شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2018-09-26 21:40:27

mr-noip
عضو
ثبت شده: 2018-07-13
ارسال ها: 53

مشکل در اتصال به دیتابیس(حل شد)

سلام دوستان
بنده یک مشکلی دارم وقتی با php میخوام به دیتابیس کانکت بشم هیچ خروجی نداره و یک صفحه سفید هست و در سورس هم چیزی وجود نداره!با وردپرس هم امتحان کردم بعد از وارد کردن مشخصات دیتابیس و یا ساختن فایل کانفیگ جهت اتصال به دیتابیس هیچ خروجی ندارم و صفحه سفیده.
این هارو قرار میدم شاید اطلاعات خاصی وجود داشته باشه فایل لاگ رو پیدا نکردم متاسفانه و لاگ های موجود خالی بودن:

● mariadb.service - MariaDB 10.1.35 database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-09-26 20:23:15 +0330; 17min ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Process: 2009 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 1926 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||  VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]  && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 1925 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1981 (mysqld)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 27 (limit: 4915)
  Memory: 63.5M
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      └─1981 /usr/bin/mysqld

Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: Percona XtraDB (http://www.percona.com) 5.6.39-83.1 started; log sequence number 1642925
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139716500387584 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) not yet started
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] /usr/bin/mysqld: ready for connections.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: Version: '10.1.35-MariaDB' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 MariaDB Server
Sep 26 20:23:15 archlinux systemd[1]: Started MariaDB 10.1.35 database server.

آخرین ویرایش توسط mr-noip (2018-11-15 19:27:54)


شروعی جدید smile

آفلاین

#2 2018-11-15 19:27:35

mr-noip
عضو
ثبت شده: 2018-07-13
ارسال ها: 53

پاسخ: مشکل در اتصال به دیتابیس(حل شد)

mr-noip نوشته است که:

سلام دوستان
بنده یک مشکلی دارم وقتی با php میخوام به دیتابیس کانکت بشم هیچ خروجی نداره و یک صفحه سفید هست و در سورس هم چیزی وجود نداره!با وردپرس هم امتحان کردم بعد از وارد کردن مشخصات دیتابیس و یا ساختن فایل کانفیگ جهت اتصال به دیتابیس هیچ خروجی ندارم و صفحه سفیده.
این هارو قرار میدم شاید اطلاعات خاصی وجود داشته باشه فایل لاگ رو پیدا نکردم متاسفانه و لاگ های موجود خالی بودن:

● mariadb.service - MariaDB 10.1.35 database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-09-26 20:23:15 +0330; 17min ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Process: 2009 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 1926 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||  VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]  && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 1925 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1981 (mysqld)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 27 (limit: 4915)
  Memory: 63.5M
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      └─1981 /usr/bin/mysqld

Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: Percona XtraDB (http://www.percona.com) 5.6.39-83.1 started; log sequence number 1642925
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139716500387584 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) not yet started
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] /usr/bin/mysqld: ready for connections.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: Version: '10.1.35-MariaDB' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 MariaDB Server
Sep 26 20:23:15 archlinux systemd[1]: Started MariaDB 10.1.35 database server.

سلام.بعد از مدت ها بالاخره تونستم این مشکل رو حل کنم و با استفاده از php.ini در مسیر

/etc/php

با قرار دادن قطعه کد زیر تونستم در php دیتابیس رو فعال کنم.

extension=mysqli

البته شاید خیلی مبتدی بود اما خب قرار دادم تا اگر در آینده دوستان با این مشکل مواجه شدن مشکلشون حل بشه.


شروعی جدید smile

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud