شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#51 2016-03-25 21:35:34

m0sen
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-27
ارسال ها: 117
وب سایت

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

stackoverflow نوشته است که:

یه نوروز و یه احسان خواجه امیری و یه آرچ سر حال و یه مشت تخمه smile
دیگه چی میخوام از این زندگی ؟! D:
http://uupload.ir/files/9ac4_screenshot_from_2016-03-25_18-00-00.png

میزکار قشنگی شده ۲ تا سوال پخش کننده موسقیت چیه عزیز و دوم اینکه آیکونات چیه هر چی فکر کردم اسمشو یادم نیومد ! سال نوتم مبارک سعید خان.


:: محسن شایان
:: توییتر

آفلاین

#52 2016-03-26 00:06:02

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

عالیه. من البته توی کانکیتون اسم آهنگ رو نمیبینم. البته خودتون مشرف هستید که میشه این کار رو انجام داد براحتی. به نظرم زیباتر می کنه کانکی رو.

آفلاین

#53 2016-03-26 12:18:15

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

image

تم آیکون ultra flat


Just an anime fan

آفلاین

#54 2016-04-01 14:21:45

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

nt74_screenshot_from_2016-04-01_14-18-05.png

آفلاین

#55 2016-04-02 15:25:14

m0sen
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-27
ارسال ها: 117
وب سایت

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

thumbnail.jpg

OS: Arch Linux 
Kernel: x86_64 Linux 4.4.5-1-ARCH
Shell: bash 4.3.42
WM: OpenBox
WM Theme: Arc-Dark
GTK Theme: Arc-Dark [GTK2/3]
Icon Theme: Loli-Papelk
Font: XM Yekan 11

:: محسن شایان
:: توییتر

آفلاین

#56 2016-04-02 15:51:45

silver
عضو
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-12-03
ارسال ها: 193
وب سایت

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

آرکوش جان اسم دسکلت فایل منیجرت چیه؟


علیرضا پژوهش

آفلاین

#57 2016-04-02 16:21:21

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

پوزش علیرضای عزیز،

فراموش کرده بودم اسمش رو بنویسم: screenlets

بعد از مدت ها دقیقا چیزیه که به دنبالش بودم. منتها سایت سازنده اش ظاهرا down هست و انگار توسعه داده نمیشه. neutral

آفلاین

#58 2016-04-02 17:38:42

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

arch

Arch Linux + I3wm


Just an anime fan

آفلاین

#59 2016-04-03 02:00:37

silver
عضو
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-12-03
ارسال ها: 193
وب سایت

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

Arcush نوشته است که:

پوزش علیرضای عزیز،

فراموش کرده بودم اسمش رو بنویسم: screenlets

بعد از مدت ها دقیقا چیزیه که به دنبالش بودم. منتها سایت سازنده اش ظاهرا down هست و انگار توسعه داده نمیشه. neutral

ممنون آرکوش جان


علیرضا پژوهش

آفلاین

#60 2016-04-09 12:48:56

MrNull
عضو
ثبت شده: 2016-03-10
ارسال ها: 20

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

stackoverflow نوشته است که:

یه نوروز و یه احسان خواجه امیری و یه آرچ سر حال و یه مشت تخمه smile
دیگه چی میخوام از این زندگی ؟! D:
http://uupload.ir/files/9ac4_screenshot_from_2016-03-25_18-00-00.png

ناموسن یه آموزش کامل واسه کانکی بزارین (نصب و راهاندازی)! نابود شدم سرش sad


در نصب آرچ کوشا باشید که رستگاری ای که در آن است، در مک نیز نیست big_smile
وبلاگ: https://hexlinux.ir   -----> آموزشهای لینوکسی smile

آفلاین

#61 2016-04-09 13:01:16

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 274

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

5uak_screenshot_20160409_125502.png
مانجارو - KDE + masalla-icon-theme

http://uupload.ir/files/zknd_photo108.jpg

آخرین ویرایش توسط ehsan_faal (2016-04-09 18:58:07)


Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

#62 2016-04-09 17:15:21

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

بکگراند لطفا smile


Just an anime fan

آفلاین

#63 2016-04-09 17:56:46

FullMetalArcher
Moderator
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 367

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

برو بچه های عزیزی که لطف میکنن و اسکرین شات میذارن یه لطف دیگه هم بکنن و یه توضیح مختصر مثل نوع میز کار و اگر احیانا کانکی خاصی یا داک خاصی یا ایکن های خاصی استفاده کردن اعلام کنن!


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#64 2016-04-17 19:55:54

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

arch

Arch Linux + I3wm + I3blocks + Uxrvt

محتویات فایل کانفیگ:

# i3wm config file (~/.i3/config)


# Mod (Super)
set $mod Mod4


# Font
font pango:Comic Sans MS 10

# Work spaces VAR
 set $workspace1 "1: Telegram "
 set $workspace2 "2: Browser "
 set $workspace3 "3: Coding "
 set $workspace4 "4: FileManager "
 set $workspace5 "5: VirtualMachine  "
 set $workspace6 "6: Media "
 set $workspace7 "7"
 set $workspace8 "8"
 set $workspace9 "9"
 set $workspace10 "10"# Programs run as which Workspace
assign [class="Telegram"] $workspace1
assign [class="Firefox"] $workspace2
assign [class="Spyder"] $workspace3
assign [class="Thunar"] $workspace4
assign [class="VirtualBox"] $workspace5
assign [class="Vlc"] $workspace6

# Floating modifier
floating_modifier $mod


# Terminal emulater
bindsym $mod+Return exec urxvt -bg grey17 -fg grey67 -fn "xft:Mono Space:pixelsize=16" +sb -depth 32 -pr white -uc -bc -sl 100000# Kill
bindsym $mod+Shift+q kill


# Launcher
bindsym $mod+d exec dmenu_run -i
bindsym $mod+Shift+f exec rofi -show run -lines 6 -eh 2 -width 1366 -padding 300 -opacity 80 -bw 30 -bc "#2f343f" -bg "#2f343f" -fg "#f2f1f4" -hlbg "#2f343f" -hlfg "#887AAC" -font "Comic Sans MS 12"
#ff0000
# Change focus
bindsym $mod+Left focus left
bindsym $mod+Down focus down
bindsym $mod+Up focus up
bindsym $mod+Right focus right


# Move window
bindsym $mod+Shift+Left move left
bindsym $mod+Shift+Down move down
bindsym $mod+Shift+Up move up
bindsym $mod+Shift+Right move right


# Horizontal split
bindsym $mod+h split h


# Vertical split
bindsym $mod+v split v


# Fullscreen
bindsym $mod+f fullscreen toggle


# Container layout
bindsym $mod+s layout stacking
bindsym $mod+w layout tabbed
bindsym $mod+e layout toggle split


# Screen brightness controls
bindsym XF86MonBrightnessUp exec "xbacklight -inc 10"
bindsym XF86MonBrightnessDown exec "xbacklight -dec 10"

# lock
bindsym $mod+i exec i3lock-fancy


# Toggle tiling / floating
bindsym $mod+Shift+space floating toggle


# Change focus between tiling / floating windows
bindsym $mod+space focus mode_toggle


# switch to workspace
bindsym $mod+1 workspace $workspace1
bindsym $mod+2 workspace $workspace2
bindsym $mod+3 workspace $workspace3
bindsym $mod+4 workspace $workspace4
bindsym $mod+5 workspace $workspace5
bindsym $mod+6 workspace $workspace6
bindsym $mod+7 workspace $workspace7
bindsym $mod+8 workspace $workspace8
bindsym $mod+9 workspace $workspace9
bindsym $mod+0 workspace $workspace10

# move focused container to workspace
bindsym $mod+Shift+1 move container to workspace $workspace1
bindsym $mod+Shift+2 move container to workspace $workspace2
bindsym $mod+Shift+3 move container to workspace $workspace3
bindsym $mod+Shift+4 move container to workspace $workspace4
bindsym $mod+Shift+5 move container to workspace $workspace5
bindsym $mod+Shift+6 move container to workspace $workspace6
bindsym $mod+Shift+7 move container to workspace $workspace7
bindsym $mod+Shift+8 move container to workspace $workspace8
bindsym $mod+Shift+9 move container to workspace &workspace9
bindsym $mod+Shift+0 move container to workspace $workspace10#screenshot
bindsym --release Print exec scrot $HOME/Pictures/screenshot-$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S).jpg               
bindsym --release Shift+Print exec scrot -s $HOME/Pictures/screenshot-$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S).jpg)


# Reload configuration
bindsym $mod+Shift+c reload


# Inplace restart
bindsym $mod+Shift+r restart


# Goodbye! :)
bindsym $mod+Shift+e exec "i3-nagbar -t warning -m '' -b 'Exit i3' 'i3-msg exit' -b 'Shutdown' 'shutdown now' -b 'Reboot' 'reboot'"


# My shortcuts
bindsym $mod+Shift+s exec "~/bin/i3-prompt-shortcuts"


# Color Class        Border   BG     FG
client.focused       #1793D0  #1793D0  #FFFFFF
client.focused_inactive  #000000  #333333  #FFFFFF
client.unfocused      #000000  #333333  #FFFFFF
client.urgent       #FF0000  #FF0000  #FF0000
# bar.focused        #1793D0  #000000  #FFFFFF
# bar.unfocused       #333333  #000000  #FFFFFF
# bar.urgent         #FF0000  #000000  #FF0000


# Resize
mode "resize" {
    bindsym Left resize shrink width 10 px or 10 ppt
    bindsym Down resize grow height 10 px or 10 ppt
    bindsym Up resize shrink height 10 px or 10 ppt
    bindsym Right resize grow width 10 px or 10 ppt

    # back to normal: Enter or Escape
    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
}
bindsym $mod+r mode "resize"


# Bar...
bar {
  font pango:Comic Sans MS 10
  
  colors {
    background #000000
    statusline #ffffff
    separator #00ffff
  
    focused_workspace #3d3d3d #3d3d3d #ffffff
    active_workspace  #000000 #0000ff #222222
    inactive_workspace #000000 #000000 #888888
    urgent_workspace  #2f343a #900000 #ffffff
    # binding_mode    #2f343a #900000 #ffffff
  }

  strip_workspace_numbers yes
  separator_symbol "❮"
  # !REQUIRES i3blocks
  status_command i3blocks
  position top
}# For Window ...
new_window pixel 1
for_window [class="Telegram"] floating enable; resize shrink width 10000px; resize grow width 300px; resize shrink height 10000px; resize grow height 400px;


# Startup programs
#exec --no-startup-id
exec --no-startup-id nm-applet
exec --no-startup-id feh --bg-fill /zknd_photo108.jpg 
exec --no-startup-id setxkbmap -layout us,ir -option 'grp:alt_shift_toggle'
exec_always compton -b
exec --no-startup-id parcellite
exec --no-startup-id jupyter-notebook

# Pulse Audio controls
bindsym XF86AudioRaiseVolume exec --no-startup-id amixer set 'Master' 5%+
bindsym XF86AudioLowerVolume exec --no-startup-id amixer set 'Master' 5%-
bindsym XF86AudioMute exec --no-startup-id amixer set 'Master' mute

محتویات i3blocks.conf:

# i3blocks config file


command=/usr/lib/i3blocks/$BLOCK_NAME
separator_block_width=15
markup=none


[memory]
label=MEM
separator=true
interval=30

[memory]
label=SWAP
instance=swap
separator=true
interval=30


[iface]
instance=wlan0
color=#00FF00
interval=10
separator=true


[wifi]
label=WIFI
instance=wlp3s0
interval=10
separator=true


[bandwidth]
instance=enp2s0
interval=5

[battery]
label=⚡
command=echo "$(upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0 | grep -E "percentage" | rev | cut -d' ' -f1 | rev)"
interval=30

separator_block_width=14


[disk-root]
label=:
command=/usr/lib/i3blocks/disk /
interval=30
color=#1793D1


#[disk-home]
#label=:
#command=/usr/lib/i3blocks/disk $HOME
#interval=30
#color=#859900

[ssid]
label=
command=echo "$(iw dev wlo1 link | grep SSID | cut -d " " -f 2-)"
color=#d33682
interval=5[wireless]
instance=wlo1
command=/usr/lib/i3blocks/iface
color=#00FF00
interval=10

[strength]
command=echo "$(iw dev wlo1 link | grep signal | cut -d " " -f 2-)"
interval=10
color=#cb4b16

[temp]
label=
command=echo "$(sensors coretemp-isa-0000 | awk '/Physical/ {print $4}')"
interval=10
color=#b58900

[battery]

command=~/.i3/battery BAT0

interval=30

[load]
label= 
command=/usr/lib/i3blocks/load_average
interval=10
color=#6c71c4[volume]
label=♪
command=/usr/lib/i3blocks/volume
interval=2
signal=10
color=#d70a53


[time]
label=
command=date '+%a %m-%d-%y %l:%M %p'
interval=5
color=#50C878

alias برای ترمینال:

alias urxvt='urxvt -bg grey17 -fg grey67 -fn "xft:Mono Space:pixelsize=16" +sb -depth 32 -pr white -uc -bc -sl 100000'

محتویات Xdefaults:

URxvt.transparent:  true
URxvt.tintColor:   white
URxvt.shading:    15 

این کانفیگ با اطلاعات بیشتر در گیت هاب:
https://github.com/hossein4heydari/i3wm

آخرین ویرایش توسط حسین حیدری (2016-04-17 20:09:59)


Just an anime fan

آفلاین

#65 2016-04-21 12:25:08

kourosh
عضو
ثبت شده: 2015-11-24
ارسال ها: 137

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

stackoverflow نوشته است که:
P30GAMES نوشته است که:
stackoverflow نوشته است که:

یه نوروز و یه احسان خواجه امیری و یه آرچ سر حال و یه مشت تخمه smile
دیگه چی میخوام از این زندگی ؟! D:
http://uupload.ir/files/9ac4_screenshot_from_2016-03-25_18-00-00.png

میزکار قشنگی شده ۲ تا سوال پخش کننده موسقیت چیه عزیز و دوم اینکه آیکونات چیه هر چی فکر کردم اسمشو یادم نیومد ! سال نوتم مبارک سعید خان.

سال نوی شما هم مبارک باشه.
windows-border=Aurora-S
Icons=Loli-Papelk
Controls=numix
Theme=Arc-Dark
پخش کننده هم vlc هست..منتهی یه اسکین کشیدم روش فقط.لیست اسکین هامو آپلود میکنم به زودی براتون...


ایکون هاشو چطوری باید نصب کرد ؟ نه توی aur هست نه تو مخازن رسمی اینی که گفتی


Just ArchLinux

آفلاین

#66 2016-05-19 22:57:17

alireza_amirsamimi
عضو
از : شیراز
ثبت شده: 2015-11-04
ارسال ها: 131
وب سایت

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

چند روزی هست که به آرچ مهجرت کردم (xfce + arch) یه ویدیو از میزکارم ساختم و داخل ویدیو چیزهایی که استفاده شده رو هم نوشتم smile امیدوارم که خوشتون بیاد
ویدیو رو میتونید اینجا ببینید:
http://amirsamimi.ir/arch-xfce/

03.jpg

آفلاین

#67 2016-05-19 23:16:12

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

من دیدم. زیبائی عالی ای داشت این xfce در آرچ. علاوه بر این، یه آوانگارد تلقّی میشه تو این تاپیک که قطعا بچه های خوش سلیقه رو تحریک خواهد کرد. big_smile

آفلاین

#68 2016-05-20 11:09:42

alireza_amirsamimi
عضو
از : شیراز
ثبت شده: 2015-11-04
ارسال ها: 131
وب سایت

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

مرسی از محبتت smile

آفلاین

#69 2016-05-20 16:30:46

Programmer
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-01
ارسال ها: 446
وب سایت

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

میزکار جدید من در مانجارو :

SunJustIce_Mehrdad


Software Engineer (Mobile and Back-End Developer)
and interested to Arch Linux, Golang
به سایت ما سر بزنید smile
مهرداد دولت خواه - Mehrdad Dolatkhah

آفلاین

#70 2016-05-20 22:07:14

alireza_amirsamimi
عضو
از : شیراز
ثبت شده: 2015-11-04
ارسال ها: 131
وب سایت

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

alireza_amirsamimi نوشته است که:

چند روزی هست که به آرچ مهجرت کردم (xfce + arch) یه ویدیو از میزکارم ساختم و داخل ویدیو چیزهایی که استفاده شده رو هم نوشتم smile امیدوارم که خوشتون بیاد
ویدیو رو میتونید اینجا ببینید:
http://amirsamimi.ir/arch-xfce/

http://s6.picofile.com/file/8252088550/03.jpg

stackoverflow نوشته است که:

علیرضا جان نمیخوای درمورد کانفیگ ش هم توضیح بدی؟..کانفیگ کامپایز با ایکس.اف.سی.ای و تنظیمات مربوطه ش.فک کنم جالب باشه

فایل کانفیگ کامپیز رو روی سایتم گذاشتم . توضیحات رو هم آخر ویدیو نوشته بودم smile

http://amirsamimi.ir/installing_compiz_xfce/

آموزش شخصی سازی رو هم مفصل قبلا توضیح دادم
http://amirsamimi.ir/category/linux/xfce/

بازم سوالی بود در خدمتم smile

آفلاین

#71 2016-05-22 05:04:21

FullMetalArcher
Moderator
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 367

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

alireza_amirsamimi نوشته است که:
alireza_amirsamimi نوشته است که:

چند روزی هست که به آرچ مهجرت کردم (xfce + arch) یه ویدیو از میزکارم ساختم و داخل ویدیو چیزهایی که استفاده شده رو هم نوشتم smile امیدوارم که خوشتون بیاد
ویدیو رو میتونید اینجا ببینید:
http://amirsamimi.ir/arch-xfce/

http://s6.picofile.com/file/8252088550/03.jpg

stackoverflow نوشته است که:

علیرضا جان نمیخوای درمورد کانفیگ ش هم توضیح بدی؟..کانفیگ کامپایز با ایکس.اف.سی.ای و تنظیمات مربوطه ش.فک کنم جالب باشه

فایل کانفیگ کامپیز رو روی سایتم گذاشتم . توضیحات رو هم آخر ویدیو نوشته بودم smile

http://amirsamimi.ir/installing_compiz_xfce/

آموزش شخصی سازی رو هم مفصل قبلا توضیح دادم
http://amirsamimi.ir/category/linux/xfce/

بازم سوالی بود در خدمتم smile


اقا من چی بگم؟
هاااااااااااااان!
چییییییی؟
قدرت بیان زیبایی دسکتاپت واقعا وجود نداره!


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#72 2016-05-22 10:13:40

alireza_amirsamimi
عضو
از : شیراز
ثبت شده: 2015-11-04
ارسال ها: 131
وب سایت

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

مرسی از محبتت smile

آفلاین

#73 2016-05-25 04:06:42

HAZHIR
عضو
ثبت شده: 2016-05-21
ارسال ها: 3

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

سلام به همه , خیلی خوشحالم به جمعتون پیوستم :دی .                   
این هم دسکتاپ من :

ofc1_screenshot_from_2016-05-25_03-55-40.png

sa5z_screenshot_from_2016-05-25_03-56-30.png

آفلاین

#74 2016-05-25 05:54:53

حسین حیدری
Moderator
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 413

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

هژیر جان کنکی لطفا, به اضافه ی اینکه اون نوشته Hazhir را چطوری گذاشتی؟


Just an anime fan

آفلاین

#75 2016-05-25 11:28:02

m0sen
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-27
ارسال ها: 117
وب سایت

پاسخ: اسکرین شات از میزکار شما

حسین حیدری نوشته است که:

هژیر جان کنکی لطفا, به اضافه ی اینکه اون نوشته Hazhir را چطوری گذاشتی؟

حسین جان باید figlet باشه


:: محسن شایان
:: توییتر

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud