شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2016-07-21 14:12:53

بهروز رمضانی
عضو
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 204
وب سایت

خروجی عجیب در پکمن

سلام
یه چند وقتی هست که بعد از کار با پکمن این خروجی را در انتهای کار دستورات دریافت میکنم.

error: missing 'freetype2-infinality-ultimate' dependency for 'fontconfig-infinality-ultimate'
error: missing 'tracker' dependency for 'gnome-online-miners'
error: missing 'freetype2-infinality-ultimate' dependency for 'lib32-freetype2-infinality-ultimate'
error: missing 'openbox' dependency for 'obconf'
error: missing 'libobrender.so=32-64' dependency for 'obconf'
error: missing 'wine' dependency for 'playonlinux'
error: missing 'nautilus' dependency for 'python2-nautilus'

در یادگیری و استفاده از خط فرمان کوشا باشید چرا که رستگاری شما در آن است.

آفلاین

#2 2016-07-21 14:39:52

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: خروجی عجیب در پکمن

لطفا خروجی کامل یکی از دستورایی رو که میزنید (و یه تیکه اش اینه) بذارید. همچنین خروجی  sudo pacman -Suyy  رو هم بذارید.

آفلاین

#3 2016-07-21 14:45:45

بهروز رمضانی
عضو
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 204
وب سایت

پاسخ: خروجی عجیب در پکمن

Arcush نوشته است که:

لطفا خروجی کامل یکی از دستورایی رو که میزنید (و یه تیکه اش اینه) بذارید. همچنین خروجی  sudo pacman -Suyy  رو هم بذارید.

[[email protected] ~]$ sudo pacman -Suyy
[sudo] password for behrooz: 
:: Synchronizing package databases...
 core                               119.3 KiB  344K/s 00:00 [####################################################] 100%
 extra                              1750.6 KiB  931K/s 00:02 [####################################################] 100%
 community                             3.5 MiB  894K/s 00:04 [####################################################] 100%
 multilib                             159.4 KiB  352K/s 00:00 [####################################################] 100%
 vdr4arch                             134.0 KiB  467K/s 00:00 [####################################################] 100%
 vdr4arch.sig                           287.0  B 0.00B/s 00:00 [####################################################] 100%
:: Starting full system upgrade...
warning: repo: local (1.22-1) is newer than community (1.12.33-1)
 there is nothing to do

و دستور نصب یه بسته البته الان روی پکمن ارور نمیده روی yaourt هست.

[[email protected] ~]$ yaourt -Syua
:: Synchronizing package databases...
 core is up to date
 extra is up to date
 community is up to date
 multilib is up to date
 vdr4arch is up to date
 Foreign packages: | 56 / 56
error: missing 'freetype2-infinality-ultimate' dependency for 'fontconfig-infinality-ultimate'
error: missing 'tracker' dependency for 'gnome-online-miners'
error: missing 'freetype2-infinality-ultimate' dependency for 'lib32-freetype2-infinality-ultimate'
error: missing 'openbox' dependency for 'obconf'
error: missing 'libobrender.so=32-64' dependency for 'obconf'
error: missing 'wine' dependency for 'playonlinux'
error: missing 'nautilus' dependency for 'python2-nautilus'

قبلا روی پکمن هم موقع اپدیت سیستم ارور میداد.


در یادگیری و استفاده از خط فرمان کوشا باشید چرا که رستگاری شما در آن است.

آفلاین

#4 2016-07-21 15:30:06

morealaz
Moderator
ثبت شده: 2016-03-19
ارسال ها: 382

پاسخ: خروجی عجیب در پکمن

لطفاً محتویات فایل pacman.conf خودت رو نشون بده.
ظاهراً infinality-bundle رو نصب کردی ولی تو ریپوهات نمیبینمش!!
چجوری نصبش کردی؟

آفلاین

#5 2016-07-21 16:32:01

بهروز رمضانی
عضو
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 204
وب سایت

پاسخ: خروجی عجیب در پکمن

morealaz نوشته است که:

لطفاً محتویات فایل pacman.conf خودت رو نشون بده.
ظاهراً infinality-bundle رو نصب کردی ولی تو ریپوهات نمیبینمش!!
چجوری نصبش کردی؟

[[email protected] starcal]$ cat /etc/pacman.conf 
#
# /etc/pacman.conf
#
# See the pacman.conf(5) manpage for option and repository directives

#
# GENERAL OPTIONS
#
[options]
# The following paths are commented out with their default values listed.
# If you wish to use different paths, uncomment and update the paths.
#RootDir   = /
#DBPath   = /var/lib/pacman/
#CacheDir  = /var/cache/pacman/pkg/
#LogFile   = /var/log/pacman.log
#GPGDir   = /etc/pacman.d/gnupg/
#HookDir   = /etc/pacman.d/hooks/
HoldPkg   = pacman glibc
#XferCommand = /usr/bin/curl -C - -f %u > %o
#XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp -c -O %o %u
#CleanMethod = KeepInstalled
#UseDelta  = 0.7
Architecture = auto

# Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
#IgnorePkg  =
#IgnoreGroup =

#NoUpgrade  =
#NoExtract  =

# Misc options
#UseSyslog
#Color
#TotalDownload
CheckSpace
#VerbosePkgLists

# By default, pacman accepts packages signed by keys that its local keyring
# trusts (see pacman-key and its man page), as well as unsigned packages.
SigLevel  = Required DatabaseOptional
LocalFileSigLevel = Optional
#RemoteFileSigLevel = Required

# NOTE: You must run `pacman-key --init` before first using pacman; the local
# keyring can then be populated with the keys of all official Arch Linux
# packagers with `pacman-key --populate archlinux`.

#
# REPOSITORIES
#  - can be defined here or included from another file
#  - pacman will search repositories in the order defined here
#  - local/custom mirrors can be added here or in separate files
#  - repositories listed first will take precedence when packages
#   have identical names, regardless of version number
#  - URLs will have $repo replaced by the name of the current repo
#  - URLs will have $arch replaced by the name of the architecture
#
# Repository entries are of the format:
#    [repo-name]
#    Server = ServerName
#    Include = IncludePath
#
# The header [repo-name] is crucial - it must be present and
# uncommented to enable the repo.
#

# The testing repositories are disabled by default. To enable, uncomment the
# repo name header and Include lines. You can add preferred servers immediately
# after the header, and they will be used before the default mirrors.

#[testing]
#Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

[core]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

[extra]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

#[community-testing]
#Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

[community]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

# If you want to run 32 bit applications on your x86_64 system,
# enable the multilib repositories as required here.

#[multilib-testing]
#Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

# An example of a custom package repository. See the pacman manpage for
# tips on creating your own repositories.
#[custom]
#SigLevel = Optional TrustAll
#Server = file:///home/custompkgs
#[archlinuxfr]
#SigLevel = Never
#Server = http://repo.archlinux.fr/$arch
[vdr4arch]
Server = http://creimer.net/vdr4arch/repos/$repo/os/$arch

در یادگیری و استفاده از خط فرمان کوشا باشید چرا که رستگاری شما در آن است.

آفلاین

#6 2016-07-21 17:42:26

morealaz
Moderator
ثبت شده: 2016-03-19
ارسال ها: 382

پاسخ: خروجی عجیب در پکمن

فایل pacman.conf مشکلی نداره. در مورد اون خطاهایی که پیغام error: missing داده، ظاهراً یه سری بسته دارید که دپندنسی هاشون نصب نیست. پیشنهاد میکنم اگه بسته های مورد نظر رو لازم دارید، دپندنسی هاشون رو که گفته شده نصب کنید و سیستمتون رو به روز کنید. به خصوص اگر infinality-bundle رو میخواهید حتماً ریپوهای زیر رو به pacman.conf قبلش اضافه کنید:

[infinality-bundle]
SigLevel = Never
Server = http://bohoomil.com/repo/$arch

[infinality-bundle-fonts]
SigLevel = Never
Server = http://bohoomil.com/repo/fonts

[infinality-bundle-multilib]
SigLevel = Never
Server = http://bohoomil.com/repo/multilib/$arch

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud