شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2016-04-02 22:18:25

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 840

مشکل در اتواستارت کردن پرایم

دوستان من میخوام واسه پرایم یه یونیت system/timer تعریف کنم.
این کارها رو به ترتیب کردم:
۱-ابتدا فایل زیر رو ساختم:

$ sudo nano /etc/systemd/system/prime.service

۲-بعد داخلش اینا رو نوشتم:

[Unit]
Description=Dual Graphic Technology 

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=xrandr --setprovideroffloadsink nouveau Intel

[Install]
RequiredBy=multi-user.targe

۳-بعد یونیت تایمر رو تعریف کردم:

$ sudo nano /etc/systemd/system/prime.timer

۴-بعد کدهای زیر رو توش نوشتم:

[Unit]
Description=Run prime.service every boot system

[Timer]
OnBootSec=1min
Unit=prime.service

[Install]
WantedBy=multi-user.target

۵-در آخر تایمر رو فعال کردم:

sudo systemctl enable prime.timer
sudo systemctl start prime.timer

اما وقتی ریبوت میکنم عملا هیچ اتفاقی نمیفته...از سرویس ش که استاتوس میگیرم اینو می بینم:

saeed@saeed ~]$ sudo systemctl status prime.service 
● prime.service - Dual Graphic Technology
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prime.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2016-04-02 22:07:39 IRDT; 12s ago
 Process: 10951 ExecStart=/home/saeed/Documents/Scripts/prime.sh (code=exited, status=203/EXEC)
 Main PID: 10951 (code=exited, status=203/EXEC)

Apr 02 22:07:39 saeed systemd[1]: Started Dual Graphic Technology.
Apr 02 22:07:39 saeed systemd[1]: prime.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Apr 02 22:07:39 saeed systemd[1]: prime.service: Unit entered failed state.
Apr 02 22:07:39 saeed systemd[1]: prime.service: Failed with result 'exit-code'.

فک کنم اون دستوری که جلوی execstart تو سرویس هست رو نمیتونه اجرا کنه .اما چرا؟؟؟ sad

آفلاین

#2 2016-04-07 11:03:28

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,460

پاسخ: مشکل در اتواستارت کردن پرایم

اون خطی که خودتون بهش اشاره کردین نباید اینطوری باشه؟

 ExecStart=xrandr --setprovideroutputsource Intel nouveau

آفلاین

#3 2016-04-07 12:21:48

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 840

پاسخ: مشکل در اتواستارت کردن پرایم

کاری که گفتین رو کردم اینم نتیجه استاتوس یونیت تایمر:

● prime.timer - Run prime.service every boot system
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prime.timer; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: inactive (dead)

Apr 07 12:14:31 saeed systemd[1]: prime.timer: Refusing to start, unit to trigger not loaded.
Apr 07 12:14:31 saeed systemd[1]: Failed to start Run prime.service every boot system.

و البته هم چنان به صورت پیش فرض،سیستم با اینتل بوت میشه:

[saeed@saeed ~]$ glxinfo | grep "OpenGL renderer"
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Mobile 

چرا نباید سوییچ --setprovideroffloadsink  به همراه دستور  xrandr اجرا بشه؟واقعا برام جالب شده قضیه sad

آفلاین

#4 2016-04-08 00:22:23

Риал Краесис
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 337

پاسخ: مشکل در اتواستارت کردن پرایم

یادمه یه بخشی داشت که با اون میتونستید ماژول های سیستم رو اوراید کنید(یعنی بگید ماژول دلخواهتونو لود کنه به جای یه چیز دیگه)
مشکل اینجاست یادم نیست کجا بود! :-)


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#5 2016-04-12 15:40:30

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 840

پاسخ: مشکل در اتواستارت کردن پرایم

دوستان هیچ ایده ای ندارین ؟ sad

آفلاین

#6 2016-04-14 11:11:15

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,460

پاسخ: مشکل در اتواستارت کردن پرایم

ممکنه که خود xrander رو نمیتونه پیدا  کنه. پس این رو هم امتحان کنید:

ExecStart=/usr/bin/xrandr

آفلاین

#7 2016-04-14 21:34:27

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 840

پاسخ: مشکل در اتواستارت کردن پرایم

این جوابی هست که lone_wolf عزیز در انجمن انگلیسی بهم دادن:

xrandr commands only work AFTER X has started .

There are logical places to put this command, like ~/.xinitrc for startx users, and autostart functionality for display managers.

IF you insist on using a systemd timer to run the xrandr command :

Have the timer fire after graphical.target has been reached but before your display manager starts.

و منم این دستورات رو به انتهای فایل xinitrc. اضافه کردم:

exec systemctl enable prime.timer
exec systemctl start prime.timer

اما بازم هیچ اتفاقی نیفتاد.چرا؟
در ضمن محتویات یونیت سرویس رو بدین نحو تغییر دادم:

[Unit]
Description=Dual Graphic Technology

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/xrandr --setprovideroutputsource Intel nouveau

[Install]
WantedBy=multi-user.target

آخرین ویرایش توسط LinArcX (2016-04-14 21:36:07)

آفلاین

#8 2016-04-14 21:55:28

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,460

پاسخ: مشکل در اتواستارت کردن پرایم

چه نکته فوق العاده ای رو اشاره کردن. ما باید بیشتر ازینها مطالعه کنیم. محتویات فعلی xinitrc. رو میذارید؟

آفلاین

#9 2016-04-14 22:11:56

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 840

پاسخ: مشکل در اتواستارت کردن پرایم

خدمت شما عیسی جان:

#!/bin/sh

userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
sysresources=/etc/X11/xinit/.Xresources
sysmodmap=/etc/X11/xinit/.Xmodmap

# merge in defaults and keymaps

if [ -f $sysresources ]; then  xrdb -merge $sysresources

fi

if [ -f $sysmodmap ]; then
  xmodmap $sysmodmap
fi

if [ -f "$userresources" ]; then  xrdb -merge "$userresources"

fi

if [ -f "$usermodmap" ]; then
  xmodmap "$usermodmap"
fi

# start some nice programs

if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ] ; then
 for f in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/?*.sh ; do
 [ -x "$f" ] && . "$f"
 done
 unset f
fi

twm &
xclock -geometry 50x50-1+1 &
xterm -geometry 80x50+494+51 &
xterm -geometry 80x20+494-0 &
exec xterm -geometry 80x66+0+0 -name login
#xrandr --size 1366x768
exec systemctl enable prime.timer
exec systemctl start prime.timer

آفلاین

#10 2016-04-26 00:07:31

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 840

پاسخ: مشکل در اتواستارت کردن پرایم

دوستان راهنمایی sad

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB