شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2016-04-06 12:58:45

بهروز رمضانی
عضو
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 203
وب سایت

چرا نمیتوان از obfs4 در ارچ استفاده کرد؟

سلام
چند روزی هست سرویس تور کلا قطع شده. به پیشنهاد دوستان خواستم چندتا پل جدید obfs4 امتحان کنم. اما متاسفانه obfs4 را نمیشه توی آرچ نصب کرد.

[behrooz@Lenovo-G500 ~]$ yaourt -S obfs4-git 

==> Downloading obfs4-git PKGBUILD from AUR...
x .SRCINFO
x PKGBUILD
 
"cannot install, GOBIN must be an absolute path"
I've set my own GOPATH and GOBIN variables. but this pkgbuld doesn't work so modifying the PKGBUILD and change it to GOBIN="$(pwd)" works... 

p.s. thanks to Sheep

obfs4-git 138.1df5c8f-1 (2016-03-19 21:16)
( Unsupported package: Potentially dangerous ! )
==> Edit PKGBUILD ? [Y/n] ("A" to abort)
==> ------------------------------------
==> n

==> obfs4-git dependencies:
 - git (already installed) [makedepend]
 - go (package found) [makedepend]


==> Continue building obfs4-git ? [Y/n]
==> -----------------------------------
==> 
==> Building and installing package
==> Install or build missing dependencies for obfs4-git:
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) go-2:1.6-2

Total Download Size:  30.64 MiB
Total Installed Size: 206.17 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
 go-2:1.6-2-x86_64                              30.6 MiB  409K/s 01:17 [############################################################] 100%
(1/1) checking keys in keyring                                    [############################################################] 100%
(1/1) checking package integrity                                   [############################################################] 100%
(1/1) loading package files                                     [############################################################] 100%
(1/1) checking for file conflicts                                  [############################################################] 100%
(1/1) checking available disk space                                 [############################################################] 100%
:: Processing package changes...
(1/1) installing go                                         [############################################################] 100%

The "liteide" package provides an IDE for editing and building Go projects.

Example use of the "go" tool:

  mkdir ~/go
  export GOPATH=~/go
  export PATH=$PATH:~/go/bin
  go get golang.org/x/tour/gotour

Optional dependencies for go
  mercurial: for fetching sources from mercurial repositories
  git: for fetching sources from git repositories [installed]
  bzr: for fetching sources from bazaar repositories
  subversion: for fetching sources from subversion repositories
  go-tools: godoc, goimports, gorename, and other tools.
==> Making package: obfs4-git 138.1df5c8f-1 (Wed Apr 6 12:52:46 IRDT 2016)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
 -> Cloning obfs4 git repo...
Cloning into bare repository '/tmp/yaourt-tmp-behrooz/aur-obfs4-git/obfs4'...
fatal: unable to access 'https://git.torproject.org/pluggable-transports/obfs4.git/': Failed to connect to git.torproject.org port 443: Connection refused
==> ERROR: Failure while downloading obfs4 git repo
  Aborting...
==> ERROR: Makepkg was unable to build obfs4-git.
==> Restart building obfs4-git ? [y/N]
==> ----------------------------------
==> 

در یادگیری و استفاده از خط فرمان کوشا باشید چرا که رستگاری شما در آن است.

آفلاین

#2 2016-04-06 17:08:55

FullMetalArcher
Moderator
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 361

پاسخ: چرا نمیتوان از obfs4 در ارچ استفاده کرد؟

ادرسی که در اخر اعلام کرده فیلتره!
به همین دلیل نمیتونه فایل رو دریافت کنه!
راه حل دانلود فایل از طریق دیگه و قرار دادنش تو پوشه tmp و پوشه مخصوص yaourt هست!


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#3 2016-04-06 18:30:41

m0sen
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-27
ارسال ها: 117
وب سایت

پاسخ: چرا نمیتوان از obfs4 در ارچ استفاده کرد؟

توی github هستش البته بدون پل هم میشه عبور کرد.


:: محسن شایان
:: توییتر

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB