شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2017-12-12 12:03:30

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 840

افزودن تب یا فاصلمه بین ستون های خروجی بش[حل شد]

خروجی زیر رو در نظر بگیرید:

 ❯ systemctl -t service --state=running                                                  [10:55:57]
UNIT             LOAD  ACTIVE SUB   DESCRIPTION                
accounts-daemon.service    loaded active running Accounts Service              
bluetooth.service       loaded active running Bluetooth service             
colord.service        loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
dbus.service         loaded active running D-Bus System Message Bus          
getty@tty1.service      loaded active running Getty on tty1               
JetBrainsLicServerDVT.service loaded active running Keymaker!                 
NetworkManager.service    loaded active running Network Manager              
polipo.service        loaded active running Polipo Proxy Server            
polkit.service        loaded active running Authorization Manager           
rtkit-daemon.service     loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service   
systemd-journald.service   loaded active running Journal Service              
systemd-logind.service    loaded active running Login Service               
systemd-networkd.service   loaded active running Network Service              
systemd-timesyncd.service   loaded active running Network Time Synchronization        
systemd-udevd.service     loaded active running udev Kernel Device Manager         
tor.service          loaded active running Anonymizing Overlay Network        
udisks2.service        loaded active running Disk Manager                
upower.service        loaded active running Daemon for power management        
user@1000.service       loaded active running User Manager for UID 1000         
wpa_supplicant.service    loaded active running WPA supplicant               

LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

20 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

من دارم برنامه ای می نویسم که به تک تک سلول ها وستون های این خروجی نیاز داره و از طرفی فقط اون ستون ها رو میخوام. یعنی سطرهای پایینی به دردم نمیخورن.خوب واسه این کار یه پترن رجیکس بدین شکل تدارک دیدم:

(?<=\n\n)(.*)(?=\n\n)

حالا واسه اینکه بتونم عناصر اصلی ستون ها رو بکشم بیرون از پترن زیر استفاده کردم:

(\S*)(\s*)

الان مشکل من این هست که بین ستون هام یک تک اسپیس هست در صورتی که اطلاعات ستون های آخر هم ممکنه توشون اسپیس باشه و نشه اینا رو از هم تمیز داد. اگه بشه به نحوی خروجی ای که دریافت میکنم بین ستون هاش یه اسپیس (یا تب) بیشتر بندازم، میشه کلمات اسپیس دار رو به عنوان یه واحد مجزا درنظر گرفت و استخراجشون کرد .از دستوراتی شبیه:

systemctl -t service --state=running | column -t 

هم برای فاصله انداختن بین ستون های خروجی بش استفاده کردم که کلا بین هر کلمه اسپیس داری یه تب میندازه و خروجی مد نظر منو تولید میکنه.
دوستان.any idea?

آخرین ویرایش توسط LinArcX (2017-12-12 23:17:37)

آفلاین

#2 2017-12-12 12:56:07

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,458

پاسخ: افزودن تب یا فاصلمه بین ستون های خروجی بش[حل شد]

درود بر سعید عزیز. اگر فرض کنیم ستونها را استخراج کردید (که در مثال ما تا ۴ ستون اول توسط awk به صورت دلخواه ما خونده میشه و بعد ازون بخاطر اینکه فاصله ها قرار هست نقش جدا کردن کلمات را داشته باشن طبق میل ما پیش نخواهد رفت) کافیه از چیزی مثل این استفاده کنیم:

$ awk '{ print $1"\t"$2"\t"$3"\t"$4"\t\t\t"$5}' F1 > F2

که من خواستم بین ستونهای اول تا چهارم یک تب و بین ستون چهارم و پنجم "مثلن" سه تا تب بذاره.

آفلاین

#3 2017-12-12 13:46:50

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 840

پاسخ: افزودن تب یا فاصلمه بین ستون های خروجی بش[حل شد]

درود عیسی جان:

 ❯ systemctl -t service --state=running | awk '{ print $1"\t"$2"\t"$3"\t"$4"\t\t\t"$5}'                          [12:45:49]
UNIT  LOAD  ACTIVE SUB           DESCRIPTION
accounts-daemon.service loaded active running         Accounts
bluetooth.service    loaded active running         Bluetooth
colord.service loaded active running         Manage,
dbus.service  loaded active running         D-Bus
getty@tty1.service   loaded active running         Getty
JetBrainsLicServerDVT.service  loaded active running         Keymaker!
NetworkManager.service loaded active running         Network
polipo.service loaded active running         Polipo
polkit.service loaded active running         Authorization
rtkit-daemon.service  loaded active running         RealtimeKit
systemd-journald.service    loaded active running         Journal
systemd-logind.service loaded active running         Login
systemd-networkd.service    loaded active running         Network
systemd-timesyncd.service    loaded active running         Network
systemd-udevd.service  loaded active running         udev
tor.service   loaded active running         Anonymizing
udisks2.service loaded active running         Disk
upower.service loaded active running         Daemon
user@1000.service    loaded active running         User
wpa_supplicant.service loaded active running         WPA

LOAD  =    Reflects    whether         the
ACTIVE =    The   high-level           unit
SUB   =    The   low-level            unit

20   loaded units  listed.         Pass
To   show  all   installed            unit

از ستون پنجم به بعد(که مشخص هم نیست ستون آخر چند کلمه ای ممکنه باشه) رو تشخیص نمیده.
پ.ن: البته میشه یه کار بهتر کرد به نظرم. الان ستون پنجم دردسر ساز هست فقط. اگه بشه بین کلماتش "ـ" یا "." گذاشت همه چی حله. نیازی به تب بین ستون ها هم نیست.

آخرین ویرایش توسط LinArcX (2017-12-12 13:56:19)

آفلاین

#4 2017-12-12 13:56:03

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,458

پاسخ: افزودن تب یا فاصلمه بین ستون های خروجی بش[حل شد]

پوزش. اشتباه من بود (ما داریم بهش میگیم که تا ستون پنجم را پرینت کنه [که یعنی تا اولین کلمهٔ ستون پنجم برای ما]). این را بزنیم:
...

آخرین ویرایش توسط Arcush (2017-12-12 13:58:11)

آفلاین

#5 2017-12-12 13:59:34

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 840

پاسخ: افزودن تب یا فاصلمه بین ستون های خروجی بش[حل شد]

 ❯ systemctl -t service --state=running | awk '{ print $1"\t"$2"\t"$3"\t"$4"\t\t\t"$5; print $0}'                     [12:56:48]
UNIT  LOAD  ACTIVE SUB           DESCRIPTION
UNIT             LOAD  ACTIVE SUB   DESCRIPTION
accounts-daemon.service loaded active running         Accounts
accounts-daemon.service    loaded active running Accounts Service
bluetooth.service    loaded active running         Bluetooth
bluetooth.service       loaded active running Bluetooth service
colord.service loaded active running         Manage,
colord.service        loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
dbus.service  loaded active running         D-Bus
dbus.service         loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service   loaded active running         Getty
getty@tty1.service      loaded active running Getty on tty1
JetBrainsLicServerDVT.service  loaded active running         Keymaker!
JetBrainsLicServerDVT.service loaded active running Keymaker!
NetworkManager.service loaded active running         Network
NetworkManager.service    loaded active running Network Manager
polipo.service loaded active running         Polipo
polipo.service        loaded active running Polipo Proxy Server
polkit.service loaded active running         Authorization
polkit.service        loaded active running Authorization Manager
rtkit-daemon.service  loaded active running         RealtimeKit
rtkit-daemon.service     loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
systemd-journald.service    loaded active running         Journal
systemd-journald.service   loaded active running Journal Service
systemd-logind.service loaded active running         Login
systemd-logind.service    loaded active running Login Service
systemd-networkd.service    loaded active running         Network
systemd-networkd.service   loaded active running Network Service
systemd-timesyncd.service    loaded active running         Network
systemd-timesyncd.service   loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udevd.service  loaded active running         udev
systemd-udevd.service     loaded active running udev Kernel Device Manager
tor.service   loaded active running         Anonymizing
tor.service          loaded active running Anonymizing Overlay Network
udisks2.service loaded active running         Disk
udisks2.service        loaded active running Disk Manager
upower.service loaded active running         Daemon
upower.service        loaded active running Daemon for power management
user@1000.service    loaded active running         User
user@1000.service       loaded active running User Manager for UID 1000
wpa_supplicant.service loaded active running         WPA
wpa_supplicant.service    loaded active running WPA supplicant


LOAD  =    Reflects    whether         the
LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE =    The   high-level           unit
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB   =    The   low-level            unit
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.


20   loaded units  listed.         Pass
20 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To   show  all   installed            unit
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

نظرت راجع به پی نوشت چی هست عیسی جان؟ تر و تمیز تر نیست اون کار؟

آفلاین

#6 2017-12-12 14:50:04

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,458

پاسخ: افزودن تب یا فاصلمه بین ستون های خروجی بش[حل شد]

موافق ام. این هردوی انتظارات ما را برآورده می کنه:

$ awk -v ORS= '{print $1"\t"$2"\t"$3"\t"$4"\t"$5; for(i=6;i<=NF;i++) print (i%1?OFS:"_") $i; print "\n"}'

درمورد قبلی اشتباه از من بود. چون تا ستون ۵ را پرینت می کردیم.

آفلاین

#7 2017-12-12 23:17:12

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 840

پاسخ: افزودن تب یا فاصلمه بین ستون های خروجی بش[حل شد]

خواهش میکنم. عالی بود آقا. دقیقا همون چیزی بود که میخواستم.

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB