شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2016-08-04 09:44:14

بهروز رمضانی
عضو
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 204
وب سایت

روشن نشدن وای فای در هنگام بوت

سلام
مشکلی دارم به این شرح
وای فای لپتاپ ام بعذ از بوت اتو ماتیک روشن نمیشه همیشه باشد بیام تو نتورک منیجر و دستی روشن کنم. یه خروجی از وضعیت نتورک منیجر میگذارم مال قبل از روشن کردن دستی وای ای است.

[[email protected] ~]$ systemctl status NetworkManager
* NetworkManager.service - Network Manager
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Thu 2016-08-04 09:27:55 IRDT; 19s ago
 Main PID: 435 (NetworkManager)
  Tasks: 3 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
      `-435 /usr/bin/NetworkManager --no-daemon

Aug 04 09:27:56 Lenovo-G500 NetworkManager[435]: <info> [1470286676.0435] device (wlp2s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') 
Aug 04 09:27:56 Lenovo-G500 NetworkManager[435]: <error> [1470286676.0441] platform-linux: do-change-link[3]: failure changing link: failure 132 (Oper
Aug 04 09:27:56 Lenovo-G500 NetworkManager[435]: <info> [1470286676.0465] manager: (enp1s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Dev
Aug 04 09:27:56 Lenovo-G500 NetworkManager[435]: <info> [1470286676.0479] device (enp1s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') 
Aug 04 09:27:56 Lenovo-G500 NetworkManager[435]: <info> [1470286676.0544] manager: WiFi now disabled by radio killswitch
Aug 04 09:27:56 Lenovo-G500 NetworkManager[435]: <info> [1470286676.0619] supplicant: wpa_supplicant running
Aug 04 09:27:56 Lenovo-G500 NetworkManager[435]: <info> [1470286676.0619] device (wlp2s0): supplicant interface state: init -> starting
Aug 04 09:27:56 Lenovo-G500 NetworkManager[435]: <info> [1470286676.0993] sup-iface[0xb8fa10,wlp2s0]: supports 4 scan SSIDs
Aug 04 09:27:56 Lenovo-G500 NetworkManager[435]: <info> [1470286676.1002] device (wlp2s0): supplicant interface state: starting -> ready
Aug 04 09:28:00 Lenovo-G500 NetworkManager[435]: <info> [1470286680.8732] manager: startup complete

این عبارت قابل توجه هست
manager: WiFi now disabled by radio killswitch
خروجی دوم

[[email protected] ~]$ rfkill list all
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no

مشکل کجاست؟


در یادگیری و استفاده از خط فرمان کوشا باشید چرا که رستگاری شما در آن است.

آفلاین

#2 2016-08-04 12:56:22

user12345671234567
عضو
ثبت شده: 2016-08-01
ارسال ها: 281

پاسخ: روشن نشدن وای فای در هنگام بوت

سلام دوست عزیز
سرویسش رو فعال کردید؟

sudo systemctl enable NetworkManager.service

آخرین ویرایش توسط user12345671234567 (2016-08-04 13:00:09)

آفلاین

#3 2016-08-04 18:52:39

farid
عضو
از : شیراز
ثبت شده: 2016-05-27
ارسال ها: 48

پاسخ: روشن نشدن وای فای در هنگام بوت

mazhar نوشته است که:

سلام دوست عزیز
سرویسش رو فعال کردید؟

sudo systemctl enable NetworkManager.service

آره سرویس فعاله. توی استاتوس سرویس enabled ذکر شده:

  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: disabled)

زمانی من مشکلی مشابه این مشکل داشتم که wlan0 من زمان رببوت سیستم تغییر حالت میداد به dow  و با دستور:

ip link set wlan0 up

درستش میکردم. البته این مشکل من مربوط به دبیان بود!

آخرین ویرایش توسط farid (2016-08-04 19:04:24)

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud