mehrdad systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 20 09:54:26 mehrdad systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.

دوستان چه قسمت هایی load نمیشه ؟ البته فکر کنم تا الان مشکلی در روند اجرای سیستم نداشته البته ظاهرا .


Software Engineer (Mobile and Back-End Developer)
and interested to Arch Linux, Golang
به سایت ما سر بزنید smile
مهرداد دولت خواه - Mehrdad Dolatkhah

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud