شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2021-03-25 02:42:33

system76
Moderator
از : میپرسی از من اهل كجايم؟
ثبت شده: 2018-02-03
ارسال ها: 34
وب سایت

نحوه نمایش رنگی صفحات دستور man

برای نمایش رنگی صفحات man خطوط زیر را به فایل

nano ~/.bashrc یا .zshrc 

اضافه کنید.

export LESS_TERMCAP_mb=$'\e[1;32m'
export LESS_TERMCAP_md=$'\e[1;32m'
export LESS_TERMCAP_me=$'\e[0m'
export LESS_TERMCAP_se=$'\e[0m'
export LESS_TERMCAP_so=$'\e[01;33m'
export LESS_TERMCAP_ue=$'\e[0m'
export LESS_TERMCAP_us=$'\e[1;4;31m'

یا با نصب بسته most و اضافه کردن خط زیر به فایل


nano ~/.bashrc یا .zshrc
 export PAGER="most"

صفحات man را از حالت بی روح خودش خارج کنید.


ما را از مرگ می ترسانند،
انگار كه ما زنده ايم …
“شاملو”

آفلاین

#2 2021-05-10 22:49:07

AmiNimA
عضو
ثبت شده: 2015-11-27
ارسال ها: 239
وب سایت

پاسخ: نحوه نمایش رنگی صفحات دستور man

این هم کد رنگ ها

black='\e[0;30m'
blue='\e[0;34m'
green='\e[0;32m'
cyan='\e[0;36m'
red='\e[0;31m'
purple='\e[0;35m'
brown='\e[0;33m'
lightgray='\e[0;37m'
darkgray='\e[1;30m'
lightblue='\e[1;34m'
lightgreen='\e[1;32m'
lightcyan='\e[1;36m'
lightred='\e[1;31m'
lightpurple='\e[1;35m'
yellow='\e[1;33m'
white='\e[1;37m'
nc='\e[0m'

لینوکس یک فرهنگ است. یک فرهنگ خوب

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud