شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2016-07-04 00:06:11

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

Makepkg was unable to build openssl098(حل شد)

با سلام عرض ادب
یه سری از ارور هایی که در نصب پکیج از aur دارم را اینجا قرار میدهم لطفا مرا یاری کنید.

 hamid  ~  yaourt -S vfs495-daemon

==> Downloading vfs495-daemon PKGBUILD from AUR...
x .SRCINFO
x PKGBUILD
x vfs495-daemon.install
x vfs495-daemon.service
vfs495-daemon 4.5-118.00 (2016-03-25 21:17)
( Unsupported package: Potentially dangerous ! )
==> Edit PKGBUILD ? [Y/n] ("A" to abort)
==> ------------------------------------
==> n

==> vfs495-daemon dependencies:
 - libusb-compat (already installed)
 - rpmextract (already installed) [makedepend]
 - openssl098 (building from AUR)


==> Edit vfs495-daemon.install ? [Y/n] ("A" to abort)
==> -------------------------------------------------
==> n

==> Continue building vfs495-daemon ? [Y/n]
==> ---------------------------------------
==> y

==> Building and installing package
==> Install or build missing dependencies for vfs495-daemon:

==> Downloading openssl098 PKGBUILD from AUR...
x .SRCINFO
x PKGBUILD
x ca-dir.patch
x no-rpath.patch
matthewprenger commented on 2016-02-13 21:19			 
Works great now, thanks!

Forum_Liker commented on 2016-03-15 11:58			 
== Verifying source file signatures with gpg...
openssl-0.9.8zh.tar.gz ... FAILED (unknown public key D5E9E43F7DF9EE8C)
== ERROR: One or more PGP signatures could not be verified!
== ERROR: Makepkg was unable to build openssl098.
== Restart building openssl098 ? [y/N]

gpg --recv-keys D5E9E43F7DF9EE8C
gpg: keyserver receive failed: No keyserver available
-----------------------------------------
gpg --keyserver keys.gnupg.net --search-keys D5E9E43F7DF9EE8C

brauliobo commented on 2016-04-04 14:41			 
could you please include files at /usr/include/openssl098? this is necessary to compile other packages like ruby

eworm commented on 2016-04-04 18:05			 
I do not include header files by intention. When compiling packages you should link against current stable version, openssl from [core] in this case.

Any reason you want legacy versions instead of currently maintained code?

Forum_Liker commented on 2016-05-13 16:07			 
new problem

openssl-0.9.8zh.tar.gz ... FAILED (unknown public key D5E9E43F7DF9EE8C)

$ gpg --keyserver keys.gnupg.net --search-keys D5E9E43F7DF9EE8C
gpg: no keyserver known (use option --keyserver)
gpg: keyserver search failed: No keyserver available

openssl098 0.9.8.zh-1 (2016-02-13 21:06)
( Unsupported package: Potentially dangerous ! )
==> Edit PKGBUILD ? [Y/n] ("A" to abort)
==> ------------------------------------
==> n

==> openssl098 dependencies:
 - openssl (already installed)
 - perl (already installed) [makedepend]


==> Continue building openssl098 ? [Y/n]
==> ------------------------------------
==> y

==> Building and installing package
==> Making package: openssl098 0.9.8.zh-1 (Mon Jul 4 01:03:43 IRDT 2016)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
 -> Downloading openssl-0.9.8zh.tar.gz...
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 3729k 100 3729k  0   0 39840   0 0:01:35 0:01:35 --:--:-- 26969
 -> Downloading openssl-0.9.8zh.tar.gz.asc...
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  819 100  819  0   0   83   0 0:00:09 0:00:09 --:--:--  191
 -> Found no-rpath.patch
 -> Found ca-dir.patch
==> Validating source files with sha256sums...
  openssl-0.9.8zh.tar.gz ... Passed
  openssl-0.9.8zh.tar.gz.asc ... Skipped
  no-rpath.patch ... Passed
  ca-dir.patch ... Passed
==> Verifying source file signatures with gpg...
  openssl-0.9.8zh.tar.gz ... FAILED (unknown public key D5E9E43F7DF9EE8C)
==> ERROR: One or more PGP signatures could not be verified!
==> ERROR: Makepkg was unable to build openssl098.
==> Restart building openssl098 ? [y/N]
==> -----------------------------------
==> 

آخرین ویرایش توسط enghamid (2016-07-04 17:05:26)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#2 2016-07-04 00:29:14

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: Makepkg was unable to build openssl098(حل شد)

 $ cd /tmp/yaourt-tmp-$USER/aur-openssl098/
 $ makepkg --skippgpcheck

http://bbs.archusers.ir/viewtopic.php?id=332

آفلاین

#3 2016-07-04 00:51:14

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: Makepkg was unable to build openssl098(حل شد)

Arcush نوشته است که:
 $ cd /tmp/yaourt-tmp-$USER/aur-openssl098/
 $ makepkg --skippgpcheck

http://bbs.archusers.ir/viewtopic.php?id=332

فرقی نکرد باز ارور میده

آخرین ویرایش توسط enghamid (2016-07-04 01:06:35)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#4 2016-07-04 01:04:21

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: Makepkg was unable to build openssl098(حل شد)

خوشحالم که حل شد. حمیدجان لطفا برای ارورهای دیگه، *حتما* تاپیک های جدائی باز کنید؛ اسم تاپیک رو مرتبط با پیغام خطا قرار بدید و بجای عکس خطا، *خود متن خطا* رو قرار بدید.
ویرایش: برای ما مهمه که تاپیک رو با عبارت [حل شد] ویرایش کنید تا در مراجعات بعدیمون، بتونیم تاپیک های حل شده رو در اولویت مطالعه قرار بدیم.

آخرین ویرایش توسط Arcush (2016-07-04 01:06:05)

آفلاین

#5 2016-07-04 01:07:27

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: Makepkg was unable to build openssl098(حل شد)

Arcush نوشته است که:

خوشحالم که حل شد. حمیدجان لطفا برای ارورهای دیگه، *حتما* تاپیک های جدائی باز کنید؛ اسم تاپیک رو مرتبط با پیغام خطا قرار بدید و بجای عکس خطا، *خود متن خطا* رو قرار بدید.
ویرایش: برای ما مهمه که تاپیک رو با عبارت [حل شد] ویرایش کنید تا در مراجعات بعدیمون، بتونیم تاپیک های حل شده رو در اولویت مطالعه قرار بدیم.

حل شد رو میزنم وقتی اوکی بشه منتها الان این حل نشد


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#6 2016-07-04 01:17:12

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: Makepkg was unable to build openssl098(حل شد)

Arcush نوشته است که:
 $ cd /tmp/yaourt-tmp-$USER/aur-openssl098/
 $ makepkg --skippgpcheck

http://bbs.archusers.ir/viewtopic.php?id=332

من اینارو میزنم اما openssl098 هنوز نصب نیست که بره تو فایلش موقع نصبشم اینار. میزنم یه کارایی انجام میشه اما باز ارور پا بر جاست


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#7 2016-07-04 01:17:59

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: Makepkg was unable to build openssl098(حل شد)

پست قبلیتون که ویرایشش کردید بمن القا کرد که حل شده. عکسی که گذاشته بودید، نشون میداد که درحال نصب openssl098 هستید (تایتل بار ترمینال دقیقا اسم و فرآیند بسته درحال نصب رو نوشته بود). اما الان درحال نصب  vfs495-daemon هستید که از openssl098 بعنوان دیپندنسی داره استفاده می کنه. بهرحال، میتونید openssl098 رو بصورتی که گفتم، نصب کنید و بعد به نصب vfs495-daemon بپردازید( باید آیدی کلید openssl098 رو حتما تایید می کردیم).

$ yaourt -G openssl098
$ cd openssl098/
$ makepkg --skippgpcheck 
$ yaourt vfs495-daemon

پ.ن: لطفا به لینک که قبلا هم دادم، نگاه کنید. http://bbs.archusers.ir/viewtopic.php?id=332

آفلاین

#8 2016-07-04 01:37:50

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: Makepkg was unable to build openssl098(حل شد)

Arcush نوشته است که:

پست قبلیتون که ویرایشش کردید بمن القا کرد که حل شده. عکسی که گذاشته بودید، نشون میداد که درحال نصب openssl098 هستید (تایتل بار ترمینال دقیقا اسم و فرآیند بسته درحال نصب رو نوشته بود). اما الان درحال نصب  vfs495-daemon هستید که از openssl098 بعنوان دیپندنسی داره استفاده می کنه. بهرحال، میتونید openssl098 رو بصورتی که گفتم، نصب کنید و بعد به نصب vfs495-daemon بپردازید.

$ yaourt -G openssl098
$ cd openssl098/
$ makepkg --skippgpcheck 
$ yaourt vfs495-daemon

پ.ن: لطفا به لینک که قبلا هم دادم، نگاه کنید. http://bbs.archusers.ir/viewtopic.php?id=332

باز مشکل پا برجاست این درایور اثر انگشتی که دانلود میکنم دوباره openssl098 رو دانلود میکنه باز هم همچنان همون ارور رو میده sad


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#9 2016-07-04 01:51:32

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: Makepkg was unable to build openssl098(حل شد)

$ gpg --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --recv-keys D5E9E43F7DF9EE8C
$ yaourt vfs495-daemon

من اینا رو امتحان کردم و همه چیز براحتی نصب شد (آخرین خطوط نصب رو میذارم):

==> Continue installing vfs495-daemon ? [Y/n]
==> [v]iew package contents [c]heck package with namcap
==> ---------------------------------------------------
==> 

loading packages...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) vfs495-daemon-4.5-118.00

Total Installed Size: 6.15 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] 
(1/1) checking keys in keyring                         [##############################################] 100%
(1/1) checking package integrity                        [##############################################] 100%
(1/1) loading package files                           [##############################################] 100%
(1/1) checking for file conflicts                        [##############################################] 100%
(1/1) checking available disk space                       [##############################################] 100%
:: Processing package changes...
(1/1) installing vfs495-daemon                         [##############################################] 100%
Run systemctl enable --now vfs495-daemon.service to start the daemon
[[email protected] ~]$

آخرین ویرایش توسط Arcush (2016-07-04 02:02:07)

آفلاین

#10 2016-07-04 17:04:50

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: Makepkg was unable to build openssl098(حل شد)

Arcush نوشته است که:
$ gpg --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --recv-keys D5E9E43F7DF9EE8C
$ yaourt vfs495-daemon

من اینا رو امتحان کردم و همه چیز براحتی نصب شد (آخرین خطوط نصب رو میذارم):

==> Continue installing vfs495-daemon ? [Y/n]
==> [v]iew package contents [c]heck package with namcap
==> ---------------------------------------------------
==> 

loading packages...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) vfs495-daemon-4.5-118.00

Total Installed Size: 6.15 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] 
(1/1) checking keys in keyring                         [##############################################] 100%
(1/1) checking package integrity                        [##############################################] 100%
(1/1) loading package files                           [##############################################] 100%
(1/1) checking for file conflicts                        [##############################################] 100%
(1/1) checking available disk space                       [##############################################] 100%
:: Processing package changes...
(1/1) installing vfs495-daemon                         [##############################################] 100%
Run systemctl enable --now vfs495-daemon.service to start the daemon
[[email protected] ~]$

خدارو صد هزار مرتبه شکر این مورد حل شد


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud