شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2016-09-03 11:59:56

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

(حل شد)failed to start load kernel modules

موقع روشن شدن این رو میده ولی سیستم بالا میام اما یک سری ایرادات تو سیستمم هست نمیدونم شاید برای این باشه

-{hamid@Hamid}-[~]
---> #sudo systemctl status systemd-modules-load.service 
[sudo] password for hamid: 
● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static;
  Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2016-09-03 11:44:44 IRDT; 14min 
   Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
      man:modules-load.d(5)
 Process: 354 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, sta
 Main PID: 354 (code=exited, status=1/FAILURE)

Sep 03 11:44:44 Hamid systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Sep 03 11:44:44 Hamid systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exi
Sep 03 11:44:44 Hamid systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Sep 03 11:44:44 Hamid systemd[1]: systemd-modules-load.service: Unit entered fai
Sep 03 11:44:44 Hamid systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with resu
lines 1-13/13 (END)
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $ls -al /etc/modules-load.d/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 26 01:40 .
drwxr-xr-x 75 root root 4096 Sep 3 11:26 ..-{hamid@Hamid}-[~]
---> $cat /etc/modules-load.d/fuse.conf 
cat: /etc/modules-load.d/fuse.conf: No such file or directory
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $cat /etc/modules-load.d/vboxdrv.conf 
cat: /etc/modules-load.d/vboxdrv.conf: No such file or directory
-{hamid@Hamid}-[~]
---> #sudo systemctl restart systemd-modules-load.service 
Job for systemd-modules-load.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status systemd-modules-load.service" and "journalctl -xe" for details.

راستی من گرافیکم رو از هیبرید اوردم uma از تو بایوس ساسپندم مشکل داشت درست شد

آخرین ویرایش توسط enghamid (2016-09-05 14:07:47)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#2 2016-09-03 18:02:28

AmiNimA
عضو
ثبت شده: 2015-11-27
ارسال ها: 238
وب سایت

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

توی /etc/modules-load.d/ یه سری ماژول ها تنظیمات اشتباه دارن. فایلهایی که اونجا هست رو بررسی کنید. محتویاتشون رو اینجا بذارین بد نیست ببینیم


لینوکس یک فرهنگ است. یک فرهنگ خوب

آفلاین

#3 2016-09-03 22:11:49

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

AmiNimA نوشته است که:

توی /etc/modules-load.d/ یه سری ماژول ها تنظیمات اشتباه دارن. فایلهایی که اونجا هست رو بررسی کنید. محتویاتشون رو اینجا بذارین بد نیست ببینیم

“/etc/modules-load.d” is a directory.
Please check that you typed the location correctly and try again

........................................................................................................................................................................

[root@Hamid ~]# gedit /etc/modules-load.d/
Unable to init server: Could not connect: Connection refused

(gedit:966): Gtk-WARNING **: cannot open display: 
[root@Hamid ~]# sudo gedit /etc/modules-load.d/
Unable to init server: Could not connect: Connection refused

(gedit:973): Gtk-WARNING **: cannot open display: 

باز نمیشه

آخرین ویرایش توسط enghamid (2016-09-03 22:14:06)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#4 2016-09-03 23:16:47

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,537

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

بخاطر اینکه یه دایرکتوریه. محتویاتش رو با دستور cat نمایش بدید.

آفلاین

#5 2016-09-03 23:20:19

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

-{hamid@Hamid}-[~]
---> $sudo cat /etc/modules-load.d/
cat: /etc/modules-load.d/: Is a directory

وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#6 2016-09-03 23:24:08

AmiNimA
عضو
ثبت شده: 2015-11-27
ارسال ها: 238
وب سایت

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

منظور اینه که توی اون دایرکتوری چند تا فایل هست. محتویات هر کدوم از اون فایلها رو نمایش بدید.
توضیح مینویسه که: /etc/modules-load.d/: Is a directory


لینوکس یک فرهنگ است. یک فرهنگ خوب

آفلاین

#7 2016-09-03 23:29:44

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,537

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

حمید عزیز، به نظر من اینطوری هیچ فایده ای نداره. حتی اگه مساله هم حل بشه، باور کنید اتفاق مثبتی نیفتاده. به نظرم در اسرع وقت، تمام این آموزش رو بخونید. در غیراینصورت، فقط درحال هدر دادن وقت  هستید. همچنین، ما انتظار داریم به ابتدائی ترین دستورات ترمینال، اشراف داشته باشید.
http://ryanstutorials.net/linuxtutorial/

آفلاین

#8 2016-09-04 14:31:38

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

AmiNimA نوشته است که:

منظور اینه که توی اون دایرکتوری چند تا فایل هست. محتویات هر کدوم از اون فایلها رو نمایش بدید.
توضیح مینویسه که: /etc/modules-load.d/: Is a directory

کلا هر طوری که داخل فایل میشم هیچی به من نمایش داده نمیشه

[root@Hamid modules-load.d]# ls
[root@Hamid modules-load.d]# 
Arcush نوشته است که:

حمید عزیز، به نظر من اینطوری هیچ فایده ای نداره. حتی اگه مساله هم حل بشه، باور کنید اتفاق مثبتی نیفتاده. به نظرم در اسرع وقت، تمام این آموزش رو بخونید. در غیراینصورت، فقط درحال هدر دادن وقت  هستید. همچنین، ما انتظار داریم به ابتدائی ترین دستورات ترمینال، اشراف داشته باشید.
http://ryanstutorials.net/linuxtutorial/

ممنون به خاطر معرفی یک سایت اموزشی خوب
سپاس گذارم


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#9 2016-09-04 21:22:57

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

درود من همچنان دنبال رفع اشکال هستم و یک جا دیدم که پیشنهاد داده بود که کرنل lts و پایدار بریزم هم اکنون کرنل ۴.۷.۲ رو نصب دارم که اخرین نسخه پایدار هم هست نسخه ۴.۸ اومده الان
اقا عیسی اصلا تو رفع اشکال دوست ندارم دنبال یادگیری باشم البته دیباگ کردنش رو یاد میگیرم که کمکم میکنید با سپاس

-{hamid@Hamid}-[~]
---> $lsmod
Module         Size Used by
cmac          16384 0
rfcomm         61440 12
sha256_ssse3      32768 1
sha256_generic     24576 1 sha256_ssse3
hmac          16384 1
drbg          32768 1
ansi_cprng       16384 0
ctr          16384 1
ccm          20480 1
fuse          98304 3
bnep          20480 2
uvcvideo        86016 0
videobuf2_vmalloc   16384 1 uvcvideo
videobuf2_memops    16384 1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2     20480 1 uvcvideo
videobuf2_core     36864 2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
videodev       151552 3 uvcvideo,videobuf2_core,videobuf2_v4l2
media         32768 2 uvcvideo,videodev
btusb         40960 0
btrtl         16384 1 btusb
btbcm         16384 1 btusb
btintel        16384 1 btusb
bluetooth       454656 39 bnep,btbcm,btrtl,btusb,rfcomm,btintel
intel_rapl       20480 0
snd_hda_codec_hdmi   45056 1
mousedev        20480 0
x86_pkg_temp_thermal  16384 0
intel_powerclamp    16384 0
coretemp        16384 0
snd_hda_codec_conexant  24576 1
snd_hda_codec_generic  69632 1 snd_hda_codec_conexant
kvm_intel       184320 0
joydev         20480 0
hp_wmi         16384 0
arc4          16384 2
kvm          507904 1 kvm_intel
iTCO_wdt        16384 0
iTCO_vendor_support  16384 1 iTCO_wdt
irqbypass       16384 1 kvm
iwlmvm        266240 0
mac80211       659456 1 iwlmvm
evdev         24576 14
input_leds       16384 0
iwlwifi        184320 1 iwlmvm
r8169         77824 0
mii          16384 1 r8169
rtsx_pci_ms      20480 0
crct10dif_pclmul    16384 0
crc32_pclmul      16384 0
crc32c_intel      24576 0
ghash_clmulni_intel  16384 0
aesni_intel      167936 2
aes_x86_64       20480 1 aesni_intel
lrw          16384 1 aesni_intel
gf128mul        16384 1 lrw
glue_helper      16384 1 aesni_intel
mac_hid        16384 0
memstick        16384 1 rtsx_pci_ms
psmouse        118784 0
serio_raw       16384 0
pcspkr         16384 0
ablk_helper      16384 1 aesni_intel
cryptd         20480 3 ghash_clmulni_intel,aesni_intel,ablk_helper
cfg80211       495616 3 iwlwifi,mac80211,iwlmvm
intel_cstate      16384 0
intel_rapl_perf    16384 0
rfkill         20480 8 cfg80211,hp_wmi,bluetooth
thermal        20480 0
wmi          16384 1 hp_wmi
i915         1236992 4
snd_soc_skl      57344 0
snd_soc_skl_ipc    32768 1 snd_soc_skl
snd_soc_sst_ipc    16384 1 snd_soc_skl_ipc
snd_soc_sst_dsp    36864 1 snd_soc_skl_ipc
snd_hda_ext_core    20480 1 snd_soc_skl
snd_soc_sst_match   16384 1 snd_soc_skl
snd_soc_core     180224 1 snd_soc_skl
video         36864 1 i915
snd_compress      20480 1 snd_soc_core
snd_pcm_dmaengine   16384 1 snd_soc_core
ac97_bus        16384 1 snd_soc_core
snd_hda_intel     32768 3
snd_hda_codec     106496 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel
snd_hda_core      65536 7 snd_hda_ext_core,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_soc_skl
snd_hwdep       16384 1 snd_hda_codec
snd_pcm        86016 8 snd_hda_ext_core,snd_soc_core,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_soc_skl,snd_pcm_dmaengine,snd_hda_core
snd_timer       28672 1 snd_pcm
snd          65536 16 snd_soc_core,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_pcm,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_compress
drm_kms_helper    118784 1 i915
drm          294912 5 i915,drm_kms_helper
fjes          28672 0
battery        20480 0
acpi_pad        20480 0
intel_gtt       20480 1 i915
hp_wireless      16384 0
syscopyarea      16384 1 drm_kms_helper
sysfillrect      16384 1 drm_kms_helper
sysimgblt       16384 1 drm_kms_helper
fb_sys_fops      16384 1 drm_kms_helper
soundcore       16384 1 snd
intel_hid       16384 0
sparse_keymap     16384 2 hp_wmi,intel_hid
tpm_infineon      20480 0
shpchp         32768 0
button         16384 1 i915
mei_me         32768 0
mei          81920 1 mei_me
intel_pch_thermal   16384 0
i2c_algo_bit      16384 1 i915
i2c_i801        20480 0
hp_accel        28672 0
led_class       16384 3 hp_accel,iwlmvm,input_leds
lis3lv02d       20480 1 hp_accel
input_polldev     16384 1 lis3lv02d
tpm_tis        20480 0
tpm          36864 2 tpm_tis,tpm_infineon
ac           16384 0
sch_fq_codel      20480 6
ip_tables       24576 0
x_tables        28672 1 ip_tables
ext4         516096 2
crc16         16384 2 ext4,bluetooth
jbd2          90112 1 ext4
mbcache        16384 3 ext4
sr_mod         24576 0
cdrom         49152 1 sr_mod
sd_mod         36864 4
rtsx_pci_sdmmc     24576 0
mmc_core       118784 1 rtsx_pci_sdmmc
atkbd         24576 0
libps2         16384 2 atkbd,psmouse
ahci          36864 3
libahci        28672 1 ahci
rtsx_pci        45056 2 rtsx_pci_ms,rtsx_pci_sdmmc
xhci_pci        16384 0
libata        204800 2 ahci,libahci
xhci_hcd       159744 1 xhci_pci
scsi_mod       159744 3 libata,sd_mod,sr_mod
usbcore        200704 4 btusb,uvcvideo,xhci_hcd,xhci_pci
usb_common       16384 1 usbcore
i8042         24576 2 hp_accel,libps2
serio         20480 10 serio_raw,atkbd,i8042,hp_accel,psmouse
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $sudo sensors-detect
[sudo] password for hamid: 
# sensors-detect revision 6284 (2015-05-31 14:00:33 +0200)
# System: HP HP ProBook 450 G3 (laptop)
# Board: HP 8101
# Kernel: 4.7.2-1-ARCH x86_64
# Processor: Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz (6/78/3)

This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.

Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): yes
Module cpuid loaded successfully.
Silicon Integrated Systems SIS5595...            No
VIA VT82C686 Integrated Sensors...             No
VIA VT8231 Integrated Sensors...              No
AMD K8 thermal sensors...                  No
AMD Family 10h thermal sensors...              No
AMD Family 11h thermal sensors...              No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors...          No
AMD Family 15h thermal sensors...              No
AMD Family 16h thermal sensors...              No
AMD Family 15h power sensors...               No
AMD Family 16h power sensors...               No
Intel digital thermal sensor...               Success!
  (driver `coretemp')
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...             No
Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...            No
VIA C7 thermal sensor...                  No
VIA Nano thermal sensor...                 No

Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): yes
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor/ITE'...        Yes
Found unknown chip with ID 0x2011
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `National Semiconductor/ITE'...        No
Trying family `SMSC'...                   No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...        No
Trying family `ITE'...                   No

Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): yes
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...    No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...    No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...          No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...          No

Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
on some systems.
Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): yes
Found unknown SMBus adapter 8086:9d23 at 0000:00:1f.4.
Sorry, no supported PCI bus adapters found.
Module i2c-dev loaded successfully.

Next adapter: SMBus I801 adapter at efa0 (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): yes
Client found at address 0x52
Probing for `Analog Devices ADM1033'...           No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...           No
Probing for `SPD EEPROM'...                 Yes
  (confidence 8, not a hardware monitoring chip)

Next adapter: i915 gmbus dpc (i2c-1)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): yes

Next adapter: i915 gmbus dpb (i2c-2)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): yes

Next adapter: i915 gmbus dpd (i2c-3)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): yes

Next adapter: DPDDC-A (i2c-4)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): yes

Next adapter: DPDDC-C (i2c-5)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): yes


Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue: 

Driver `coretemp':
 * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)

Do you want to generate /etc/conf.d/lm_sensors? (YES/no): yes
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lm_sensors.service → /usr/lib/systemd/system/lm_sensors.service.
Unloading i2c-dev... OK
Unloading cpuid... OK

-{hamid@Hamid}-[~]
---> $

خروجی فایل dmesg.log :

[  0.000000] Linux version 4.7.2-1-ARCH (builduser@tobias) (gcc version 6.1.1 20160802 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Sat Aug 20 23:02:56 CEST 2016
[  0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux root=UUID=68226c24-6782-459a-9c4f-b4d20428f1c1 rw quiet
[  0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[  0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]: 960, xstate_sizes[3]:  64
[  0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]: 1024, xstate_sizes[4]:  64
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
[  0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is 1088 bytes, using 'standard' format.
[  0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[  0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000057fff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000058000-0x0000000000058fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009dfff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x00000000000fffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000099a5efff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000099a5f000-0x0000000099a5ffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000099a60000-0x0000000099d5bfff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000099d5c000-0x0000000099d5cfff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000099d5d000-0x00000000d90fafff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d90fb000-0x00000000d95fafff] type 20
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d95fb000-0x00000000d9c7efff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d9c7f000-0x00000000d9e7efff] ACPI NVS
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d9e7f000-0x00000000d9efefff] ACPI data
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d9eff000-0x00000000d9efffff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d9f00000-0x00000000de7fffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f80fa000-0x00000000f80fafff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f80fd000-0x00000000f80fdfff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000002207fffff] usable
[  0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[  0.000000] efi: EFI v2.40 by HP
[  0.000000] efi: ACPI=0xd9efe000 ACPI 2.0=0xd9efe014 SMBIOS=0xd98db000 ESRT=0xd9079660 
[  0.000000] efi: requested map not found.
[  0.000000] esrt: ESRT header is not in the memory map.
[  0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[  0.000000] DMI: HP HP ProBook 450 G3/8101, BIOS N78 Ver. 01.12 06/14/2016
[  0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[  0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[  0.000000] e820: last_pfn = 0x220800 max_arch_pfn = 0x400000000
[  0.000000] MTRR default type: write-back
[  0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[  0.000000]  00000-9FFFF write-back
[  0.000000]  A0000-BFFFF uncachable
[  0.000000]  C0000-FFFFF write-protect
[  0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[  0.000000]  0 base 00E0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[  0.000000]  1 base 00DC000000 mask 7FFC000000 uncachable
[  0.000000]  2 disabled
[  0.000000]  3 disabled
[  0.000000]  4 disabled
[  0.000000]  5 disabled
[  0.000000]  6 disabled
[  0.000000]  7 disabled
[  0.000000]  8 disabled
[  0.000000]  9 disabled
[  0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT 
[  0.000000] e820: last_pfn = 0xd9f00 max_arch_pfn = 0x400000000
[  0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[  0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000098000] 98000 size 24576
[  0.000000] Using GB pages for direct mapping
[  0.000000] BRK [0x01b58000, 0x01b58fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x01b59000, 0x01b59fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x01b5a000, 0x01b5afff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x01b5b000, 0x01b5bfff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x01b5c000, 0x01b5cfff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x01b5d000, 0x01b5dfff] PGTABLE
[  0.000000] RAMDISK: [mem 0x374e3000-0x37a68fff]
[  0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[  0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000D9EFE014 000024 (v02 HPQOEM)
[  0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000D9EFD0E8 0000C4 (v01 HPQOEM SLIC-BPC 00000000   01000013)
[  0.000000] ACPI: FACP 0x00000000D9EF0000 0000F4 (v05 HPQOEM SLIC-BPC 00000000 HP  00000001)
[  0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000D9ECA000 0226BF (v02 HPQOEM 8101   00000000 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: FACS 0x00000000D9E6B000 000040
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EFC000 000108 (v02 HP   ShmTable 00000001 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EFB000 00024F (v01 AcpiRe zpodd  00001000 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: TCPA 0x00000000D9EF9000 000032 (v02 HPQOEM EDK2   00000002   01000013)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EF8000 0003B8 (v02 HPQOEM TcgTable 00001000 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: UEFI 0x00000000D9E79000 000042 (v01 HPQOEM EDK2   00000002   01000013)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EF2000 0051FA (v02 SaSsdt SaSsdt  00003000 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EF1000 0005B1 (v01 Intel PerfTune 00001000 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: HPET 0x00000000D9EEF000 000038 (v01 HPQOEM 8101   00000001 HP  00000001)
[  0.000000] ACPI: APIC 0x00000000D9EEE000 0000BC (v01 HPQOEM 8101   00000001 HP  00000001)
[  0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000D9EED000 00003C (v01 HPQOEM 8101   00000001 HP  00000001)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EC9000 00019A (v02 HPQOEM Sata0Ide 00001000 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EC8000 000729 (v01 HPQOEM PtidDevc 00001000 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EC7000 0003DC (v02 HPQOEM SDS_RTD3 00001000 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EC6000 000E73 (v02 CpuRef CpuSsdt 00003000 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EC4000 001B5C (v01 HP   LAPTOPPC 00001000 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: NHLT 0x00000000D9EC3000 00002D (v00 INTEL EDK2   00000002   01000013)
[  0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000D9EC2000 000044 (v01 HPQOEM EDK2   00000002   01000013)
[  0.000000] ACPI: BGRT 0x00000000D9EC1000 000038 (v01 HPQOEM EDK2   00000002   01000013)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000D9EFA000 000260 (v02 HP   PwrCtlEv 00000001 INTL 20121018)
[  0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  0.000000] No NUMA configuration found
[  0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000002207fffff]
[  0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x2207f8000-0x2207fbfff]
[  0.000000] Zone ranges:
[  0.000000]  DMA   [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[  0.000000]  DMA32  [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[  0.000000]  Normal  [mem 0x0000000100000000-0x00000002207fffff]
[  0.000000] Movable zone start for each node
[  0.000000] Early memory node ranges
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000057fff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009dfff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000099a5efff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000099a60000-0x0000000099d5bfff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000099d5d000-0x00000000d90fafff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x00000000d9eff000-0x00000000d9efffff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000100000000-0x00000002207fffff]
[  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x00000002207fffff]
[  0.000000] On node 0 totalpages: 2070678
[  0.000000]  DMA zone: 64 pages used for memmap
[  0.000000]  DMA zone: 22 pages reserved
[  0.000000]  DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[  0.000000]  DMA32 zone: 13828 pages used for memmap
[  0.000000]  DMA32 zone: 884986 pages, LIFO batch:31
[  0.000000]  Normal zone: 18464 pages used for memmap
[  0.000000]  Normal zone: 1181696 pages, LIFO batch:31
[  0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0xdc800000-0xde7fffff
[  0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[  0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
[  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
[  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
[  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
[  0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[  0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[  0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[  0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[  0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[  0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[  0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[  0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 4 hotplug CPUs
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00058000-0x00058fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x000fffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x99a5f000-0x99a5ffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x99d5c000-0x99d5cfff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd90fb000-0xd95fafff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd95fb000-0xd9c7efff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd9c7f000-0xd9e7efff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd9e7f000-0xd9efefff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd9f00000-0xde7fffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xde800000-0xf80f9fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf80fa000-0xf80fafff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf80fb000-0xf80fcfff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf80fd000-0xf80fdfff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf80fe000-0xfdffffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe000000-0xfe010fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe011000-0xffffffff]
[  0.000000] e820: [mem 0xde800000-0xf80f9fff] available for PCI devices
[  0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[  0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370452778343963 ns
[  0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:128 nr_cpumask_bits:128 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[  0.000000] percpu: Embedded 33 pages/cpu @ffff880220400000 s97944 r8192 d29032 u262144
[  0.000000] pcpu-alloc: s97944 r8192 d29032 u262144 alloc=1*2097152
[  0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7 
[  0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 2038300
[  0.000000] Policy zone: Normal
[  0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux root=UUID=68226c24-6782-459a-9c4f-b4d20428f1c1 rw quiet
[  0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[  0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[  0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[  0.000000] Memory: 7996412K/8282712K available (6028K kernel code, 977K rwdata, 1836K rodata, 1244K init, 1164K bss, 286300K reserved, 0K cma-reserved)
[  0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[  0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[  0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[  0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=128 to nr_cpu_ids=8.
[  0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=8
[  0.000000] NR_IRQS:8448 nr_irqs:2048 16
[  0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[  0.000000] console [tty0] enabled
[  0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635855245 ns
[  0.000000] hpet clockevent registered
[  0.000000] tsc: PIT calibration matches HPET. 1 loops
[  0.000000] tsc: Detected 2591.971 MHz processor
[  0.000021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5186.93 BogoMIPS (lpj=8639903)
[  0.000024] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.000029] ACPI: Core revision 20160422
[  0.005587] ACPI Warning: Unsupported module-level executable opcode 0x70 at table offset 0xB5D9 (20160422/psloop-222)
[  0.032608] ACPI: 12 ACPI AML tables successfully acquired and loaded

[  0.033036] Security Framework initialized
[  0.033037] Yama: becoming mindful.
[  0.033426] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[  0.035046] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[  0.035777] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[  0.035784] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[  0.036025] CPU: Physical Processor ID: 0
[  0.036026] CPU: Processor Core ID: 0
[  0.036029] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[  0.036030] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[  0.036034] mce: CPU supports 8 MCE banks
[  0.036042] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[  0.036055] process: using mwait in idle threads
[  0.036057] Last level iTLB entries: 4KB 64, 2MB 8, 4MB 8
[  0.036058] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
[  0.036378] Freeing SMP alternatives memory: 24K (ffffffff81a2d000 - ffffffff81a33000)
[  0.040259] ftrace: allocating 23806 entries in 93 pages
[  0.048751] smpboot: Max logical packages: 4
[  0.048753] smpboot: APIC(0) Converting physical 0 to logical package 0
[  0.049988] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[  0.054157] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[  0.087165] TSC deadline timer enabled
[  0.087171] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz (family: 0x6, model: 0x4e, stepping: 0x3)
[  0.087174] Performance Events: PEBS fmt3+, 32-deep LBR, Skylake events, full-width counters, Intel PMU driver.
[  0.087198] ... version:        4
[  0.087199] ... bit width:       48
[  0.087200] ... generic registers:   4
[  0.087201] ... value mask:       0000ffffffffffff
[  0.087201] ... max period:       0000ffffffffffff
[  0.087202] ... fixed-purpose events:  3
[  0.087203] ... event mask:       000000070000000f
[  0.110706] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[  0.127320] x86: Booting SMP configuration:
[  0.127321] .... node #0, CPUs:   #1 #2 #3
[  0.406148] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs
[  0.406152] smpboot: Total of 4 processors activated (20747.56 BogoMIPS)
[  0.410056] devtmpfs: initialized
[  0.410103] x86/mm: Memory block size: 128MB
[  0.411949] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xd9c7f000-0xd9e7efff] (2097152 bytes)
[  0.412025] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[  0.412057] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  0.412164] RTC time: 16:42:32, date: 09/04/16
[  0.412249] NET: Registered protocol family 16
[  0.423111] cpuidle: using governor ladder
[  0.436462] cpuidle: using governor menu
[  0.436481] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[  0.436482] ACPI: bus type PCI registered
[  0.436500] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[  0.436553] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[  0.436555] PCI: not using MMCONFIG
[  0.436556] PCI: Using configuration type 1 for base access
[  0.449894] HugeTLB registered 1 GB page size, pre-allocated 0 pages
[  0.449896] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[  0.450062] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[  0.450064] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[  0.450065] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[  0.450066] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[  0.450661] ACPI: Executed 4 blocks of module-level executable AML code
[  0.459017] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[  0.462817] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.462835] ACPI: SSDT 0xFFFF880216432000 000660 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20121018)
[  0.463650] ACPI: \_PR_.CPU0: _OSC native thermal LVT Acked
[  0.464328] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.464335] ACPI: SSDT 0xFFFF880216678C00 00037F (v02 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20121018)
[  0.465521] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.465528] ACPI: SSDT 0xFFFF880216432800 0005AA (v02 PmRef ApIst  00003000 INTL 20121018)
[  0.466560] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.466565] ACPI: SSDT 0xFFFF880216649C00 000119 (v02 PmRef ApCst  00003000 INTL 20121018)
[  0.468336] ACPI : EC: EC started
[  3.594293] ACPI: Interpreter enabled
[  3.594332] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[  3.594333] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[  3.594366] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[  3.595145] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[  3.595151] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[  3.596150] ACPI: Power Resource [PG01] (on)
[  3.596441] ACPI: Power Resource [PG02] (on)
[  3.596743] ACPI: Power Resource [PG00] (on)
[  3.600996] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.601326] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.601632] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.601945] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.602261] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.602671] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.602979] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.603290] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.603461] ACPI: Power Resource [PXP] (on)
[  3.724800] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.725143] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.725477] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.725811] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.726121] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.726435] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.726743] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.727051] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.727358] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.727667] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.727979] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.728287] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  3.728756] ACPI: Power Resource [P1PR] (on)
[  4.434747] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[  4.434753] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[  4.436227] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[  4.436229] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[  4.437605] PCI host bridge to bus 0000:00
[  4.437607] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[  4.437609] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[  4.437610] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  4.437611] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[  4.437612] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[  4.437613] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[  4.437614] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[  4.437615] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[  4.437616] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[  4.437617] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[  4.437618] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[  4.437620] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[  4.437621] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[  4.437622] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[  4.437623] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[  4.437624] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xde800000-0xf7ffffff window]
[  4.437625] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
[  4.437626] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[  4.437632] pci 0000:00:00.0: [8086:1904] type 00 class 0x060000
[  4.438174] pci 0000:00:02.0: [8086:1916] type 00 class 0x030000
[  4.438182] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf0000000-0xf0ffffff 64bit]
[  4.438187] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[  4.438191] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x4000-0x403f]
[  4.438799] pci 0000:00:14.0: [8086:9d2f] type 00 class 0x0c0330
[  4.438815] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf1300000-0xf130ffff 64bit]
[  4.438873] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[  4.439430] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
[  4.439462] pci 0000:00:14.2: [8086:9d31] type 00 class 0x118000
[  4.439478] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xf132a000-0xf132afff 64bit]
[  4.440061] pci 0000:00:16.0: [8086:9d3a] type 00 class 0x078000
[  4.440075] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf132b000-0xf132bfff 64bit]
[  4.440136] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[  4.440692] pci 0000:00:17.0: [8086:9d03] type 00 class 0x010601
[  4.440706] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0xf1328000-0xf1329fff]
[  4.440713] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0xf132e000-0xf132e0ff]
[  4.440719] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io 0x4080-0x4087]
[  4.440725] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io 0x4088-0x408b]
[  4.440732] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io 0x4040-0x405f]
[  4.440739] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0xf132c000-0xf132c7ff]
[  4.440777] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
[  4.441335] pci 0000:00:1c.0: [8086:9d14] type 01 class 0x060400
[  4.441389] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  4.441929] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[  4.441969] pci 0000:00:1c.5: [8086:9d15] type 01 class 0x060400
[  4.442026] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  4.442564] pci 0000:00:1c.5: System wakeup disabled by ACPI
[  4.442599] pci 0000:00:1d.0: [8086:9d18] type 01 class 0x060400
[  4.442652] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  4.443201] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[  4.443252] pci 0000:00:1f.0: [8086:9d48] type 00 class 0x060100
[  4.443852] pci 0000:00:1f.2: [8086:9d21] type 00 class 0x058000
[  4.443861] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [mem 0xf1320000-0xf1323fff]
[  4.444436] pci 0000:00:1f.3: [8086:9d70] type 00 class 0x040380
[  4.444455] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf1324000-0xf1327fff 64bit]
[  4.444479] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0xf1310000-0xf131ffff 64bit]
[  4.444523] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[  4.445066] pci 0000:00:1f.3: System wakeup disabled by ACPI
[  4.445099] pci 0000:00:1f.4: [8086:9d23] type 00 class 0x0c0500
[  4.445139] pci 0000:00:1f.4: reg 0x10: [mem 0xf132d000-0xf132d0ff 64bit]
[  4.445189] pci 0000:00:1f.4: reg 0x20: [io 0xefa0-0xefbf]
[  4.445835] pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[  4.445851] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io 0x3000-0x30ff]
[  4.445871] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xf1004000-0xf1004fff 64bit]
[  4.445884] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [mem 0xf1000000-0xf1003fff 64bit]
[  4.445968] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[  4.445969] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[  4.446043] pci 0000:01:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[  4.452018] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[  4.452021] pci 0000:00:1c.0:  bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[  4.452023] pci 0000:00:1c.0:  bridge window [mem 0xf1000000-0xf10fffff]
[  4.452136] pci 0000:02:00.0: [8086:3165] type 00 class 0x028000
[  4.452214] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf1100000-0xf1101fff 64bit]
[  4.452464] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  4.452647] pci 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[  4.458743] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 02]
[  4.458747] pci 0000:00:1c.5:  bridge window [mem 0xf1100000-0xf11fffff]
[  4.458803] pci 0000:03:00.0: [10ec:522a] type 00 class 0xff0000
[  4.458818] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xf1200000-0xf1200fff]
[  4.458927] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[  4.458929] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[  4.459000] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[  4.465368] pci 0000:00:1d.0: PCI bridge to [bus 03]
[  4.465372] pci 0000:00:1d.0:  bridge window [mem 0xf1200000-0xf12fffff]
[  4.466546] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[  4.466591] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[  4.466634] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[  4.466676] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[  4.466717] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[  4.466758] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[  4.466799] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[  4.466840] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[  4.467135] ACPI: Enabled 5 GPEs in block 00 to 7F
[  4.467175] ACPI : EC: EC stopped
[  4.467203] ACPI : EC: GPE = 0x6e, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[  4.467204] ACPI : EC: EC started
[  7.589532] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[  7.589534] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[  7.589536] vgaarb: loaded
[  7.589537] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[  7.589608] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[  7.596295] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[  7.596439] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
[  7.596440] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[  7.596441] e820: reserve RAM buffer [mem 0x99a5f000-0x9bffffff]
[  7.596442] e820: reserve RAM buffer [mem 0x99d5c000-0x9bffffff]
[  7.596443] e820: reserve RAM buffer [mem 0xd90fb000-0xdbffffff]
[  7.596444] e820: reserve RAM buffer [mem 0xd9f00000-0xdbffffff]
[  7.596445] e820: reserve RAM buffer [mem 0x220800000-0x223ffffff]
[  7.596510] NetLabel: Initializing
[  7.596511] NetLabel: domain hash size = 128
[  7.596512] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[  7.596522] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[  7.596588] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[  7.596592] hpet0: 8 comparators, 64-bit 24.000000 MHz counter
[  7.598619] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
[  7.598631] clocksource: Switched to clocksource hpet
[  7.602781] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[  7.602795] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[  7.602860] pnp: PnP ACPI init
[  7.602977] system 00:00: [mem 0xfd000000-0xfdabffff] has been reserved
[  7.602979] system 00:00: [mem 0xfdad0000-0xfdadffff] has been reserved
[  7.602980] system 00:00: [mem 0xfdb00000-0xfdffffff] has been reserved
[  7.602981] system 00:00: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be reserved
[  7.602983] system 00:00: [mem 0xfe03d000-0xfe3fffff] has been reserved
[  7.602985] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  7.603211] system 00:01: [io 0x2000-0x20fe] has been reserved
[  7.603213] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  7.603385] system 00:02: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[  7.603386] system 00:02: [io 0xffff] has been reserved
[  7.603388] system 00:02: [io 0xffff] has been reserved
[  7.603389] system 00:02: [io 0xffff] has been reserved
[  7.603390] system 00:02: [io 0x1800-0x18fe] has been reserved
[  7.603391] system 00:02: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[  7.603393] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  7.603466] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[  7.603495] system 00:04: [io 0x1854-0x1857] has been reserved
[  7.603497] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[  7.603513] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ8002 PNP0303 (active)
[  7.603537] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs SYN302b SYN0100 SYN0002 PNP0f13 (active)
[  7.603580] system 00:07: [io 0x0200-0x023f] has been reserved
[  7.603581] system 00:07: [mem 0xfedf0000-0xfedfffff] has been reserved
[  7.603583] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  7.603827] system 00:08: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[  7.603828] system 00:08: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[  7.603830] system 00:08: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[  7.603831] system 00:08: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] could not be reserved
[  7.603832] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[  7.603833] system 00:08: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[  7.603835] system 00:08: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[  7.603836] system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[  7.603837] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
[  7.603838] system 00:08: [mem 0xde800000-0xde81ffff] has been reserved
[  7.603840] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  7.604042] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs IFX0102 PNP0c31 (active)
[  7.604148] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[  7.612234] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[  7.612252] pci 0000:00:1d.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 03] add_size 1000
[  7.612254] pci 0000:00:1d.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03] add_size 200000 add_align 100000
[  7.612257] pci 0000:00:1d.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[  7.612258] pci 0000:00:1d.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[  7.612260] pci 0000:00:1d.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[  7.612261] pci 0000:00:1d.0: res[13]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[  7.612271] pci 0000:00:1d.0: BAR 15: assigned [mem 0xde900000-0xdeafffff 64bit pref]
[  7.612273] pci 0000:00:1d.0: BAR 13: assigned [io 0x5000-0x5fff]
[  7.612275] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[  7.612277] pci 0000:00:1c.0:  bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[  7.612280] pci 0000:00:1c.0:  bridge window [mem 0xf1000000-0xf10fffff]
[  7.612286] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 02]
[  7.612289] pci 0000:00:1c.5:  bridge window [mem 0xf1100000-0xf11fffff]
[  7.612294] pci 0000:00:1d.0: PCI bridge to [bus 03]
[  7.612296] pci 0000:00:1d.0:  bridge window [io 0x5000-0x5fff]
[  7.612299] pci 0000:00:1d.0:  bridge window [mem 0xf1200000-0xf12fffff]
[  7.612301] pci 0000:00:1d.0:  bridge window [mem 0xde900000-0xdeafffff 64bit pref]
[  7.612306] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[  7.612307] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[  7.612308] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  7.612309] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[  7.612310] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[  7.612311] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[  7.612312] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[  7.612313] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[  7.612314] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[  7.612316] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[  7.612317] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[  7.612318] pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[  7.612319] pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[  7.612320] pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[  7.612321] pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[  7.612322] pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xde800000-0xf7ffffff window]
[  7.612323] pci_bus 0000:00: resource 20 [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
[  7.612324] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
[  7.612325] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf1000000-0xf10fffff]
[  7.612327] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf1100000-0xf11fffff]
[  7.612328] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x5000-0x5fff]
[  7.612329] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf1200000-0xf12fffff]
[  7.612330] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xde900000-0xdeafffff 64bit pref]
[  7.612347] NET: Registered protocol family 2
[  7.612484] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[  7.612599] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[  7.612783] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[  7.612805] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
[  7.612832] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
[  7.612881] NET: Registered protocol family 1
[  7.612891] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[  7.613140] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[  7.613170] Unpacking initramfs...
[  7.690088] Freeing initrd memory: 5656K (ffff8800374e3000 - ffff880037a69000)
[  7.690093] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[  7.690094] software IO TLB [mem 0xd48c1000-0xd88c1000] (64MB) mapped at [ffff8800d48c1000-ffff8800d88c0fff]
[  7.690168] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[  7.690414] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[  7.690700] Initialise system trusted keyrings
[  7.690919] workingset: timestamp_bits=38 max_order=21 bucket_order=0
[  7.692115] zbud: loaded
[  7.692332] Key type big_key registered
[  7.692910] Key type asymmetric registered
[  7.692933] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[  7.693007] io scheduler noop registered
[  7.693009] io scheduler deadline registered
[  7.693030] io scheduler cfq registered (default)
[  7.693579] aer 0000:00:1c.0:pcie002: service driver aer loaded
[  7.693601] aer 0000:00:1c.5:pcie002: service driver aer loaded
[  7.693621] aer 0000:00:1d.0:pcie002: service driver aer loaded
[  7.693630] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  7.693631] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  7.693634] pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[  7.693640] pcieport 0000:00:1c.5: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  7.693641] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  7.693643] pcie_pme 0000:00:1c.5:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[  7.693649] pcieport 0000:00:1d.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  7.693650] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  7.693652] pcie_pme 0000:00:1d.0:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[  7.693658] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[  7.693664] pciehp 0000:00:1d.0:pcie004: Slot #8 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl+ LLActRep+
[  7.693698] pciehp 0000:00:1d.0:pcie004: service driver pciehp loaded
[  7.693701] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[  7.693711] efifb: probing for efifb
[  7.693719] efifb: framebuffer at 0xe0000000, using 4160k, total 4160k
[  7.693720] efifb: mode is 1366x768x32, linelength=5504, pages=1
[  7.693721] efifb: scrolling: redraw
[  7.693722] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[  7.695659] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[  7.697368] fb0: EFI VGA frame buffer device
[  7.697373] intel_idle: MWAIT substates: 0x11142120
[  7.697374] intel_idle: v0.4.1 model 0x4E
[  7.697540] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[  7.697696] GHES: HEST is not enabled!
[  7.697736] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[  7.698138] Linux agpgart interface v0.103
[  7.698380] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[  7.698904] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[  7.698998] rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[  7.699003] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[  7.699241] intel_pstate: HWP enabled
[  7.699244] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[  7.699477] intel_pmc_core 0000:00:1f.2: enabling device (0000 -> 0002)
[  7.699713] NET: Registered protocol family 10
[  7.699919] NET: Registered protocol family 17
[  7.700076] microcode: CPU0 sig=0x406e3, pf=0x80, revision=0x84
[  7.700084] microcode: CPU1 sig=0x406e3, pf=0x80, revision=0x84
[  7.700095] microcode: CPU2 sig=0x406e3, pf=0x80, revision=0x84
[  7.700118] microcode: CPU3 sig=0x406e3, pf=0x80, revision=0x84
[  7.700199] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[  7.700482] registered taskstats version 1
[  7.700485] Loading compiled-in X.509 certificates
[  7.700509] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[  7.702677]  Magic number: 0:699:741
[  7.702716] workqueue writeback: hash matches
[  7.702905] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2016-09-04 16:42:39 UTC (1473007359)
[  7.702965] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[  7.703691] Freeing unused kernel memory: 1244K (ffffffff818f6000 - ffffffff81a2d000)
[  7.703693] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
[  7.703971] Freeing unused kernel memory: 100K (ffff8800015e7000 - ffff880001600000)
[  7.704425] Freeing unused kernel memory: 212K (ffff8800017cb000 - ffff880001800000)
[  7.710027] random: systemd-tmpfile: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[  7.711203] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[  7.711239] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[  7.711795] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[  7.711812] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[  7.713216] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[  7.713233] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[  7.713239] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[  7.713424] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[  7.713437] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[  7.737143] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[  7.738746] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[  7.739114] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[  7.739161] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[  7.739223] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[  7.739261] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[  7.739307] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[  7.753174] ACPI: bus type USB registered
[  7.753210] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  7.753222] usbcore: registered new interface driver hub
[  7.753246] usbcore: registered new device driver usb
[  7.753624] SCSI subsystem initialized
[  7.754205] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[  7.754211] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  7.754997] rtsx_pci 0000:03:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[  7.755051] libata version 3.00 loaded.
[  7.755120] rtsx_pci 0000:03:00.0: rtsx_pci_acquire_irq: pcr->msi_en = 1, pci->irq = 123
[  7.755391] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x00109810
[  7.755399] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[  7.755689] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  7.755703] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[  7.761036] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[  7.761043] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  7.761214] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  7.761240] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[  7.762715] usb: port power management may be unreliable
[  7.764370] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
[  7.764713] ahci 0000:00:17.0: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[  7.774837] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 3 ports 6 Gbps 0x7 impl SATA mode
[  7.774841] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq stag pm led clo only pio slum part deso sadm sds apst 
[  7.775602] scsi host0: ahci
[  7.775790] scsi host1: ahci
[  7.775931] scsi host2: ahci
[  7.775976] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf132c000 port 0xf132c100 irq 125
[  7.775980] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf132c000 port 0xf132c180 irq 125
[  7.775982] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf132c000 port 0xf132c200 irq 125
[  7.803598] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[  8.084855] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[  8.087193] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[  8.087208] ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[  8.088914] ata1.00: ATA-8: TOSHIBA MQ01ABD100, AX1P2C, max UDMA/100
[  8.088928] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[  8.092906] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[  8.092921] ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[  8.094625] ata1.00: configured for UDMA/100
[  8.095375] scsi 0:0:0:0: Direct-Access   ATA   TOSHIBA MQ01ABD1 2C  PQ: 0 ANSI: 5
[  8.118951] usb 1-6: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[  8.438078] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[  8.442571] ata2.00: ATAPI: hp    DVDRW SU208GB, HH00, max UDMA/100
[  8.450618] ata2.00: configured for UDMA/100
[  8.462176] usb 1-7: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[  8.464647] scsi 1:0:0:0: CD-ROM      hp    DVDRW SU208GB  HH00 PQ: 0 ANSI: 5
[  8.692243] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2591.989 MHz
[  8.692251] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x255cac3bc2c, max_idle_ns: 440795214534 ns
[  8.791368] ata3: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[  8.797529] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[  8.797533] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[  8.797597] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  8.797600] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  8.797628] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  8.798753] usb 1-8: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[  8.815167] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[  8.815173] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[  8.815439] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[  8.941649] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sda7
[  8.944697] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[  9.692446] clocksource: Switched to clocksource tsc
[  9.926005] random: nonblocking pool is initialized
[  10.179686] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[  11.451364] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[  11.611963] systemd[1]: systemd 231 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX -IMA -APPARMOR +SMACK -SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[  11.612428] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[  11.616426] systemd[1]: Set hostname to <Hamid>.
[  12.804803] systemd[1]: Created slice System Slice.
[  12.805628] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[  12.805773] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  12.805877] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[  12.805915] systemd[1]: Reached target Login Prompts.
[  12.805992] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[  12.806078] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[  12.806160] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[  12.813459] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[  12.814002] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[  12.814050] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[  12.814201] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  12.814309] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[  12.814693] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[  12.814729] systemd[1]: Reached target Slices.
[  12.815101] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[  12.815211] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[  12.860590] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[  12.860793] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[  12.875809] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[  12.877576] systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
[  12.879301] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[  12.881363] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[  12.901712] systemd[1]: Starting Set Up Additional Binary Formats...
[  12.903711] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[  12.905807] systemd[1]: Starting Journal Service...
[  12.911487] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[  12.911847] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[  12.926636] systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Got automount request for /proc/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 157 (systemd-binfmt)
[  12.927015] systemd[1]: Mounting Arbitrary Executable File Formats File System...
[  12.931890] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[  12.993679] systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
[  13.033612] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: data=ordered
[  13.040729] systemd[1]: Mounted Arbitrary Executable File Formats File System.
[  13.040833] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[  13.040902] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[  13.040958] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[  13.043159] systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
[  13.079225] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[  13.080925] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[  13.082789] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[  13.099575] systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
[  13.100265] systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
[  13.100892] systemd[1]: systemd-modules-load.service: Unit entered failed state.
[  13.100910] systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
[  13.102817] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[  13.105186] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[  13.110475] systemd[1]: Mounted Configuration File System.
[  13.122359] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[  13.181657] systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
[  13.246563] systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
[  13.353063] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
[  13.757225] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
[  13.775709] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[  13.775853] systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
[  14.679800] systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
[  14.744298] systemd[1]: Started Journal Service.
[  14.905286] ACPI: AC Adapter [AC] (off-line)
[  14.945419] tpm_tis 00:09: 1.2 TPM (device-id 0x1B, rev-id 16)
[  15.063046] hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
[  15.105476] tpm_tis 00:09: TPM is disabled/deactivated (0x7)
[  15.128431] i801_smbus 0000:00:1f.4: enabling device (0000 -> 0003)
[  15.128943] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[  15.152396] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[  15.160683] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input5
[  15.160687] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[  15.160728] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input6
[  15.160755] ACPI: Lid Switch [LID]
[  15.160797] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7
[  15.160799] ACPI: Power Button [PWRF]
[  15.176150] lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
[  15.180811] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[  15.258933] Initializing HPQ6001 module
[  15.258996] input: HP Wireless hotkeys as /devices/virtual/input/input8
[  15.311828] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.1 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[  15.328991] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[  15.376902] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
[  15.444634] systemd-journald[159]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[  15.534384] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[  15.561666] [drm] Memory usable by graphics device = 4096M
[  15.561671] checking generic (e0000000 410000) vs hw (e0000000 10000000)
[  15.561672] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[  15.561690] Console: switching to colour dummy device 80x25
[  15.561768] [drm] Replacing VGA console driver
[  15.567602] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[  15.567604] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[  15.577393] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[  15.642604] [drm] Finished loading i915/skl_dmc_ver1.bin (v1.26)
[  15.695312] wmi: Mapper loaded
[  15.799182] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[  16.109633] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone1
[  16.109637] ACPI: Thermal Zone [CPUZ] (28 C)
[  16.338982] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone2
[  16.338987] ACPI: Thermal Zone [GFXZ] (0 C)
[  16.344153] thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone3
[  16.344154] ACPI: Thermal Zone [EXTZ] (27 C)
[  16.350625] thermal LNXTHERM:03: registered as thermal_zone4
[  16.350631] ACPI: Thermal Zone [LOCZ] (28 C)
[  16.359732] thermal LNXTHERM:04: registered as thermal_zone5
[  16.359736] ACPI: Thermal Zone [BATZ] (26 C)
[  16.360984] thermal LNXTHERM:05: registered as thermal_zone6
[  16.360987] ACPI: Thermal Zone [PCHZ] (0 C)
[  16.362278] input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input9
[  16.369913] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[  16.370187] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input10
[  16.484701] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 5 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[  16.484702] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[  16.484704] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[  16.484705] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[  16.484706] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[  16.484707] RAPL PMU: hw unit of domain psys 2^-14 Joules
[  16.524651] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input11
[  16.570826] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[  16.570827] AES CTR mode by8 optimization enabled
[  16.616025] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[  16.616030] r8169 0000:01:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[  16.616036] r8169 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[  16.623145] r8169 0000:01:00.0 eth0: RTL8168h/8111h at 0xffffc90000cde000, b0:5a:da:e7:7d:b5, XID 14100800 IRQ 128
[  16.623146] r8169 0000:01:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[  16.631363] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[  16.631363] Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
[  16.631499] iwlwifi 0000:02:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[  16.632366] iwlwifi 0000:02:00.0: Unsupported splx structure
[  16.833344] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 21.302800.0 op_mode iwlmvm
[  16.940816] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 3165, REV=0x210
[  16.942133] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[  16.942398] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[  16.946587] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[  16.957904] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[  16.958035] iTCO_wdt: unable to reset NO_REBOOT flag, device disabled by hardware/BIOS
[  17.105410] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[  17.229073] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[  17.263370] psmouse serio3: synaptics: queried max coordinates: x [..5716], y [..4886]
[  17.294371] psmouse serio3: synaptics: queried min coordinates: x [1220..], y [986..]
[  17.319083] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[  17.319096] [drm] Initialized i915 1.6.0 20160425 for 0000:00:02.0 on minor 0
[  17.324917] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[  17.349845] psmouse serio3: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1e0b1, caps: 0xf00173/0x640000/0xa2400/0x0, board id: 2654, fw id: 1323623
[  17.359019] [drm] RC6 on
[  17.384201] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio3/input/input14
[  17.385466] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: renamed from eth0
[  17.398613] ACPI Error: Needed [Buffer/String/Package], found [Integer] ffff880211cb61f8 (20160422/exresop-593)
[  17.398627] ACPI Exception: AE_AML_OPERAND_TYPE, While resolving operands for [OpcodeName unavailable] (20160422/dswexec-460)
[  17.398639] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMIV.WVPO] (Node ffff8802178a0460), AE_AML_OPERAND_TYPE (20160422/psparse-542)
[  17.398657] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMIV.WMPV] (Node ffff8802178a04b0), AE_AML_OPERAND_TYPE (20160422/psparse-542)
[  17.400860] ACPI Error: Needed [Buffer/String/Package], found [Integer] ffff880211cb65e8 (20160422/exresop-593)
[  17.400871] ACPI Exception: AE_AML_OPERAND_TYPE, While resolving operands for [OpcodeName unavailable] (20160422/dswexec-460)
[  17.400881] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMIV.WVPO] (Node ffff8802178a0460), AE_AML_OPERAND_TYPE (20160422/psparse-542)
[  17.400897] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMIV.WMPV] (Node ffff8802178a04b0), AE_AML_OPERAND_TYPE (20160422/psparse-542)
[  17.402678] ACPI Error: Needed [Buffer/String/Package], found [Integer] ffff880211cb6318 (20160422/exresop-593)
[  17.402688] ACPI Exception: AE_AML_OPERAND_TYPE, While resolving operands for [OpcodeName unavailable] (20160422/dswexec-460)
[  17.402696] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMIV.WVPO] (Node ffff8802178a0460), AE_AML_OPERAND_TYPE (20160422/psparse-542)
[  17.402711] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMIV.WMPV] (Node ffff8802178a04b0), AE_AML_OPERAND_TYPE (20160422/psparse-542)
[  17.402857] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input16
[  17.409187] ACPI Error: Attempt to CreateField of length zero (20160422/dsopcode-168)
[  17.409201] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMIV.WVPI] (Node ffff8802178a0410), AE_AML_OPERAND_VALUE (20160422/psparse-542)
[  17.409222] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMIV.WMPV] (Node ffff8802178a04b0), AE_AML_OPERAND_VALUE (20160422/psparse-542)
[  17.592807] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: CX20724: BIOS auto-probing.
[  17.593463] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: autoconfig for CX20724: line_outs=1 (0x17/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[  17.593470] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:  speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  17.593475] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:  hp_outs=1 (0x16/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  17.593479] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:  mono: mono_out=0x0
[  17.593483] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:  inputs:
[  17.593488] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:   Internal Mic=0x1a
[  17.593493] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:   Mic=0x19
[  17.594612] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: Enable sync_write for stable communication
[  17.719671] iwlwifi 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
[  17.737913] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[  17.772975] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input17
[  17.774135] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input18
[  17.774303] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input19
[  17.774465] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input20
[  17.774628] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input21
[  17.774887] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input22
[  17.913241] intel_rapl: Found RAPL domain package
[  17.913251] intel_rapl: Found RAPL domain core
[  17.913257] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[  17.913263] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[  19.000629] Adding 8484544k swap on /dev/sda7. Priority:-1 extents:1 across:8484544k FS
[  19.050854] Bluetooth: Core ver 2.21
[  19.050886] NET: Registered protocol family 31
[  19.050890] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  19.050897] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  19.050903] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  19.050923] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  19.076700] usbcore: registered new interface driver btusb
[  19.076795] media: Linux media interface: v0.10
[  19.095893] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810011003110e00
[  19.119933] Linux video capture interface: v2.00
[  19.142041] Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq
[  19.210379] uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP HD Camera (04f2:b51c)
[  19.217962] uvcvideo 1-6:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[  19.217974] uvcvideo 1-6:1.0: Entity type for entity Extension 3 was not initialized!
[  19.217980] uvcvideo 1-6:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[  19.217985] uvcvideo 1-6:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[  19.218198] input: HP HD Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.0/input/input23
[  19.218365] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[  19.218368] USB Video Class driver (1.1.1)
[  19.459786] Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth firmware patch completed and activated
[  19.597082] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered
[  20.919602] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  20.919613] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  20.919625] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  23.462316] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[  23.591719] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
[  23.591800] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[  23.595021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  23.597296] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[  23.597557] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[  23.663981] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[  23.664265] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[  23.684626] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  23.694355] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[  23.694638] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[  23.761296] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[  23.761589] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[  23.779392] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  24.615030] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  28.069055] fuse init (API version 7.25)
[  37.510375] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  38.944544] wlp2s0: authenticate with c8:be:19:21:21:22
[  38.949330] wlp2s0: send auth to c8:be:19:21:21:22 (try 1/3)
[  38.951278] wlp2s0: authenticated
[  38.955580] wlp2s0: associate with c8:be:19:21:21:22 (try 1/3)
[  38.959560] wlp2s0: RX AssocResp from c8:be:19:21:21:22 (capab=0x411 status=0 aid=3)
[  38.970752] wlp2s0: associated
[  38.970825] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[  51.484876] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  51.484883] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  51.484887] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11

من از این راهی که این سایت گفت رفتم ولی انگار مشکل من فرق داره
https://forum.manjaro.org/t/failed-to-s … es/3079/25

آخرین ویرایش توسط enghamid (2016-09-05 00:49:51)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#10 2016-09-04 22:27:28

morealaz
Moderator
ثبت شده: 2016-03-19
ارسال ها: 363

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

خروجی دستورات زیر رو نشون بده:

$ ls -l /lib/modules-load.d/
$ ls -l /usr/lib/modules-load.d/
$ ls -l /usr/local/lib/modules-load.d/
$ ls -l /etc/modules-load.d/
$ ls -l /run/modules-load.d/

در صورتیکه داخل هرکدوم از این دایرکتوریها فایلی با پسوند .conf وجود داشت، محتوای اون فایل رو هم با دستور cat نشون بده.
سرویس systemd-modules-load.service برای لود اتوماتیک ماژولها از داخل این دایرکتوریها استفاده میشه. و اگر فایل تنظیماتی برای بارگذاری ماژولها داخل این دایرکتوریها نباشه کاری انجام نمیده و غیر فعاله. مثلا تو سیستم من این وضعیت این سرویسه:

morealaz@archlinux ~ % sudo systemctl status systemd-modules-load.service
● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static; vendor preset: disabled)
  Active: inactive (dead)
Condition: start condition failed at Sun 2016-09-04 21:54:55 IRDT; 21min ago
      ├─ ConditionDirectoryNotEmpty=|/lib/modules-load.d was not met
      ├─ ConditionDirectoryNotEmpty=|/usr/lib/modules-load.d was not met
      ├─ ConditionDirectoryNotEmpty=|/usr/local/lib/modules-load.d was not met
      ├─ ConditionDirectoryNotEmpty=|/etc/modules-load.d was not met
      ├─ ConditionDirectoryNotEmpty=|/run/modules-load.d was not met
      ├─ ConditionKernelCommandLine=|modules-load was not met
      └─ ConditionKernelCommandLine=|rd.modules-load was not met
   Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
      man:modules-load.d(5)

می بینید چون فایلی داخل اون دایرکتوریها نیست این سرویس هم غیر فعاله.

آفلاین

#11 2016-09-05 00:54:51

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

morealaz عزیز این خروجی هاست.
یعنی فایلی که لازم داره تو دایرکتوریش نیست که faild میده؟

-{hamid@Hamid}-[~]
---> $ls -l /lib/modules-load.d/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 38 Aug 23 02:06 virtualbox-host-dkms.conf
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $sudo cat /lib/modules-load.d/virtualbox-host-dkms.conf 
[sudo] password for hamid: 
vboxdrv
vboxpci
vboxnetadp
vboxnetflt
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $ls -l /usr/lib/modules-load.d/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 38 Aug 23 02:06 virtualbox-host-dkms.conf
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $sudo cat /usr/lib/modules-load.d/virtualbox-host-dkms.conf 
vboxdrv
vboxpci
vboxnetadp
vboxnetflt
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $ls -l /usr/local/lib/modules-load.d/
ls: cannot access '/usr/local/lib/modules-load.d/': No such file or directory
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $sudo ls -l /usr/local/lib/modules-load.d/
ls: cannot access '/usr/local/lib/modules-load.d/': No such file or directory
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $ls -l /etc/modules-load.d/
total 0
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $ls -l /run/modules-load.d/
ls: cannot access '/run/modules-load.d/': No such file or directory
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $sudo ls -l /run/modules-load.d/
ls: cannot access '/run/modules-load.d/': No such file or directory
-{hamid@Hamid}-[~]
---> $

آخرین ویرایش توسط enghamid (2016-09-05 01:00:04)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#12 2016-09-05 09:03:24

morealaz
Moderator
ثبت شده: 2016-03-19
ارسال ها: 363

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

تنها فایلی که وجود داره virtualbox-host-dkms.conf هست که مربوط به ماژولهای VirtualBox میشه. چیزی که به ذهنم میرسه اینه که احتمالا، ماژولهای مربوطه به درستی نصب نشده  باشند. بسته virtualbox-host-dkms که شما نصب کردید برای کامپایل ماژولهای جدید بعد از آپدیت هسته لینوکس نیاز به بسته linux-headers داره که احتمالا اون رو نصب نکردید. برای همین من پیشنهاد می کنم یا بسته linux-headers رو نصب کنید و یا اینکه بهتر از اون بسته virtualbox-host-modules-arch رو به جای بسته virtualbox-host-dkms نصب کنید که برای کرنلهای جدید لینوکس این بسته هم آپدیت میشه و ماژولهای جدید نصب میشه.

آفلاین

#13 2016-09-05 14:06:55

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

morealaz نوشته است که:

تنها فایلی که وجود داره virtualbox-host-dkms.conf هست که مربوط به ماژولهای VirtualBox میشه. چیزی که به ذهنم میرسه اینه که احتمالا، ماژولهای مربوطه به درستی نصب نشده  باشند. بسته virtualbox-host-dkms که شما نصب کردید برای کامپایل ماژولهای جدید بعد از آپدیت هسته لینوکس نیاز به بسته linux-headers داره که احتمالا اون رو نصب نکردید. برای همین من پیشنهاد می کنم یا بسته linux-headers رو نصب کنید و یا اینکه بهتر از اون بسته virtualbox-host-modules-arch رو به جای بسته virtualbox-host-dkms نصب کنید که برای کرنلهای جدید لینوکس این بسته هم آپدیت میشه و ماژولهای جدید نصب میشه.

با سپاس <3

-{hamid@Hamid}-[~]
---> $sudo systemctl status systemd-modules-load.service
[sudo] password for hamid: 
● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static;
  Active: active (exited) since Mon 2016-09-05 14:00:46 IRDT; 4min 45s ago
   Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
      man:modules-load.d(5)
 Process: 152 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, sta
 Main PID: 152 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Tasks: 0 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/systemd-modules-load.service

Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple
lines 1-11/11 (END)

وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#14 2016-09-05 15:10:41

morealaz
Moderator
ثبت شده: 2016-03-19
ارسال ها: 363

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

لااقل بنویس چکار کردی که اگر یه نفر دیگه هم به این مشکل برخورد بدونه چکار کنه!!

آفلاین

#15 2016-09-05 20:45:15

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: (حل شد)failed to start load kernel modules

morealaz نوشته است که:

!!!!!!!!!!! بسته virtualbox-host-modules-arch رو به جای بسته virtualbox-host-dkms نصب کنید!!!!!!!!!!

بسته رو جایگزین کردم و بعد ریستارت کردم شاید باورتون نشه زمان بالا اومدن سیستم نزدیک به ۱۰ ثانیه کم شد و رسید به ۲۰ ثانیه
هارد من ssd نیست هیبریدی هم نیست خیلی خوب شده
به خاطر این که فایلد میده چند بار تلاش میکنه بعد بیخیال میشه برای همین بیشتر طول میکشید

آخرین ویرایش توسط enghamid (2016-09-05 20:47:58)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB