شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2017-06-28 21:44:25

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

مشکل fprintd

با سلام و درود بسیار
طبق اخرین ویکی که در مورد نصب فینگرپرینت زدم من حسگر اثر انگشت و درایورش رو کانفیگ کردم که fprint-gui کار میکرد و فینگر میگرفت و درست هم کار میکرد اما به دلایلی خواهان استفاده از fprintd شدم چون مشکلاتی توسط این برنامه گرافیکی به وجود میومد
http://bbs.archusers.ir/viewtopic.php?id=1064

╭───{hamid@Hamid}-[~]
╰─────>>> $ systemctl status fprintd
● fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fprintd.service; static; vendor preset: disabled)
  Active: inactive (dead)
   Docs: man:fprintd(1)
╭───{hamid@Hamid}-[~]
╰─────>>> $ sudo systemctl start fprintd
[sudo] password for hamid: 
╭───{hamid@Hamid}-[~]
╰─────>>> $ fprintd-enroll 
Using device /net/reactivated/Fprint/Device/0
Enrolling right-index-finger finger.
EnrollStart failed: Enroll start failed with error -1
╭───{hamid@Hamid}-[~]
╰─────>>> $ systemctl status fprintd
● fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fprintd.service; static; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2017-06-28 20:57:59 +0430; 54s ago
   Docs: man:fprintd(1)
 Main PID: 11189 (fprintd)
  Tasks: 4 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/fprintd.service
      └─11189 /usr/lib/fprintd

Jun 28 20:57:59 Hamid systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Jun 28 20:57:59 Hamid systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Jun 28 20:58:09 Hamid fprintd[11189]: user 'hamid' claiming the device: 0
Jun 28 20:58:09 Hamid fprintd[11189]: now monitoring fd 15
Jun 28 20:58:09 Hamid fprintd[11189]: device 0 claim status 0
Jun 28 20:58:09 Hamid fprintd[11189]: start enrollment device 0 finger 7
Jun 28 20:58:30 Hamid Validity_vfs_wait_for_service[11189]: Validity device could not be found
Jun 28 20:58:30 Hamid fprintd[11189]: enroll_stage_cb: result -1
Jun 28 20:58:30 Hamid fprintd[11189]: no longer monitoring fd 15

وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB