شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2016-01-18 00:23:34

hojy
عضو
ثبت شده: 2015-12-29
ارسال ها: 67

نصب برنامه e4rat {حل شد}

سلام

torify bash
yaourt e4rat

اینم آخر نتیجه:

==> Starting build()...
-- The C compiler identification is GNU 5.3.0
-- The CXX compiler identification is GNU 5.3.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Boost version: 1.60.0
-- Found the following Boost libraries:
--   system
--   filesystem
--   regex
-- Found ext2fs: /usr/lib64/libext2fs.so
CMake Error at src/cmake/Findaudit.cmake:17 (MESSAGE):
  Could not find audit
Call Stack (most recent call first):
  src/CMakeLists.txt:83 (find_package)


-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/tmp/yaourt-tmp-hojy/aur-e4rat/src/e4rat-0.2.3/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
==> ERROR: A failure occurred in build().
    Aborting...
==> ERROR: Makepkg was unable to build e4rat.
==> Restart building e4rat ? [y/N]

آخرین ویرایش توسط hojy (2016-01-18 16:39:07)

آفلاین

#2 2016-01-18 01:52:23

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,542

پاسخ: نصب برنامه e4rat {حل شد}

خب. روش حل و دلیل این کار در اینجا توضیح داده شده:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1358066

من خلاصه رو میارم:
ابتدا فایل etc/makepkg.conf رو بدین شکل ویرایش کنید که علامت ! رو در staticlibs! واقع در آرایه OPTIONS بردارید و فایل رو سیو کنید. بعد بایستی در  این وضعیت، بسته  audit رو reproduce کنید؛ به اینصورت که مثلا به پروژه ABS برید ازین طریق این کار رو انجام بدید. من درمورد نصب بسته های مخازن اصلی از طریق پروژه ABS در اینجا نوشتم:
http://arcush.ir/index.php/1394/08/08/abs/
درحقیقت به پوشه  audit حاوی فایل PKGBUILD و   audit.install خواهید رفت و فرمان makepkg -sci رو خواهید زد.


حالا دوباره فایل etc/makepkg.conf رو باز کنید و علامت ! رو در پشت staticlibs در آرایه OPTIONS قرار بدید (درواقع فایل etc/makepkg.conf رو بحالت اول خودش برگردونید) و با دستور

 $ torify yaourt e4rat

بسته موردنظر رو نصب کنید.

آخرین ویرایش توسط Arcush (2016-01-18 02:31:43)

آفلاین

#3 2016-01-18 16:38:27

hojy
عضو
ثبت شده: 2015-12-29
ارسال ها: 67

پاسخ: نصب برنامه e4rat {حل شد}

خیلی ممنون حل شد.

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB