شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2018-07-07 13:10:00

system76
Moderator
از : میپرسی از من اهل كجايم؟
ثبت شده: 2018-02-03
ارسال ها: 34
وب سایت

سوییچ -c و -m در touch

اگه به متن نگاه کنید
یه فایل دارم به اسم  file یه با دستور stat وضیعتش نگاه میکنم به تاریخ ها دقت کنید
Access: 2445-02-26 18:57:20.000000000 +0330
Modify: 2445-02-26 18:57:20.000000000 +0330
Change: 2018-07-07 12:02:20.136330520 +0430
حالا اگه سوییچ -c استفاده کنیم هر سه تا مقدار بروز میشه به زمان حال
Access: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Modify: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Change: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
اما اگه از سوییچ -m استفاده کنم فقط
Modify: 2018-07-07 13:14:21.185309206 +0430
Change: 2018-07-07 13:14:21.185309206 +0430
تغییر میکنن

[email protected]:/tmp/folder$ stat file
 File: file
 Size: 11    	Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: 809h/2057d	Inode: 133582   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/rezash13-mint)  Gid: ( 1000/rezash13-mint)
Access: 2445-02-26 18:57:20.000000000 +0330
Modify: 2445-02-26 18:57:20.000000000 +0330
Change: 2018-07-07 12:02:20.136330520 +0430
 Birth: -


[email protected]:/tmp/folder$ touch -c file
[email protected]:/tmp/folder$ stat file
 File: file
 Size: 11    	Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: 809h/2057d	Inode: 133582   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/rezash13-mint)  Gid: ( 1000/rezash13-mint)
Access: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Modify: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Change: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
 Birth: -


[email protected]:/tmp/folder$ touch -m file
[email protected]:/tmp/folder$ stat file
 File: file
 Size: 11    	Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: 809h/2057d	Inode: 133582   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/rezash13-mint)  Gid: ( 1000/rezash13-mint)
Access: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Modify: 2018-07-07 13:14:21.185309206 +0430
Change: 2018-07-07 13:14:21.185309206 +0430
 Birth: -

آخرین ویرایش توسط system76 (2018-07-07 13:41:13)


ما را از مرگ می ترسانند،
انگار كه ما زنده ايم …
“شاملو”

آفلاین

#2 2018-07-17 13:47:51

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: سوییچ -c و -m در touch

درود. سؤال شما چی هست؟

آفلاین

#3 2018-07-18 06:37:48

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: سوییچ -c و -m در touch

Arcush نوشته است که:

درود. سؤال شما چی هست؟


تفاوت سوییچ m و c در ساخت پرونده.


Just an anime fan

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud