شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2015-10-09 11:51:54

adavari
Moderator
ثبت شده: 2015-09-25
ارسال ها: 74

مشکل با plasmashell

سلام
من هر بار که plasmashell رو اجرا میکنم سی پی یو ۱۰۰ درصد میشه و سیستم هنگ میکنه این اتفاق از  دیروز افتاده قبلا به هیچ عنوان مشکل نداشت و من ازش استفاده می کردم جالب اینجاست که هیچ چیزی رو آپدیت نکردم یا بسته جدیدی رو نصب نکردم و حتی تنظیماتش رو هم تغییر ندادم
به هر حال من از این مشکل سردر نیاوردم
این هم خروجی plasmashell

kscreen: launcherDataAvailable: "org.kde.KScreen.Backend.XRandR"
unversioned plugin detected, may result in instability
unversioned plugin detected, may result in instability
unversioned plugin detected, may result in instability
invalid fallback path in "/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.taskmanager/"
Applet "org.kde.plasma.taskmanager" could not be loaded.
QObject::connect: invalid null parameter
QObject::connect: invalid null parameter
QObject::connect: invalid null parameter
unversioned plugin detected, may result in instability
unversioned plugin detected, may result in instability
unversioned plugin detected, may result in instability
unversioned plugin detected, may result in instability
kscreen: Launcher finished with exit code 1 , status 0
kscreen: Service for requested backend already running
KActivities: Database connection: "kactivities_db_resources_140288398518272_readonly" 
  query_only:     QVariant(qlonglong, 1) 
  journal_mode:    QVariant(QString, "wal") 
  wal_autocheckpoint: QVariant(qlonglong, 100) 
  synchronous:     QVariant(qlonglong, 0)
System tray daemon not reachable
Known plasmoid ids: QHash(("org.kde.plasma.battery", 13)("org.kde.plasma.mediacontroller", 16)("org.kde.plasma.volume", 9)("org.kde.plasma.networkmanagement", 15)("org.kde.plasma.clipboard", 10)("org.kde.plasma.notifications", 12)("org.kde.plasma.devicenotifier", 11)("org.kde.plasma.bluetooth", 14))
unversioned plugin detected, may result in instability
unversioned plugin detected, may result in instability
unversioned plugin detected, may result in instability
org.kde.plasma.pulseaudio: Attempting connection to PulseAudio sound daemon
org.kde.plasma.pulseaudio: QHash((261, "Properties")(266, "Name")(267, "Description")(264, "HasVolume")(265, "VolumeWritable")(270, "ActivePortIndex")(268, "CardIndex")(269, "Ports")(258, "PulseObject")(259, "ObjectName")(257, "Index")(262, "Volume")(263, "Muted")(260, "Index"))
org.kde.plasma.pulseaudio: QHash((261, "Properties")(266, "Name")(267, "Description")(264, "HasVolume")(265, "VolumeWritable")(270, "ActivePortIndex")(268, "CardIndex")(269, "Ports")(258, "PulseObject")(259, "ObjectName")(257, "Index")(262, "Volume")(263, "Muted")(260, "Index"))
file:///usr/lib/qt/qml/org/kde/plasma/extras/ScrollArea.qml:48: Error: Cannot assign to non-existent property "interactive"
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/ScrollView.qml:286: TypeError: Cannot read property '__wheelScrollLines' of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Private/ScrollViewHelper.qml:66: TypeError: Cannot read property 'padding' of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Private/ScrollViewHelper.qml:65: TypeError: Cannot read property 'padding' of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Private/ScrollViewHelper.qml:64: TypeError: Cannot read property 'padding' of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Private/ScrollViewHelper.qml:63: TypeError: Cannot read property 'padding' of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Private/ScrollViewHelper.qml:114: TypeError: Cannot read property 'corner' of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Private/ScrollBar.qml:91: TypeError: Cannot read property of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Private/ScrollBar.qml:91: TypeError: Cannot read property of null
Notifications service registered
XSync seems available and ready
XSync Inited
Supported, init completed
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:106:17: Unable to assign [undefined] to QObject*
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:96: TypeError: Cannot read property of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:85: TypeError: Cannot read property 'effectivePressed' of undefined
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:106:17: Unable to assign [undefined] to QObject*
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:96: TypeError: Cannot read property of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:85: TypeError: Cannot read property 'effectivePressed' of undefined
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:96: TypeError: Cannot read property of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:96: TypeError: Cannot read property of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:96: TypeError: Cannot read property of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:96: TypeError: Cannot read property of null
Plasma Shell startup completed
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.kicker/contents/ui/CompactRepresentation.qml:134: Error: Qt.createQmlObject(): failed to create object: 
  file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.kicker/contents/ui/inline:1:1: DashboardRepresentation is not a type
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.notifications/contents/ui/main.qml: QML Plasmoid: Cannot anchor to an item that isn't a parent or sibling.
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.notifications/contents/ui/main.qml: QML Plasmoid: Cannot anchor to an item that isn't a parent or sibling.
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.notifications/contents/ui/main.qml: QML Plasmoid: Cannot anchor to an item that isn't a parent or sibling.
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.notifications/contents/ui/main.qml: QML Plasmoid: Cannot anchor to an item that isn't a parent or sibling.
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.digitalclock/contents/ui/DigitalClock.qml:428:5: QML Text: Cannot anchor to a null item.
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.notifications/contents/ui/main.qml: QML Plasmoid: Cannot anchor to an item that isn't a parent or sibling.
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.notifications/contents/ui/main.qml: QML Plasmoid: Cannot anchor to an item that isn't a parent or sibling.
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.notifications/contents/ui/main.qml: QML Plasmoid: Cannot anchor to an item that isn't a parent or sibling.
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.notifications/contents/ui/main.qml: QML Plasmoid: Cannot anchor to an item that isn't a parent or sibling.
org.kde.plasma.pulseaudio: state callback
org.kde.plasma.pulseaudio: state callback
org.kde.plasma.pulseaudio: state callback
org.kde.plasma.pulseaudio: ready

آفلاین

#2 2015-10-09 12:06:03

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,520

پاسخ: مشکل با plasmashell

من قبلا چنین مشکلی رو با پلاسمای ۵ داشتم. وقت خیلی زیادی رو هم ازم گرفت. تمام تلاش هام بی نتیجه بود. باگ هایی که خودش داشت از یه طرف و این لگ کردن و استفاده شدیدش از cpu هم از طرف دیگه. با اسپیکرم هم مشکل داشت. با بالا اومدن سیستم، نویز شدیدی توی اسپیکر میفتاد و فقط با باز کردن ترمینال این نویز از بین میرفت!!!!! گرچه ظاهر فوق العاده ای داره ولی هنوز به پایداری نرسیده.

اینجا مشکلی شبیه به این بعنوان باگ گزارش شده:
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=348385

آفلاین

#3 2015-10-09 12:11:30

adavari
Moderator
ثبت شده: 2015-09-25
ارسال ها: 74

پاسخ: مشکل با plasmashell

Arcush نوشته است که:

من قبلا چنین مشکلی رو با پلاسمای ۵ داشتم. وقت خیلی زیادی رو هم ازم گرفت. تمام تلاش هام بی نتیجه بود. باگ هایی که خودش داشت از یه طرف و این لگ کردن و استفاده شدیدش از cpu هم از طرف دیگه. با اسپیکرم هم مشکل داشت. با بالا اومدن سیستم، نویز شدیدی توی اسپیکر میفتاد و فقط با باز کردن ترمینال این نویز از بین میرفت!!!!! گرچه ظاهر فوق العاده ای داره ولی هنوز به پایداری نرسیده.

اینجا مشکلی شبیه به این بعنوان باگ گزارش شده:
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=348385

این لینک که شما دادید منم دیدم من فکر کردم شاید مشکل از سیستم من باشه چون تقریبا یک ماه بود داشت بدون مشکل کار میکرد

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB