شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2018-10-29 23:15:03

ALipAkrohk
عضو
از : بوشهر
ثبت شده: 2017-09-07
ارسال ها: 54

AMDGPU در ویکی ARCH Linux پارسی

سلام دوستان.
دوستان عزیز چرا صفحی برای نصب درایور ها توی ویکی فارسی نداریم.
خدایی من نمی تونم با این خوب ارتباط بر قرار کنم.
https://wiki.archlinux.org/index.php/AMDGPU
یکی بیاد کمک کنه.


20 =! 20
با هم بیاموزیم به هم نیاموزیم.
پاک روح.(آپاراک).

آفلاین

#2 2018-10-30 15:35:51

ALipAkrohk
عضو
از : بوشهر
ثبت شده: 2017-09-07
ارسال ها: 54

پاسخ: AMDGPU در ویکی ARCH Linux پارسی

LinArcX نوشته است که:

با کجاش مشکل داری؟

نمی دونم باید چطوری گرافیک دوم خودم رو فعال کنم و توی خروجی های dmesg نتونستم گرافیکم رو پیدا کنم(درست نفهمیدن زبان انگلیسی این روز ها داره خیلی برام مشکل ساز میشه)و وقتی ویکی رو هم خوندم چیز زیادی سر در نیاوردم(توی بیشتر نرم افزار های گرافیکی و بازی ها لگ و کندی دارم)
من از لبتاب ASUS N551 zu استفاده می کنم که مشخصاتش رو زیر نوشتم.

Cpu : FX-7600P  Series-Quad core 2.70GHz up to 3.60GHz
RAM : 16 GB DDR3L
GPU :  Radeon R9 M280x 4GB

خروجی دستور dmesg :
Pastebin

[  0.000000] Linux version 4.14.78-1-MANJARO ([email protected]) (gcc version 8.2.1 20180831 (GCC)) #1 SMP PREEMPT Sun Oct 21 07:57:51 UTC 2018
[  0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.14-x86_64 root=UUID=91e3c000-a546-4a35-8f8b-cca2f17dca8e rw quiet resume=UUID=b495e1ff-5e0d-468b-9f11-64ec6e690d76
[  0.000000] [Firmware Info]: CPU: Re-enabling disabled Topology Extensions Support.
[  0.000000] random: get_random_u32 called from bsp_init_amd+0x248/0x280 with crng_init=0
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[  0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[  0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[  0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009ffff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000006c9c7fff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006c9c8000-0x000000006c9f7fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006c9f8000-0x000000006ce17fff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006ce18000-0x000000006df25fff] ACPI NVS
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006df26000-0x000000006e2ccfff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006e2cd000-0x000000006e32dfff] type 20
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006e32e000-0x000000006e32efff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006e32f000-0x000000006e534fff] ACPI NVS
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006e535000-0x000000006e687fff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006e688000-0x000000006ec5afff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006ec5b000-0x000000006ec8ffff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006ec90000-0x000000006f3f0fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006f3f1000-0x000000006f3fffff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec01fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed8ffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000044effffff] usable
[  0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[  0.000000] efi: EFI v2.31 by American Megatrends
[  0.000000] efi: ACPI=0x6ce9c000 ACPI 2.0=0x6ce9c000 SMBIOS=0x6e2cb998 
[  0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[  0.000000] DMI: ASUSTeK COMPUTER INC. N551ZU/N551ZU, BIOS N551ZU.307 01/28/2015
[  0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[  0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[  0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[  0.000000] e820: last_pfn = 0x44f000 max_arch_pfn = 0x400000000
[  0.000000] MTRR default type: uncachable
[  0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[  0.000000]  00000-9FFFF write-back
[  0.000000]  A0000-BFFFF write-through
[  0.000000]  C0000-DFFFF uncachable
[  0.000000]  E0000-FFFFF write-protect
[  0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[  0.000000]  0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[  0.000000]  1 base 000070000000 mask FFFFF0000000 uncachable
[  0.000000]  2 disabled
[  0.000000]  3 disabled
[  0.000000]  4 disabled
[  0.000000]  5 disabled
[  0.000000]  6 disabled
[  0.000000]  7 disabled
[  0.000000] TOM2: 000000044f000000 aka 17648M
[  0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT 
[  0.000000] e820: update [mem 0x70000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[  0.000000] e820: last_pfn = 0x6f400 max_arch_pfn = 0x400000000
[  0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[  0.000000] Base memory trampoline at [ffff9fc380099000] 99000 size 24576
[  0.000000] Using GB pages for direct mapping
[  0.000000] BRK [0x1ae636000, 0x1ae636fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae637000, 0x1ae637fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae638000, 0x1ae638fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae639000, 0x1ae639fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae63a000, 0x1ae63afff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae63b000, 0x1ae63bfff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae63c000, 0x1ae63cfff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae63d000, 0x1ae63dfff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae63e000, 0x1ae63efff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae63f000, 0x1ae63ffff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae640000, 0x1ae640fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x1ae641000, 0x1ae641fff] PGTABLE
[  0.000000] Secure boot could not be determined
[  0.000000] RAMDISK: [mem 0x36c5f000-0x37626fff]
[  0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[  0.000000] ACPI: RSDP 0x000000006CE9C000 000024 (v02 _ASUS_)
[  0.000000] ACPI: XSDT 0x000000006CE9C098 0000B4 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[  0.000000] ACPI: FACP 0x000000006CEA9E98 00010C (v05 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[  0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has valid Length but zero Address: 0x0000000000000000/0x1 (20170728/tbfadt-658)
[  0.000000] ACPI: DSDT 0x000000006CE9C1E8 00DCAD (v02 _ASUS_ Notebook 00000000 INTL 20091112)
[  0.000000] ACPI: FACS 0x000000006DF1AE80 000040
[  0.000000] ACPI: APIC 0x000000006CEA9FA8 00007E (v03 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[  0.000000] ACPI: FPDT 0x000000006CEAA028 000044 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[  0.000000] ACPI: FIDT 0x000000006CEAA070 00009C (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[  0.000000] ACPI: ECDT 0x000000006CEAA110 0000C1 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI. 00000005)
[  0.000000] ACPI: MCFG 0x000000006CEAA1D8 00003C (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 MSFT 00010013)
[  0.000000] ACPI: HPET 0x000000006CEAA218 000038 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00000005)
[  0.000000] ACPI: UEFI 0x000000006CEAA250 000042 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009   00000000)
[  0.000000] ACPI: IVRS 0x000000006CEAA298 000078 (v02 AMD  BALLINA 00000001 AMD 00000000)
[  0.000000] ACPI: VFCT 0x000000006CEAA310 00F684 (v01 _ASUS_ Notebook 00000001 AMD 31504F47)
[  0.000000] ACPI: BGRT 0x000000006CEB9998 000038 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 ASUS 00010013)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x000000006CEB99D0 000B9C (v01 AMD  BALLINA 00000001 AMD 00000001)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x000000006CEBA570 009AC7 (v02 AMD  BALLINA 00000002 MSFT 04000000)
[  0.000000] ACPI: CRAT 0x000000006CEC4038 0005A0 (v01 AMD  BALLINA 00000001 AMD 00000001)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x000000006CEC45D8 00122C (v01 AMD  CPMCMN  00000001 INTL 20051117)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x000000006CEC5808 000FD6 (v01 AMD  CPMZPODD 00000001 INTL 20051117)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x000000006CEC67E0 00146D (v01 AMD  CPMDFIGP 00000001 INTL 20051117)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x000000006CEC7C50 000852 (v01 AMD  CPMDFDGP 00000001 INTL 20051117)
[  0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  0.000000] No NUMA configuration found
[  0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000044effffff]
[  0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x44effb000-0x44effefff]
[  0.000000] Zone ranges:
[  0.000000]  DMA   [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[  0.000000]  DMA32  [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[  0.000000]  Normal  [mem 0x0000000100000000-0x000000044effffff]
[  0.000000]  Device  empty
[  0.000000] Movable zone start for each node
[  0.000000] Early memory node ranges
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009ffff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000100000-0x000000006c9c7fff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x000000006c9f8000-0x000000006ce17fff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x000000006e32e000-0x000000006e32efff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x000000006e535000-0x000000006e687fff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x000000006ec5b000-0x000000006ec8ffff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x000000006f3f1000-0x000000006f3fffff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000100000000-0x000000044effffff]
[  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000044effffff]
[  0.000000] On node 0 totalpages: 3915551
[  0.000000]  DMA zone: 64 pages used for memmap
[  0.000000]  DMA zone: 23 pages reserved
[  0.000000]  DMA zone: 3999 pages, LIFO batch:0
[  0.000000]  DMA32 zone: 6910 pages used for memmap
[  0.000000]  DMA32 zone: 442240 pages, LIFO batch:31
[  0.000000]  Normal zone: 54208 pages used for memmap
[  0.000000]  Normal zone: 3469312 pages, LIFO batch:31
[  0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[  0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[  0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[  0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 1, version 33, address 0xfec01000, GSI 24-55
[  0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[  0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[  0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[  0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[  0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[  0.000000] ACPI: HPET id: 0x10228210 base: 0xfed00000
[  0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x6c9c8000-0x6c9f7fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x6ce18000-0x6df25fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x6df26000-0x6e2ccfff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x6e2cd000-0x6e32dfff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x6e32f000-0x6e534fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x6e688000-0x6ec5afff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x6ec90000-0x6f3f0fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x6f400000-0xfebfffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec01fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec02000-0xfec0ffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfecfffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed00fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed7ffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed90000-0xfeffffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[  0.000000] e820: [mem 0x6f400000-0xfebfffff] available for PCI devices
[  0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[  0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370452778343963 ns
[  0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:128 nr_cpumask_bits:128 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[  0.000000] percpu: Embedded 42 pages/cpu @ffff9fc7cec00000 s134360 r8192 d29480 u524288
[  0.000000] pcpu-alloc: s134360 r8192 d29480 u524288 alloc=1*2097152
[  0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 
[  0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 3854346
[  0.000000] Policy zone: Normal
[  0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.14-x86_64 root=UUID=91e3c000-a546-4a35-8f8b-cca2f17dca8e rw quiet resume=UUID=b495e1ff-5e0d-468b-9f11-64ec6e690d76
[  0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[  0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[  0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[  0.000000] Memory: 15284644K/15662204K available (10252K kernel code, 1171K rwdata, 2880K rodata, 1364K init, 956K bss, 377560K reserved, 0K cma-reserved)
[  0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[  0.000000] ftrace: allocating 29538 entries in 116 pages
[  0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[  0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=128 to nr_cpu_ids=4.
[  0.000000] Tasks RCU enabled.
[  0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[  0.000000] NR_IRQS: 8448, nr_irqs: 1000, preallocated irqs: 16
[  0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[  0.000000] console [tty0] enabled
[  0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
[  0.000000] hpet clockevent registered
[  0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[  0.003333] tsc: Detected 2694.960 MHz processor
[  0.003333] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5392.50 BogoMIPS (lpj=8983200)
[  0.003333] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.003333] ACPI: Core revision 20170728
[  0.019523] ACPI: 7 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[  0.019754] Security Framework initialized
[  0.019755] Yama: becoming mindful.
[  0.023642] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[  0.025609] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[  0.025685] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[  0.025749] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[  0.025968] mce: CPU supports 7 MCE banks
[  0.025975] LVT offset 1 assigned for vector 0xf9
[  0.025981] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 1024, 4MB 512
[  0.025982] Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512, 1GB 0
[  0.025984] Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
[  0.025985] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[  0.025986] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[  0.030039] Freeing SMP alternatives memory: 24K
[  0.034260] smpboot: Max logical packages: 1
[  0.040497] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[  0.076666] smpboot: CPU0: AMD FX-7600P Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G (family: 0x15, model: 0x30, stepping: 0x1)
[  0.086707] Performance Events: Fam15h core perfctr, AMD PMU driver.
[  0.086742] ... version:        0
[  0.086742] ... bit width:       48
[  0.086743] ... generic registers:   6
[  0.086744] ... value mask:       0000ffffffffffff
[  0.086744] ... max period:       00007fffffffffff
[  0.086745] ... fixed-purpose events:  0
[  0.086745] ... event mask:       000000000000003f
[  0.093361] Hierarchical SRCU implementation.
[  0.106819] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[  0.113359] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[  0.140081] x86: Booting SMP configuration:
[  0.140084] .... node #0, CPUs:   #1 #2 #3
[  0.195638] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[  0.195638] smpboot: Total of 4 processors activated (21568.00 BogoMIPS)
[  0.196979] devtmpfs: initialized
[  0.196979] x86/mm: Memory block size: 128MB
[  0.198075] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x6ce18000-0x6df25fff] (17883136 bytes)
[  0.198075] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x6e32f000-0x6e534fff] (2121728 bytes)
[  0.198075] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[  0.198075] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[  0.198075] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  0.198075] RTC time: 10:20:10, date: 10/30/18
[  0.200174] NET: Registered protocol family 16
[  0.200345] cpuidle: using governor ladder
[  0.203404] cpuidle: using governor menu
[  0.203406] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[  0.203406] ACPI: bus type PCI registered
[  0.203406] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[  0.203554] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[  0.203557] PCI: not using MMCONFIG
[  0.203558] PCI: Using configuration type 1 for base access
[  0.203559] PCI: Using configuration type 1 for extended access
[  0.207203] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[  0.207203] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[  0.207203] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[  0.207203] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[  0.207203] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[  0.207203] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[  0.207203] ACPI: EC: EC started
[  0.207203] ACPI: EC: interrupt blocked
[  0.207724] ACPI: \: Used as first EC
[  0.207725] ACPI: \: GPE=0x3, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[  0.207726] ACPI: \: Used as boot ECDT EC to handle transactions
[  0.207862] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[  0.215324] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[  0.229848] ACPI: Interpreter enabled
[  0.229880] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[  0.229881] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[  0.230020] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[  0.230073] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[  0.230092] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[  0.230472] ACPI: Enabled 5 GPEs in block 00 to 1F
[  0.240596] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[  0.240603] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[  0.240832] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[  0.240833] acpi PNP0A03:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[  0.241186] PCI host bridge to bus 0000:00
[  0.241189] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x03af window]
[  0.241190] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[  0.241191] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x03b0-0x03df window]
[  0.241193] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[  0.241194] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  0.241195] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[  0.241196] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xb0000000-0xffffffff window]
[  0.241198] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[  0.241206] pci 0000:00:00.0: [1022:1422] type 00 class 0x060000
[  0.241317] pci 0000:00:00.2: [1022:1423] type 00 class 0x080600
[  0.241421] pci 0000:00:01.0: [1002:130c] type 00 class 0x030000
[  0.241438] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[  0.241445] pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xd0800000-0xd0ffffff 64bit pref]
[  0.241450] pci 0000:00:01.0: reg 0x20: [io 0xf000-0xf0ff]
[  0.241455] pci 0000:00:01.0: reg 0x24: [mem 0xfeb00000-0xfeb3ffff]
[  0.241460] pci 0000:00:01.0: reg 0x30: [mem 0xfeb40000-0xfeb5ffff pref]
[  0.241463] pci 0000:00:01.0: enabling Extended Tags
[  0.241470] pci 0000:00:01.0: BAR 0: assigned to efifb
[  0.241498] pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
[  0.241500] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
[  0.241581] pci 0000:00:01.1: [1002:1308] type 00 class 0x040300
[  0.241594] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xfeb64000-0xfeb67fff 64bit]
[  0.241610] pci 0000:00:01.1: enabling Extended Tags
[  0.241637] pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
[  0.241741] pci 0000:00:02.0: [1022:1424] type 00 class 0x060000
[  0.241820] pci 0000:00:02.1: [1022:1425] type 01 class 0x060400
[  0.241851] pci 0000:00:02.1: enabling Extended Tags
[  0.241884] pci 0000:00:02.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.241993] pci 0000:00:03.0: [1022:1424] type 00 class 0x060000
[  0.242071] pci 0000:00:03.1: [1022:1426] type 01 class 0x060400
[  0.242102] pci 0000:00:03.1: enabling Extended Tags
[  0.242136] pci 0000:00:03.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.242211] pci 0000:00:03.2: [1022:1426] type 01 class 0x060400
[  0.242242] pci 0000:00:03.2: enabling Extended Tags
[  0.242275] pci 0000:00:03.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.242404] pci 0000:00:04.0: [1022:1424] type 00 class 0x060000
[  0.242555] pci 0000:00:10.0: [1022:7814] type 00 class 0x0c0330
[  0.242583] pci 0000:00:10.0: reg 0x10: [mem 0xfeb6a000-0xfeb6bfff 64bit]
[  0.242685] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.242794] pci 0000:00:10.1: [1022:7814] type 00 class 0x0c0330
[  0.242823] pci 0000:00:10.1: reg 0x10: [mem 0xfeb68000-0xfeb69fff 64bit]
[  0.242924] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.243050] pci 0000:00:11.0: [1022:7801] type 00 class 0x010601
[  0.243070] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0xf140-0xf147]
[  0.243078] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0xf130-0xf133]
[  0.243087] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0xf120-0xf127]
[  0.243096] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0xf110-0xf113]
[  0.243105] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0xf100-0xf10f]
[  0.243114] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfeb70000-0xfeb707ff]
[  0.243279] pci 0000:00:12.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
[  0.243296] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfeb6f000-0xfeb6ffff]
[  0.243461] pci 0000:00:12.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
[  0.243480] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfeb6e000-0xfeb6e0ff]
[  0.243552] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[  0.243554] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[  0.243655] pci 0000:00:13.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
[  0.243671] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfeb6d000-0xfeb6dfff]
[  0.243811] pci 0000:00:13.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
[  0.243832] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfeb6c000-0xfeb6c0ff]
[  0.243904] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[  0.243905] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[  0.244007] pci 0000:00:14.0: [1022:780b] type 00 class 0x0c0500
[  0.244157] pci 0000:00:14.2: [1022:780d] type 00 class 0x040300
[  0.244180] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfeb60000-0xfeb63fff 64bit]
[  0.244240] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.244327] pci 0000:00:14.3: [1022:780e] type 00 class 0x060100
[  0.244477] pci 0000:00:14.4: [1022:780f] type 01 class 0x060401
[  0.244606] pci 0000:00:18.0: [1022:141a] type 00 class 0x060000
[  0.244668] pci 0000:00:18.1: [1022:141b] type 00 class 0x060000
[  0.244729] pci 0000:00:18.2: [1022:141c] type 00 class 0x060000
[  0.244792] pci 0000:00:18.3: [1022:141d] type 00 class 0x060000
[  0.244856] pci 0000:00:18.4: [1022:141e] type 00 class 0x060000
[  0.244917] pci 0000:00:18.5: [1022:141f] type 00 class 0x060000
[  0.245129] pci 0000:01:00.0: [1002:6647] type 00 class 0x038000
[  0.245166] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[  0.245181] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xd07fffff 64bit pref]
[  0.245190] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0xe000-0xe0ff]
[  0.245199] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [mem 0xfea00000-0xfea3ffff]
[  0.245207] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfea40000-0xfea5ffff pref]
[  0.245218] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[  0.245303] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[  0.245304] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
[  0.253422] pci 0000:00:02.1: PCI bridge to [bus 01]
[  0.253429] pci 0000:00:02.1:  bridge window [io 0xe000-0xefff]
[  0.253432] pci 0000:00:02.1:  bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[  0.253436] pci 0000:00:02.1:  bridge window [mem 0xc0000000-0xd07fffff 64bit pref]
[  0.253582] pci 0000:02:00.0: [8086:08b1] type 00 class 0x028000
[  0.253661] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xfe900000-0xfe901fff 64bit]
[  0.253870] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.263467] pci 0000:00:03.1: PCI bridge to [bus 02]
[  0.263475] pci 0000:00:03.1:  bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[  0.263597] pci 0000:03:00.0: [10ec:5287] type 00 class 0xff0000
[  0.263631] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xfe815000-0xfe815fff]
[  0.263671] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xfe800000-0xfe80ffff pref]
[  0.263773] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[  0.263775] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[  0.263883] pci 0000:03:00.1: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[  0.263911] pci 0000:03:00.1: reg 0x10: [io 0xd000-0xd0ff]
[  0.263938] pci 0000:03:00.1: reg 0x18: [mem 0xfe814000-0xfe814fff 64bit]
[  0.263956] pci 0000:03:00.1: reg 0x20: [mem 0xfe810000-0xfe813fff 64bit]
[  0.264045] pci 0000:03:00.1: supports D1 D2
[  0.264046] pci 0000:03:00.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[  0.273446] pci 0000:00:03.2: PCI bridge to [bus 03]
[  0.273453] pci 0000:00:03.2:  bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[  0.273456] pci 0000:00:03.2:  bridge window [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[  0.273656] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[  0.273666] pci 0000:00:14.4:  bridge window [io 0x0000-0x03af window] (subtractive decode)
[  0.273667] pci 0000:00:14.4:  bridge window [io 0x03e0-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[  0.273668] pci 0000:00:14.4:  bridge window [io 0x03b0-0x03df window] (subtractive decode)
[  0.273669] pci 0000:00:14.4:  bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[  0.273671] pci 0000:00:14.4:  bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[  0.273672] pci 0000:00:14.4:  bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[  0.273673] pci 0000:00:14.4:  bridge window [mem 0xb0000000-0xffffffff window] (subtractive decode)
[  0.275053] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[  0.275113] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[  0.275173] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[  0.275231] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[  0.275276] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[  0.275311] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[  0.275346] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[  0.275382] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[  0.275907] ACPI: EC: interrupt unblocked
[  0.275976] ACPI: EC: event unblocked
[  0.275983] ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.EC0_: GPE=0x3, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[  0.275985] ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
[  0.276099] pci 0000:00:01.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[  0.276099] pci 0000:00:01.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[  0.276099] pci 0000:00:01.0: vgaarb: bridge control possible
[  0.276099] vgaarb: loaded
[  0.276099] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[  0.276099] Registered efivars operations
[  0.276874] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[  0.284981] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[  0.285142] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6c9c8000-0x6fffffff]
[  0.285144] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6ce18000-0x6fffffff]
[  0.285145] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6e32f000-0x6fffffff]
[  0.285147] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6e688000-0x6fffffff]
[  0.285148] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6ec90000-0x6fffffff]
[  0.285149] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6f400000-0x6fffffff]
[  0.285150] e820: reserve RAM buffer [mem 0x44f000000-0x44fffffff]
[  0.285278] NetLabel: Initializing
[  0.285279] NetLabel: domain hash size = 128
[  0.285279] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[  0.285294] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[  0.286715] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[  0.286719] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[  0.286791] clocksource: Switched to clocksource hpet
[  0.298244] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[  0.298273] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[  0.298355] pnp: PnP ACPI init
[  0.298539] system 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[  0.298545] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[  0.298615] system 00:01: [mem 0x70000000-0xafffffff] has been reserved
[  0.298619] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.298685] system 00:02: [mem 0xfeb80000-0xfebfffff] could not be reserved
[  0.298689] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.298821] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.298939] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[  0.299000] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[  0.299004] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.299063] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs ETD0108 SYN0a00 SYN0002 PNP0f03 PNP0f13 PNP0f12 (active)
[  0.299099] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs ATK3001 PNP030b (active)
[  0.299353] system 00:08: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[  0.299355] system 00:08: [io 0x040b] has been reserved
[  0.299356] system 00:08: [io 0x04d6] has been reserved
[  0.299358] system 00:08: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
[  0.299359] system 00:08: [io 0x0c14] has been reserved
[  0.299360] system 00:08: [io 0x0c50-0x0c51] has been reserved
[  0.299361] system 00:08: [io 0x0c52] has been reserved
[  0.299363] system 00:08: [io 0x0c6c] has been reserved
[  0.299364] system 00:08: [io 0x0c6f] has been reserved
[  0.299365] system 00:08: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[  0.299366] system 00:08: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[  0.299368] system 00:08: [io 0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[  0.299369] system 00:08: [io 0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[  0.299370] system 00:08: [io 0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[  0.299371] system 00:08: [io 0x0800-0x089f] has been reserved
[  0.299373] system 00:08: [io 0x0900-0x090f] has been reserved
[  0.299374] system 00:08: [io 0x0910-0x091f] has been reserved
[  0.299375] system 00:08: [io 0xfe00-0xfefe] has been reserved
[  0.299377] system 00:08: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[  0.299379] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[  0.299380] system 00:08: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff] has been reserved
[  0.299382] system 00:08: [mem 0xfed61000-0xfed70fff] has been reserved
[  0.299383] system 00:08: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
[  0.299385] system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[  0.299388] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.300349] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[  0.307053] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[  0.307083] pci 0000:00:02.1: PCI bridge to [bus 01]
[  0.307085] pci 0000:00:02.1:  bridge window [io 0xe000-0xefff]
[  0.307089] pci 0000:00:02.1:  bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[  0.307091] pci 0000:00:02.1:  bridge window [mem 0xc0000000-0xd07fffff 64bit pref]
[  0.307096] pci 0000:00:03.1: PCI bridge to [bus 02]
[  0.307099] pci 0000:00:03.1:  bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[  0.307104] pci 0000:00:03.2: PCI bridge to [bus 03]
[  0.307106] pci 0000:00:03.2:  bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[  0.307109] pci 0000:00:03.2:  bridge window [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[  0.307115] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 04]
[  0.307127] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x03af window]
[  0.307128] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[  0.307129] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x03b0-0x03df window]
[  0.307131] pci_bus 0000:00: resource 7 [io 0x0d00-0xffff window]
[  0.307132] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  0.307133] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[  0.307134] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xb0000000-0xffffffff window]
[  0.307136] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[  0.307137] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[  0.307138] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xd07fffff 64bit pref]
[  0.307140] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[  0.307141] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[  0.307142] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[  0.307144] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x03af window]
[  0.307145] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[  0.307146] pci_bus 0000:04: resource 6 [io 0x03b0-0x03df window]
[  0.307147] pci_bus 0000:04: resource 7 [io 0x0d00-0xffff window]
[  0.307148] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  0.307149] pci_bus 0000:04: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[  0.307151] pci_bus 0000:04: resource 10 [mem 0xb0000000-0xffffffff window]
[  0.307229] NET: Registered protocol family 2
[  0.307430] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[  0.307767] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[  0.308026] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[  0.308088] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[  0.308162] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[  0.308291] NET: Registered protocol family 1
[  0.308314] pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[  0.406989] pci 0000:00:12.2: PME# does not work under D3, disabling it
[  0.556989] pci 0000:00:13.2: PME# does not work under D3, disabling it
[  0.557083] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[  0.557144] Unpacking initramfs...
[  0.677445] Freeing initrd memory: 10016K
[  0.677469] AMD-Vi: IOMMU performance counters supported
[  0.677473] AMD-Vi: Applying ATS write check workaround for IOMMU at 0000:00:00.2
[  0.677617] pci 0000:00:00.2: can't derive routing for PCI INT A
[  0.677618] pci 0000:00:00.2: PCI INT A: not connected
[  0.677849] iommu: Adding device 0000:00:01.0 to group 0
[  0.677865] iommu: Using direct mapping for device 0000:00:01.0
[  0.677882] iommu: Adding device 0000:00:01.1 to group 0
[  0.677928] iommu: Adding device 0000:00:02.0 to group 1
[  0.677944] iommu: Adding device 0000:00:02.1 to group 1
[  0.678022] iommu: Adding device 0000:00:03.0 to group 2
[  0.678038] iommu: Adding device 0000:00:03.1 to group 2
[  0.678054] iommu: Adding device 0000:00:03.2 to group 2
[  0.678121] iommu: Adding device 0000:00:04.0 to group 3
[  0.678264] iommu: Adding device 0000:00:10.0 to group 4
[  0.678313] iommu: Adding device 0000:00:10.1 to group 4
[  0.678376] iommu: Adding device 0000:00:11.0 to group 5
[  0.678452] iommu: Adding device 0000:00:12.0 to group 6
[  0.678468] iommu: Adding device 0000:00:12.2 to group 6
[  0.678542] iommu: Adding device 0000:00:13.0 to group 7
[  0.678557] iommu: Adding device 0000:00:13.2 to group 7
[  0.678632] iommu: Adding device 0000:00:14.0 to group 8
[  0.678648] iommu: Adding device 0000:00:14.2 to group 8
[  0.678663] iommu: Adding device 0000:00:14.3 to group 8
[  0.678723] iommu: Adding device 0000:00:14.4 to group 9
[  0.678814] iommu: Adding device 0000:00:18.0 to group 10
[  0.678829] iommu: Adding device 0000:00:18.1 to group 10
[  0.678845] iommu: Adding device 0000:00:18.2 to group 10
[  0.678861] iommu: Adding device 0000:00:18.3 to group 10
[  0.678878] iommu: Adding device 0000:00:18.4 to group 10
[  0.678900] iommu: Adding device 0000:00:18.5 to group 10
[  0.678936] iommu: Adding device 0000:01:00.0 to group 1
[  0.678980] iommu: Adding device 0000:02:00.0 to group 2
[  0.678994] iommu: Adding device 0000:03:00.0 to group 2
[  0.679007] iommu: Adding device 0000:03:00.1 to group 2
[  0.679478] AMD-Vi: Found IOMMU at 0000:00:00.2 cap 0x40
[  0.679479] AMD-Vi: Extended features (0x800090a52):
[  0.679480] PPR GT IA PC
[  0.679482] AMD-Vi: Interrupt remapping enabled
[  0.679807] AMD-Vi: Lazy IO/TLB flushing enabled
[  0.681192] amd_uncore: AMD NB counters detected
[  0.681524] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
[  0.681576] perf: AMD IBS detected (0x000001ff)
[  0.681582] perf/amd_iommu: Detected AMD IOMMU #0 (2 banks, 4 counters/bank).
[  0.681640] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[  0.682304] Initialise system trusted keyrings
[  0.682313] Key type blacklist registered
[  0.682511] workingset: timestamp_bits=41 max_order=22 bucket_order=0
[  0.683762] zbud: loaded
[  0.686130] Key type asymmetric registered
[  0.686165] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[  0.686252] io scheduler noop registered
[  0.686253] io scheduler deadline registered
[  0.686301] io scheduler cfq registered
[  0.686302] io scheduler mq-deadline registered
[  0.686303] io scheduler kyber registered
[  0.686332] io scheduler bfq registered
[  0.686358] io scheduler bfq-sq registered (default)
[  0.686360] BFQ I/O-scheduler: v8r12 (with cgroups support)
[  0.686385] io scheduler bfq-mq registered
[  0.686386] BFQ I/O-scheduler: v8r12 (with cgroups support)
[  0.687232] pcieport 0000:00:02.1: Signaling PME with IRQ 25
[  0.687250] pcieport 0000:00:03.1: Signaling PME with IRQ 26
[  0.687267] pcieport 0000:00:03.2: Signaling PME with IRQ 27
[  0.687286] pciehp 0000:00:02.1:pcie004: Slot #0 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ LLActRep+
[  0.687394] efifb: probing for efifb
[  0.687413] efifb: framebuffer at 0xb0000000, using 8128k, total 8128k
[  0.687414] efifb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=1
[  0.687414] efifb: scrolling: redraw
[  0.687416] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[  0.691335] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[  0.694954] fb0: EFI VGA frame buffer device
[  0.696013] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[  0.697103] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[  0.697213] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[  0.697241] rtc_cmos 00:04: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[  0.697311] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[  0.697346] vlv2_plat_clk vlv2_plat_clk: vlv2_plat_clk initialized
[  0.697596] NET: Registered protocol family 10
[  0.702045] Segment Routing with IPv6
[  0.702074] NET: Registered protocol family 17
[  0.702449] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[  0.702631] microcode: CPU0: patch_level=0x06003106
[  0.702639] microcode: CPU1: patch_level=0x06003106
[  0.702649] microcode: CPU2: patch_level=0x06003106
[  0.702657] microcode: CPU3: patch_level=0x06003106
[  0.702714] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[  0.702728] sched_clock: Marking stable (702706784, 0)->(853690563, -150983779)
[  0.702966] registered taskstats version 1
[  0.702974] Loading compiled-in X.509 certificates
[  0.703000] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[  0.708062] Key type big_key registered
[  0.708528]  Magic number: 6:610:326
[  0.708856] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2018-10-30 10:20:11 UTC (1540894811)
[  0.944534] Freeing unused kernel memory: 1364K
[  0.950185] Write protecting the kernel read-only data: 16384k
[  0.951788] Freeing unused kernel memory: 2016K
[  0.954459] Freeing unused kernel memory: 1216K
[  1.034859] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP030b:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[  1.037798] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[  1.038891] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[  1.038925] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[  1.038952] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[  1.038979] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[  1.039006] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[  1.042675] rtsx_pci 0000:03:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[  1.046894] ACPI: bus type USB registered
[  1.046924] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  1.046935] usbcore: registered new interface driver hub
[  1.046971] usbcore: registered new device driver usb
[  1.048344] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[  1.048435] SCSI subsystem initialized
[  1.048763] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[  1.048765] Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
[  1.050059] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[  1.050408] QUIRK: Enable AMD PLL fix
[  1.050474] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[  1.050481] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  1.050487] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[  1.050498] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
[  1.050552] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfeb6e000
[  1.052810] libata version 3.00 loaded.
[  1.066698] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[  1.066904] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  1.066912] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
[  1.067946] ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[  1.067951] ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  1.067954] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[  1.067966] ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
[  1.068008] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xfeb6c000
[  1.080185] ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[  1.080483] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  1.080491] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
[  1.081737] xhci_hcd 0000:00:10.0: xHCI Host Controller
[  1.081747] xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[  1.081982] xhci_hcd 0000:00:10.0: hcc params 0x014040c3 hci version 0x100 quirks 0x00000418
[  1.082016] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[  1.082487] hub 3-0:1.0: USB hub found
[  1.082527] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[  1.082681] xhci_hcd 0000:00:10.0: xHCI Host Controller
[  1.082685] xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[  1.082688] xhci_hcd 0000:00:10.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[  1.085357] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[  1.085689] hub 4-0:1.0: USB hub found
[  1.085697] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[  1.085974] xhci_hcd 0000:00:10.1: xHCI Host Controller
[  1.085978] xhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
[  1.086179] xhci_hcd 0000:00:10.1: hcc params 0x014040c3 hci version 0x100 quirks 0x00000418
[  1.086524] hub 5-0:1.0: USB hub found
[  1.086532] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[  1.086645] xhci_hcd 0000:00:10.1: xHCI Host Controller
[  1.086648] xhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[  1.086651] xhci_hcd 0000:00:10.1: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[  1.089582] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[  1.089835] hub 6-0:1.0: USB hub found
[  1.089843] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[  1.090105] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[  1.090706] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3f impl SATA mode
[  1.090710] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part sxs 
[  1.090714] ahci 0000:00:11.0: both AHCI_HFLAG_MULTI_MSI flag set and custom irq handler implemented
[  1.097643] scsi host0: ahci
[  1.097811] scsi host1: ahci
[  1.097972] scsi host2: ahci
[  1.098100] scsi host3: ahci
[  1.098228] scsi host4: ahci
[  1.098358] scsi host5: ahci
[  1.098411] ata1: SATA max UDMA/133 abar [email protected] port 0xfeb70100 irq 40
[  1.098414] ata2: SATA max UDMA/133 abar [email protected] port 0xfeb70180 irq 41
[  1.098417] ata3: SATA max UDMA/133 abar [email protected] port 0xfeb70200 irq 42
[  1.098419] ata4: SATA max UDMA/133 abar [email protected] port 0xfeb70280 irq 43
[  1.098421] ata5: SATA max UDMA/133 abar [email protected] port 0xfeb70300 irq 44
[  1.098423] ata6: SATA max UDMA/133 abar [email protected] port 0xfeb70380 irq 45
[  1.098636] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
[  1.098644] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
[  1.098706] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xfeb6f000
[  1.108431] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[  1.158104] hub 7-0:1.0: USB hub found
[  1.158117] hub 7-0:1.0: 5 ports detected
[  1.159182] ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
[  1.159191] ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
[  1.159227] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfeb6d000
[  1.218133] hub 8-0:1.0: USB hub found
[  1.218154] hub 8-0:1.0: 5 ports detected
[  1.396859] usb 1-5: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[  1.407860] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[  1.407890] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[  1.407941] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[  1.411267] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[  1.566839] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[  1.566867] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[  1.569194] ata1.00: ATA-8: HGST HTS721010A9E630, JB0OA3J0, max UDMA/133
[  1.569197] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[  1.570142] ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GUE0N, T.02, max UDMA/33
[  1.570415] ata1.00: configured for UDMA/133
[  1.570799] scsi 0:0:0:0: Direct-Access   ATA   HGST HTS721010A9 A3J0 PQ: 0 ANSI: 5
[  1.572962] ata2.00: configured for UDMA/33
[  1.578176] scsi 1:0:0:0: CD-ROM      HL-DT-ST DVDRAM GUE0N   T.02 PQ: 0 ANSI: 5
[  1.611593] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[  1.611596] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[  1.611609] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  1.611610] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  1.611637] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  1.660630] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[  1.660633] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[  1.660900] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[  1.674087] sda: sda1 sda2 sda3 sda5
[  1.674752] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[  1.690266] usb 8-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[  1.706858] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2694.964 MHz
[  1.706865] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x26d8a933c8c, max_idle_ns: 440795266632 ns
[  1.991309] random: fast init done
[  2.119572] PM: Starting manual resume from disk
[  2.119956] PM: Image not found (code -22)
[  2.250297] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[  2.720526] clocksource: Switched to clocksource tsc
[  3.401179] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[  3.488273] systemd[1]: systemd 239 running in system mode. (+PAM +AUDIT -SELINUX -IMA -APPARMOR +SMACK -SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[  3.503812] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[  3.516302] systemd[1]: Set hostname to <alipakrohk-pc>.
[  3.582401] random: crng init done
[  5.558753] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[  5.559126] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[  5.559234] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[  5.569468] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[  5.569567] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  5.569675] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[  5.569844] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[  6.128324] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: (null)
[  6.270247] systemd-journald[227]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[  7.206476] acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
[  7.316288] Linux agpgart interface v0.103
[  7.353170] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[  7.353887] acpi device:03: registered as cooling_device4
[  7.353985] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:02/LNXVIDEO:00/input/input5
[  7.354229] ACPI: Video Device [VGA2] (multi-head: yes rom: no post: no)
[  7.366080] ACPI Error: [^^^PB2_.VGA_.AFN7] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170728/psargs-364)
[  7.366173] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.VGA.LCDD._BCM, AE_NOT_FOUND (20170728/psparse-550)
[  7.366263] ACPI Error: Evaluating _BCM failed (20170728/video-364)
[  7.366457] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/LNXVIDEO:02/input/input6
[  7.414644] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[  7.515083] input: Asus Wireless Radio Control as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/ATK4002:00/input/input7
[  7.554184] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input8
[  7.554201] ACPI: Power Button [PWRB]
[  7.593721] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input9
[  7.660797] ACPI: Lid Switch [LID]
[  7.660971] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input10
[  7.661017] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[  7.661138] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input11
[  7.661169] ACPI: Power Button [PWRF]
[  7.689492] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: \_PR_.C000 (20170728/dspkginit-381)
[  7.691856] ACPI: Invalid passive threshold
[  7.692500] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[  7.692673] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[  7.692675] ACPI: Thermal Zone [THRM] (32 C)
[  7.798495] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[  7.798691] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
[  8.001830] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\SBSM) (20170728/utaddress-247)
[  8.001845] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[  8.064698] sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver v0.05
[  8.064827] sp5100_tco: PCI Vendor ID: 0x1022, Device ID: 0x780b, Revision ID: 0x16
[  8.064884] sp5100_tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
[  8.064898] sp5100_tco: Last reboot was not triggered by watchdog.
[  8.064989] sp5100_tco: initialized (0xffffc1e8c1af1b00). heartbeat=60 sec (nowayout=0)
[  8.110920] snd_hda_intel 0000:00:01.1: enabling device (0000 -> 0002)
[  8.111067] snd_hda_intel 0000:00:01.1: Force to non-snoop mode
[  8.197248] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input12
[  8.271985] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input13
[  8.272056] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input14
[  8.286763] Bluetooth: Core ver 2.22
[  8.286787] NET: Registered protocol family 31
[  8.286788] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  8.286793] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  8.286796] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  8.286803] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  8.378990] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC668: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[  8.378996] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  8.379000] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  hp_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  8.379002] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  mono: mono_out=0x0
[  8.379004] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  inputs:
[  8.379008] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:   Mic=0x12
[  8.393619] input: HD-Audio Generic Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input15
[  8.404470] usbcore: registered new interface driver btusb
[  8.423000] Bluetooth: hci0: read Intel version: 3707100180012d0d00
[  8.500279] Adding 5999612k swap on /dev/sda2. Priority:-2 extents:1 across:5999612k FS
[  8.507906] Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth firmware file: intel/ibt-hw-37.7.10-fw-1.80.1.2d.d.bseq
[  8.597235] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[  8.597237] AES CTR mode by8 optimization enabled
[  8.730122] Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth firmware patch completed and activated
[  9.094848] kvm: Nested Virtualization enabled
[  9.094852] kvm: Nested Paging enabled
[  9.125640] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[  9.133415] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[  9.133418] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
        Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
        (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[  9.181195] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[  9.181199] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
        Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
        (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[  9.187242] psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 4 (with firmware version 0x381fa2)
[  9.200952] psmouse serio4: elantech: Synaptics capabilities query result 0x10, 0x14, 0x0e.
[  9.215364] psmouse serio4: elantech: Elan sample query result 05, 1b, 64
[  9.224861] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[  9.224865] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
        Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
        (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[  9.296895] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input19
[  9.395192] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[  9.638769] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[  9.660516] asus_wmi: Initialization: 0x1
[  9.660587] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.0
[  9.660675] asus_wmi: SFUN value: 0x4a0077
[  9.663584] input: Asus WMI hotkeys as /devices/platform/asus-nb-wmi/input/input20
[  9.695261] asus_wmi: Number of fans: 1
[  9.741312] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[  9.741344] vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.VGA_.ATPX handle
[  9.742298] ATPX version 1, functions 0x00000003
[  9.797819] media: Linux media interface: v0.10
[  10.015584] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <[email protected]>
[  10.055131] Found CRAT image with size=1440
[  10.055136] Parsing CRAT table with 1 nodes
[  10.055138] Found CU entry in CRAT table with proximity_domain=0 caps=0
[  10.055140] CU CPU: cores=4 id_base=16
[  10.055141] Found CU entry in CRAT table with proximity_domain=0 caps=0
[  10.055143] CU GPU: simds=32 id_base=-2147483648
[  10.055144] Found memory entry in CRAT table with proximity_domain=0
[  10.055145] Found memory entry in CRAT table with proximity_domain=0
[  10.055146] Found memory entry in CRAT table with proximity_domain=0
[  10.055148] Found memory entry in CRAT table with proximity_domain=0
[  10.055149] Found cache entry in CRAT table with processor_id=16
[  10.055151] Found cache entry in CRAT table with processor_id=16
[  10.055152] Found cache entry in CRAT table with processor_id=16
[  10.055153] Found cache entry in CRAT table with processor_id=17
[  10.055154] Found cache entry in CRAT table with processor_id=18
[  10.055155] Found cache entry in CRAT table with processor_id=18
[  10.055156] Found cache entry in CRAT table with processor_id=18
[  10.055158] Found cache entry in CRAT table with processor_id=19
[  10.055158] Found TLB entry in CRAT table (not processing)
[  10.055159] Found TLB entry in CRAT table (not processing)
[  10.055160] Found TLB entry in CRAT table (not processing)
[  10.055161] Found TLB entry in CRAT table (not processing)
[  10.055162] Found TLB entry in CRAT table (not processing)
[  10.055163] Found TLB entry in CRAT table (not processing)
[  10.055164] Found TLB entry in CRAT table (not processing)
[  10.055164] Found TLB entry in CRAT table (not processing)
[  10.055165] Found TLB entry in CRAT table (not processing)
[  10.055166] Found TLB entry in CRAT table (not processing)
[  10.055167] Creating topology SYSFS entries
[  10.055201] Finished initializing topology ret=0
[  10.055235] kfd kfd: Initialized module
[  10.055761] checking generic (b0000000 7f0000) vs hw (b0000000 10000000)
[  10.055763] fb: switching to radeondrmfb from EFI VGA
[  10.055807] Console: switching to colour dummy device 80x25
[  10.056486] [drm] initializing kernel modesetting (KAVERI 0x1002:0x130C 0x1043:0x223D 0x00).
[  10.056521] [drm] doorbell mmio base: 0xD0800000
[  10.056522] [drm] doorbell mmio size: 8388608
[  10.056557] ATOM BIOS: BR45818.001
[  10.056621] radeon 0000:00:01.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[  10.056626] radeon 0000:00:01.0: GTT: 2048M 0x0000000040000000 - 0x00000000BFFFFFFF
[  10.056633] [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
[  10.056635] [drm] RAM width 128bits DDR
[  10.060150] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 7698604 kiB
[  10.060154] [TTM] Zone  dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
[  10.060155] [TTM] Initializing pool allocator
[  10.060178] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[  10.060234] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[  10.060237] [drm] radeon: 2048M of GTT memory ready.
[  10.060258] [drm] Loading kaveri Microcode
[  10.267321] [drm] Internal thermal controller without fan control
[  10.269115] [drm] radeon: dpm initialized
[  10.384749] [drm] Found UVD firmware Version: 1.64 Family ID: 9
[  10.483629] Linux video capture interface: v2.00
[  10.484630] [drm] Found VCE firmware/feedback version 40.2.2 / 15!
[  10.484684] [drm] GART: num cpu pages 524288, num gpu pages 524288
[  10.526706] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x000000000030E000).
[  10.526938] radeon 0000:00:01.0: WB enabled
[  10.526953] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0xffff9fc7b38c5c00
[  10.526957] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0xffff9fc7b38c5c04
[  10.526961] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0xffff9fc7b38c5c08
[  10.526965] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0xffff9fc7b38c5c0c
[  10.526968] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0xffff9fc7b38c5c10
[  10.527678] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000078d30 and cpu addr 0xffffc1e8c4038d30
[  10.527954] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 6 use gpu addr 0x0000000040000c18 and cpu addr 0xffff9fc7b38c5c18
[  10.527957] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 7 use gpu addr 0x0000000040000c1c and cpu addr 0xffff9fc7b38c5c1c
[  10.527962] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[  10.527964] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[  10.528041] radeon 0000:00:01.0: radeon: using MSI.
[  10.528082] [drm] radeon: irq initialized.
[  10.530369] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[  10.530457] [drm] ring test on 1 succeeded in 2 usecs
[  10.530474] [drm] ring test on 2 succeeded in 2 usecs
[  10.530634] [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
[  10.530641] [drm] ring test on 4 succeeded in 4 usecs
[  10.576726] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
[  10.596755] [drm] UVD initialized successfully.
[  10.706853] [drm] ring test on 6 succeeded in 17 usecs
[  10.706865] [drm] ring test on 7 succeeded in 3 usecs
[  10.706866] [drm] VCE initialized successfully.
[  10.708788] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[  10.718221] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[  10.718223] Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
[  10.718345] iwlwifi 0000:02:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[  10.839367] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 17.3216344376.0 op_mode iwlmvm
[  10.946074] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 HD UVC WebCam (04f2:b3fd)
[  10.947386] uvcvideo 1-5:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[  10.947390] uvcvideo 1-5:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[  10.947392] uvcvideo 1-5:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[  10.947518] input: USB2.0 HD UVC WebCam: USB2.0 HD as /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-5/1-5:1.0/input/input21
[  10.947621] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[  10.947622] USB Video Class driver (1.1.1)
[  11.034970] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless N 7260, REV=0x144
[  11.054615] iwlwifi 0000:02:00.0: base HW address: ac:fd:ce:60:1f:d5
[  11.226995] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[  11.227055] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[  11.227116] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[  11.227151] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[  11.277374] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[  11.370494] iwlwifi 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
[  11.624678] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, no debug enabled
[  11.680806] XFS (sda5): Mounting V5 Filesystem
[  11.760392] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[  11.781273] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[  11.781981] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[  11.787618] [drm] radeon atom DIG backlight initialized
[  11.787622] [drm] Radeon Display Connectors
[  11.787625] [drm] Connector 0:
[  11.787626] [drm]  DP-1
[  11.787627] [drm]  HPD2
[  11.787631] [drm]  DDC: 0x6540 0x6540 0x6544 0x6544 0x6548 0x6548 0x654c 0x654c
[  11.787632] [drm]  Encoders:
[  11.787633] [drm]   DFP1: INTERNAL_UNIPHY2
[  11.787635] [drm] Connector 1:
[  11.787636] [drm]  HDMI-A-1
[  11.787637] [drm]  HPD3
[  11.787640] [drm]  DDC: 0x6550 0x6550 0x6554 0x6554 0x6558 0x6558 0x655c 0x655c
[  11.787641] [drm]  Encoders:
[  11.787642] [drm]   DFP2: INTERNAL_UNIPHY2
[  11.787643] [drm] Connector 2:
[  11.787644] [drm]  eDP-1
[  11.787645] [drm]  HPD1
[  11.787648] [drm]  DDC: 0x6530 0x6530 0x6534 0x6534 0x6538 0x6538 0x653c 0x653c
[  11.787649] [drm]  Encoders:
[  11.787650] [drm]   LCD1: INTERNAL_UNIPHY
[  11.961879] XFS (sda5): Ending clean mount
[  12.582614] [drm] fb mappable at 0xB0722000
[  12.582616] [drm] vram apper at 0xB0000000
[  12.582617] [drm] size 8294400
[  12.582618] [drm] fb depth is 24
[  12.582618] [drm]  pitch is 7680
[  12.582746] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[  14.081108] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[  14.085993] radeon 0000:00:01.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
[  14.113202] kfd kfd: Allocated 3969056 bytes on gart
[  14.113284] kfd kfd: added device 1002:130c
[  14.113304] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:00:01.0 on minor 0
[  14.113481] radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[  14.113777] [drm] initializing kernel modesetting (BONAIRE 0x1002:0x6647 0x1043:0x223D 0x00).
[  14.113795] [drm] doorbell mmio base: 0xD0000000
[  14.113796] [drm] doorbell mmio size: 8388608
[  14.113798] vga_switcheroo: enabled
[  14.206083] ATOM BIOS: Asus
[  14.206117] [drm] GPU not posted. posting now...
[  14.213702] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 4096M 0x0000000000000000 - 0x00000000FFFFFFFF (4096M used)
[  14.213705] radeon 0000:01:00.0: GTT: 2048M 0x0000000100000000 - 0x000000017FFFFFFF
[  14.213715] [drm] Detected VRAM RAM=4096M, BAR=256M
[  14.213716] [drm] RAM width 128bits DDR
[  14.213735] [drm] radeon: 4096M of VRAM memory ready
[  14.213736] [drm] radeon: 2048M of GTT memory ready.
[  14.213745] [drm] Loading bonaire Microcode
[  15.049580] [drm] Internal thermal controller without fan control
[  15.049700] [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1425 = 733d01/e
[  15.058890] [drm] radeon: dpm initialized
[  15.058900] [drm] Found UVD firmware Version: 1.64 Family ID: 9
[  15.062562] [drm] Found VCE firmware/feedback version 40.2.2 / 15!
[  15.062585] [drm] GART: num cpu pages 524288, num gpu pages 524288
[  15.068862] [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1425 = 733d01/e
[  15.068868] [drm] enabling PCIE gen 3 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
[  16.572463] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x000000000030E000).
[  16.572698] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[  16.572709] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000100000c00 and cpu addr 0xffff9fc7ac136c00
[  16.572711] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000100000c04 and cpu addr 0xffff9fc7ac136c04
[  16.572713] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000100000c08 and cpu addr 0xffff9fc7ac136c08
[  16.572715] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000100000c0c and cpu addr 0xffff9fc7ac136c0c
[  16.572717] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000100000c10 and cpu addr 0xffff9fc7ac136c10
[  16.574213] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000078d30 and cpu addr 0xffffc1e8c5438d30
[  16.574757] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 6 use gpu addr 0x0000000100000c18 and cpu addr 0xffff9fc7ac136c18
[  16.574759] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 7 use gpu addr 0x0000000100000c1c and cpu addr 0xffff9fc7ac136c1c
[  16.574762] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[  16.574763] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[  16.574837] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[  16.574873] [drm] radeon: irq initialized.
[  16.577115] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[  16.577208] [drm] ring test on 1 succeeded in 2 usecs
[  16.577234] [drm] ring test on 2 succeeded in 2 usecs
[  16.577391] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[  16.577399] [drm] ring test on 4 succeeded in 5 usecs
[  16.623795] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[  16.643953] [drm] UVD initialized successfully.
[  16.685276] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  16.685280] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  16.685287] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  16.754201] [drm] ring test on 6 succeeded in 10 usecs
[  16.754222] [drm] ring test on 7 succeeded in 3 usecs
[  16.754223] [drm] VCE initialized successfully.
[  16.754466] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[  16.754503] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[  16.754540] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[  16.754603] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[  16.754662] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[  17.280302] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[  17.301524] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[  17.302437] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[  17.303139] [drm] Radeon Display Connectors
[  17.311676] kfd kfd: DID 6647 is missing in supported_devices
[  17.311680] kfd kfd: kgd2kfd_probe failed
[  17.311761] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 1
[  18.057440] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
[  18.057472] vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.VGA_.ATPX handle
[  18.058674] ATPX version 1, functions 0x00000003
[  22.027095] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
[  27.398561] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  27.631696] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  27.891614] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  32.400282] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  43.019536] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  43.023327] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  43.029790] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  49.470275] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
[  54.012564] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  54.012578] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  54.012585] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[  66.050433] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
[  82.522313] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  86.093021] wlp2s0: authenticate with 14:cc:20:6d:52:55
[  86.096391] wlp2s0: send auth to 14:cc:20:6d:52:55 (try 1/3)
[  86.099348] wlp2s0: authenticated
[  86.100024] wlp2s0: associate with 14:cc:20:6d:52:55 (try 1/3)
[  86.104125] wlp2s0: RX AssocResp from 14:cc:20:6d:52:55 (capab=0x411 status=0 aid=3)
[  86.105934] wlp2s0: associated
[  86.427068] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[ 556.571021] fuse init (API version 7.26)

گرافیک cpu به راحتی کار می کنه و نرم افزار ها رو اجرا می کنه ولی گرافیک دوم حتی فنش هم خاموشه.

آخرین ویرایش توسط ALipAkrohk (2018-10-30 15:47:30)


20 =! 20
با هم بیاموزیم به هم نیاموزیم.
پاک روح.(آپاراک).

آفلاین

#3 2018-12-15 16:50:21

ALipAkrohk
عضو
از : بوشهر
ثبت شده: 2017-09-07
ارسال ها: 54

پاسخ: AMDGPU در ویکی ARCH Linux پارسی

LinArcX نوشته است که:

با کجاش مشکل داری؟

ببخشید که بدون درست خوندن می خواستم مشکلم رو حل کنم من الان مشکل درایور رو توی سیستم خودم حل کردم ولی کمی کندی توی گنوم دلیلش گرافیک من نیست و کلا نمی دونم چیه ( علمش رو هنوز ندارم و متاسفانه نمی دونم از کجا هم بدستش بیارم )
من مشکل گرافیک رو حل کردم و یه پست هم توی انجمن اوبونتو براش زدم.
فعال سازی درست AMDGPU
امید وارم دوستان بعد از من هم به راحتی مشکلشون حل بشه.


20 =! 20
با هم بیاموزیم به هم نیاموزیم.
پاک روح.(آپاراک).

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud