شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#26 2017-03-30 02:04:18

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 849

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

مرسی عیسی جان.اکسپشن های خوبی رو داری در میاری:) دمت گرم.مشکل برطرف شد.
برای اینکه بسته رو هم توسط pip به روز کنید یکم دنگ و فنگ داره متاسفانه(برخلاف پکمن عزیزتَر از جانمان).اول اینکه باید لیست ورژن های بسته رو در بیاری:

pip install tvdoon==versions 

و بعد شماره ورژن مدنظرتو واسه نصب انتخاب کنی که تا الان(10 فروردین 96) آخرین نسخه، 1.1.1 هستش:

sudo pip install -I tvdoon==1.1.1 

آفلاین

#27 2017-03-30 02:23:36

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,481

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

حله. چه کنم که چندتا فیلم رو بچه های انجمن معرفی کردن و درگیرشونم. big_smile الان فقط چیزی که متوجه نمیشم، شورتکات e هست برای اپیزودها. برای هیچ فیلمی اپیزودی رو لیست نمی کنه برای من و پیغام "Invalid selection, please try again." رو میده. همینطور خروجی ذیل رو برای دیدن بازیگران پریزن بریک ببینید (a):

.___________.____  ____ _______  ______   ___  .__  __. 
|      |\  \ /  / |    \ / __ \  / _ \ | \ | | 
`---| |----` \  \/  / | .--. | | | | | | | | |  \| | 
  | |    \   /  | | | | | | | | | | | | . ` | 
  | |    \  /  | '--' | `--' | | |_| | | |\  | 
  |__|     \__/   |_______/ \______/  \___/ |__| \__| 
                                

Welcome arcush, Please Choose The Items:
s. Search Tv Series
m. My Favourites
w. Who Am I?
h. Help
c. Clear Screen

q. Quit
 >> sEnter Tv Show Name:prison break
+---+-------------------------------+
| 1 |      seriesname     |
+---+-------------------------------+
| 0 |     Prison Break     |
| 1 | I Escaped: Real Prison Breaks |
+---+-------------------------------+
for see more details, enter 'row Number' and hit ENTER.otherwise use below Capabilities.
b. Back
q. Quit
 >> 1
+--------+-------------------------------+--------+--------+-------------------------+---------+--------+------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+
| ID.  |       Name       | Rating | Genres |     Network     | RunTime | Status | Premiered | Final Aired | Last ses/ep | Next Episode | days to next... |
+--------+-------------------------------+--------+--------+-------------------------+---------+--------+------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+
| 176151 | I Escaped: Real Prison Breaks | None |    | Investigation Discovery |  30  | Ended | 2010-07-13 | 2011-10-04 |   2/12  |   ---   |    ---    |
+--------+-------------------------------+--------+--------+-------------------------+---------+--------+------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+
f. Favourite This!
s. Search Another Tv Show
o. OverView
a. Actors
e. Episodes
b. Back
q. Quit
 >> e
Invalid selection, please try again.

 >> a
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/tvdoon", line 374, in <module>
  main_menu()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 47, in main_menu
  switchCreator("smuwhcq","","")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 293, in switchCreator
  searchTvSeries()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 74, in searchTvSeries
  main_menu()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 47, in main_menu
  switchCreator("smuwhcq","","")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 307, in switchCreator
  clear()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 275, in clear
  switchCreator("qb", "", "main_menu")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 316, in switchCreator
  result = main_menu()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 47, in main_menu
  switchCreator("smuwhcq","","")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 293, in switchCreator
  searchTvSeries()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 74, in searchTvSeries
  main_menu()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 47, in main_menu
  switchCreator("smuwhcq","","")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 305, in switchCreator
  help()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 268, in help
  switchCreator("qb", "", "main_menu")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 316, in switchCreator
  result = main_menu()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 47, in main_menu
  switchCreator("smuwhcq","","")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 303, in switchCreator
  whoAmI()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 260, in whoAmI
  switchCreator("qb", "", "main_menu")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 316, in switchCreator
  result = main_menu()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 47, in main_menu
  switchCreator("smuwhcq","","")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 293, in switchCreator
  searchTvSeries()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 80, in searchTvSeries
  selectTvShow(items, items[int(mainChoice)].externals['thetvdb'])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 152, in selectTvShow
  switchCreator(finalParams, pItems, "searchTvSeries", tvdbID)
 File "/usr/bin/tvdoon", line 313, in switchCreator
  actors(args[1], args[3])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 175, in actors
  switchCreator("qbos", pItems, "selectTvShow", tvdbID)
 File "/usr/bin/tvdoon", line 321, in switchCreator
  selectTvShow(args[1], args[3])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 152, in selectTvShow
  switchCreator(finalParams, pItems, "searchTvSeries", tvdbID)
 File "/usr/bin/tvdoon", line 311, in switchCreator
  OverView(args[1],args[3])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 162, in OverView
  switchCreator("bqas", pItems, "selectTvShow", tvdbID)
 File "/usr/bin/tvdoon", line 321, in switchCreator
  selectTvShow(args[1], args[3])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 152, in selectTvShow
  switchCreator(finalParams, pItems, "searchTvSeries", tvdbID)
 File "/usr/bin/tvdoon", line 319, in switchCreator
  searchTvSeries(args[1])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 80, in searchTvSeries
  selectTvShow(items, items[int(mainChoice)].externals['thetvdb'])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 152, in selectTvShow
  switchCreator(finalParams, pItems, "searchTvSeries", tvdbID)
 File "/usr/bin/tvdoon", line 297, in switchCreator
  favouriteThis(args[1], args[3])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 187, in favouriteThis
  switchCreator("qbos", pItems, "selectTvShow", tvdbID)
 File "/usr/bin/tvdoon", line 321, in switchCreator
  selectTvShow(args[1], args[3])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 152, in selectTvShow
  switchCreator(finalParams, pItems, "searchTvSeries", tvdbID)
 File "/usr/bin/tvdoon", line 319, in switchCreator
  searchTvSeries(args[1])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 74, in searchTvSeries
  main_menu()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 47, in main_menu
  switchCreator("smuwhcq","","")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 295, in switchCreator
  myFavourites()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 240, in myFavourites
  selectTvShow(allResults[int(mainChoice)])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 152, in selectTvShow
  switchCreator(finalParams, pItems, "searchTvSeries", tvdbID)
 File "/usr/bin/tvdoon", line 319, in switchCreator
  searchTvSeries(args[1])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 74, in searchTvSeries
  main_menu()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 47, in main_menu
  switchCreator("smuwhcq","","")
 File "/usr/bin/tvdoon", line 293, in switchCreator
  searchTvSeries()
 File "/usr/bin/tvdoon", line 80, in searchTvSeries
  selectTvShow(items, items[int(mainChoice)].externals['thetvdb'])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 152, in selectTvShow
  switchCreator(finalParams, pItems, "searchTvSeries", tvdbID)
 File "/usr/bin/tvdoon", line 313, in switchCreator
  actors(args[1], args[3])
 File "/usr/bin/tvdoon", line 167, in actors
  peoples = pytvmaze.show_cast(tvItem.maze_id).people
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pytvmaze/tvmaze.py", line 1119, in show_cast
  raise CastNotFound('Couldn\'nt find show cast for TVMaze ID {0}'.format(maze_id))
pytvmaze.exceptions.CastNotFound: Couldn'nt find show cast for TVMaze ID 19896
[arcush@arcush ~]$ 

آفلاین

#28 2017-03-30 13:32:12

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 849

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

tvdoon نسخه 1.2 منتشر شد:
قابلیت های جدید:
۱.تو این نسخه دو قابلیت جدید به نام های crews (جهت مشاهده عوامل سازنده سریال)و Seasons/Episodes (لیست فصول و اپیزودها) به زیر منوی سرچ برنامه اضافه شدن.

باگ فیکس ها:
مشکل مربوط به http://bbs.archusers.ir/viewtopic.php?pid=6565#p6565 حل شد.

اگر باگی مشاهده کردید و یا پیشنهاد جدیدی برای بهبود برنامه داشتید تو صفحه گیت هابِ تی.وی.دون خبرم کنید تا روش کار کنم.
https://github.com/LinArcX/tvdoon

آفلاین

#29 2017-03-31 02:45:01

Риал Краесис
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 340

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

سلام
پوکیده نصب نمیشه!
چیکارش کردی؟

Download error on https://pypi.python.org/simple/requests/: unknown url type: https -- Some packages may not be found!
Couldn't find index page for 'requests' (maybe misspelled?)
Download error on https://pypi.python.org/simple/: unknown url type: https -- Some packages may not be found!
No local packages or working download links found for requests
Traceback (most recent call last):
 File "setup.py", line 20, in <module>
  "License :: OSI Approved :: GNU General Public License v3 (GPLv3)",
 File "/usr/lib/python3.6/distutils/core.py", line 108, in setup
  _setup_distribution = dist = klass(attrs)
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/setuptools/dist.py", line 318, in __init__
  self.fetch_build_eggs(attrs['setup_requires'])
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/setuptools/dist.py", line 373, in fetch_build_eggs
  replace_conflicting=True,
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 851, in resolve
  dist = best[req.key] = env.best_match(req, ws, installer)
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1123, in best_match
  return self.obtain(req, installer)
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1135, in obtain
  return installer(requirement)
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/setuptools/dist.py", line 441, in fetch_build_egg
  return cmd.easy_install(req)
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 668, in easy_install
  raise DistutilsError(msg)
distutils.errors.DistutilsError: Could not find suitable distribution for Requirement.parse('requests')
==> ERROR: A failure occurred in package().
  Aborting...
==> ERROR: Makepkg was unable to build .
==> Restart building tvdoon-git ? [y/N]
==> -----------------------------------

*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#30 2017-03-31 09:45:29

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 849

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

مجتبی جان خروجی زیر رو به من میدی:

pip3 list

آفلاین

#31 2017-04-01 04:16:31

Риал Краесис
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 340

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

سلام
command not found: pip3

آخرین ویرایش توسط Риал Краесис (2017-04-01 04:19:05)


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#32 2017-04-01 10:50:26

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 849

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

حدسم اینه که کلا pip روی سیستمت نصب نباشه(اعم از pip , pip2,pip3) و موقع گرفتن دیپندنسی از easy_install استفاده شده که خوب اونم به مشکل خورده.اگه واقعا پایپ رو سیستم ت نداری:

sudo pacman -S python-pip

نصب ش کن فعلا؛ تا pip رو به دیپندنسی های برنامه اضافه کنم.

آخرین ویرایش توسط LinArcX (2017-04-01 11:19:15)

آفلاین

#33 2017-04-02 03:15:46

Риал Краесис
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 340

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

LinArcX نوشته است که:

حدسم اینه که کلا pip روی سیستمت نصب نباشه(اعم از pip , pip2,pip3) و موقع گرفتن دیپندنسی از easy_install استفاده شده که خوب اونم به مشکل خورده.اگه واقعا پایپ رو سیستم ت نداری:

sudo pacman -S python-pip

نصب ش کن فعلا؛ تا pip رو به دیپندنسی های برنامه اضافه کنم.

سلام
نصبش کردم و بازم خطای مشابه گرفتم

==> Starting package()...
Download error on https://pypi.python.org/simple/requests/: unknown url type: https -- Some packages may not be found!
Couldn't find index page for 'requests' (maybe misspelled?)
Download error on https://pypi.python.org/simple/: unknown url type: https -- Some packages may not be found!
No local packages or working download links found for requests
Traceback (most recent call last):
 File "setup.py", line 20, in <module>
  "License :: OSI Approved :: GNU General Public License v3 (GPLv3)",
 File "/usr/lib/python3.6/distutils/core.py", line 108, in setup
  _setup_distribution = dist = klass(attrs)
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/setuptools/dist.py", line 318, in __init__
  self.fetch_build_eggs(attrs['setup_requires'])
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/setuptools/dist.py", line 373, in fetch_build_eggs
  replace_conflicting=True,
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 851, in resolve
  dist = best[req.key] = env.best_match(req, ws, installer)
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1123, in best_match
  return self.obtain(req, installer)
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1135, in obtain
  return installer(requirement)
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/setuptools/dist.py", line 441, in fetch_build_egg
  return cmd.easy_install(req)
 File "/usr/lib/python3.6/site-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 668, in easy_install
  raise DistutilsError(msg)
distutils.errors.DistutilsError: Could not find suitable distribution for Requirement.parse('requests')
==> ERROR: A failure occurred in package().
  Aborting...
==> ERROR: Makepkg was unable to build tvdoon-git.

*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#34 2017-04-02 10:00:23

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 849

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

مجتبی جان آیا بسته python-requests رو سیستم تون نصبه؟

آفلاین

#35 2017-04-03 20:46:50

Риал Краесис
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 340

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

LinArcX نوشته است که:

مجتبی جان آیا بسته python-requests رو سیستم تون نصبه؟

مشکل از همین بسته بود!
و البته این نوشته هم بهتره اینجوری بشه:
for see episodes list, enter 'row Number' and hit ENTER.otherwise use below Capabilities.

تبدیل بشه به
for list of episodes enter row number and than hit ENTER,otherwise use below Capabilities

بسیار ممنون برای همچین برنامه خوبی!


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#36 2017-04-03 21:38:16

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 849

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

واقعا سر در نمیارم!tvdoon به python-pytvmaze وابسته است که در aur هست و python-pytvmaze هم به pythone-requests دیپندنسی داره که در مخازن رسمی هست.البته من اینا رو به درستی رعایت کردم:
https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/ … tvdoon-git
https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/ … n-pytvmaze
اما بسته python-requests روی سیستم مجتبی نصب نشده بود!!!
از دوستانی که تجربه pkgbuild نوشتن دارن، ممنون میشم علت این اتفاق رو توضیح بدن.
ممنونم از پیشنهادت مجتبی عزیز.خیلی گلی:)

آخرین ویرایش توسط LinArcX (2017-04-03 21:39:32)

آفلاین

#37 2017-04-08 00:31:02

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 849

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

tvdoon نسخه 1.3.0 منتشر شد:
قابلیت های جدید:
۱.تو این نسخه ویژگی جدیدی به نام Up-Coming Tv Show's به منوی اصلی برنامه اضافه شده.از این به بعد می تونید لیست تمامیِ اپیزودهای سریال های مختلفی که قرار هست در روزهای آینده روی آنتن برن رو مشاهده کنید.
2.به زیر منوی مشاهده اپیزودها، زیر منوی جدیدی به نام More info رو اضافه کردم و یکم اون لیست رو خلوت تر کردم.(اطلاعات تکمیلی راجع به سریال در زیر منوی More Info قرار دارند.)
اگر باگی مشاهده کردید و یا پیشنهاد جدیدی برای بهبود برنامه داشتید تو صفحه گیت هابِ تی.وی.دون خبرم کنید تا روش کار کنم.
https://github.com/LinArcX/tvdoon

آخرین ویرایش توسط LinArcX (2017-04-08 00:31:45)

آفلاین

#38 2017-04-08 08:03:55

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,481

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

نمیدونم چرا من و مجتبی اصلا اون تاکید تو رو واسه کامنت گذاشتن توی github برنامه نمی بنیم. lol

خیلی عالی شده. واسه من که داره خوب کار می کنه. پیشنهاد من اینه که به فکر یه رابط گرافیکی خیلی سبک هم باشی سعیدجان. مخصوصا وقتی مقدار اطلاعات خروجی زیاد میشه، مطالعه اونها توی ترمینال یه کمی سخته.

آفلاین

#39 2017-04-08 21:13:15

morealaz
Moderator
از : کرمان
ثبت شده: 2016-03-19
ارسال ها: 339

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

سعیدجان پیرو صحبت عیسی جان در مورد رابط گرافیکی، توصیه میکنم یه نگاهی به بسته python-pythondialog بیاندازی. ماژول خوبیه که امکان استفاده از dialog رو فراهم میکنه. میتونه گزینه خوبی باشه برای برنامه شما.
یه نکته دیگه هم اینجا میگم هرچند جاش نیست. بسته python-pytvmaze رو که شما ساختی، ورژنش رو اگر امکانش هست درست کن، چون با ورژن بسته بعد از نصب هم خوانی نداره و pacaur و سایر برنامه های aur سعی می کنند بسته رو همش بروز کنند. برای تنظیم ورژن برنامه چون ورژن رو با pkgver تنظیم میکنی، ابتدا بسته رو روی سیستم خودت بساز، اینجوری makepkg ورژن برنامه رو در فایل PKGBUILD شما تصحیح میکنه، بعد از اون فایل SRCINFO رو بساز و بسته رو آپلود کن.

آفلاین

#40 2017-04-08 23:19:15

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 849

پاسخ: tvdoon,سریال دونی آرچ!

morealaz نوشته است که:

یه نکته دیگه هم اینجا میگم هرچند جاش نیست. بسته python-pytvmaze رو که شما ساختی، ورژنش رو اگر امکانش هست درست کن، چون با ورژن بسته بعد از نصب هم خوانی نداره و pacaur و سایر برنامه های aur سعی می کنند بسته رو همش بروز کنند.

علت نصب نشدنش رو سیستم مجتبی همین بوده؟
البته من این کارو کردم و رو سیستم خودم ورژن خورد و تغییرات رو(که شامل srcinfo. جدید بود )پوش کردم تو aur.تو اونجا، هم چنان نسخه قدیمی رو نشون میده.هر چند در قسمت کامیت ها یه چیزایی رو فهمیده انگار big_smile
بسته رو دوباره نصب کردم و به درستی ورژن خورد.شما هم تست کنید ببینید اوکی شده باشه.
بابت پیشنهادتون هم واقعا ممنونم.هم از شما هم از عیسی عزیز.چشم.
سعی میکنم یه واسط جمع و جور گرافیکی هم واسش ارایه بدم.

آخرین ویرایش توسط LinArcX (2017-04-08 23:21:15)

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB