شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2020-04-19 18:38:34

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

gdm-password][1507]: gkr-pam: unable to locate daemon control file

با سلام و درود
سیستم عامل من مانجارو هست و روش گنوم دارم.
بعد نصب این ارور را در journalctl -p 3 -xb دیدم توی گوگل سرچ کردم کارایی که گفته بودن رو انجام دادم رو انجام دادم درست نشد.
توی آرچ ویکی هم گفته بود که این خطوط را به اخر فایل های لاگین و پسورد داخل فولدر pam.d اضافه کنید اون رو هم انجام دادم ولی حل نشده.
با سپاس


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#2 2020-04-19 23:04:17

FullMetalArcher
Moderator
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 367

پاسخ: gdm-password][1507]: gkr-pam: unable to locate daemon control file

سلام
خسته نباشی حمید جان
لاگ ها رو هم ضمیمه کنی عالیه


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#3 2020-04-20 02:41:57

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: gdm-password][1507]: gkr-pam: unable to locate daemon control file

Риал Краесис نوشته است که:

سلام
خسته نباشی حمید جان
لاگ ها رو هم ضمیمه کنی عالیه

~  sudo dmesg | grep gdm        3947ms  Mon 20 Apr 2020 02:39:15 +0430
[  5.579654] audit: type=1100 audit(1587319774.133:81): pid=1000 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_succeed_if,pam_permit acct="gdm" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[  5.580547] audit: type=1101 audit(1587319774.136:82): pid=1000 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_succeed_if,pam_permit acct="gdm" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[  5.585739] audit: type=1103 audit(1587319774.139:83): pid=1000 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_permit acct="gdm" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[  5.662349] audit: type=1101 audit(1587319774.216:85): pid=1005 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_tally2,pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="gdm" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  5.665767] audit: type=1105 audit(1587319774.219:87): pid=1005 uid=0 auid=120 ses=1 subj==unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_loginuid,pam_loginuid,pam_keyinit,pam_limits,pam_unix,pam_permit,pam_mail,pam_systemd,pam_env acct="gdm" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  17.265245] audit: type=1100 audit(1587319785.819:142): pid=1506 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_tally2,pam_shells,pam_unix,pam_permit,pam_gnome_keyring acct="kai" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[  17.273004] audit: type=1101 audit(1587319785.826:143): pid=1506 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_tally2,pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="kai" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[  17.278185] audit: type=1103 audit(1587319785.833:144): pid=1506 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_tally2,pam_shells,pam_unix,pam_permit,pam_gnome_keyring acct="kai" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[  25.426924] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[  25.426925] ath: country maps to regdmn code: 0x37
[ 1766.892565] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 1766.892567] ath: country maps to regdmn code: 0x37
[ 1780.732206] audit: type=1100 audit(1587332493.140:193): pid=4497 uid=0 auid=1000 ses=2 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=? acct="kai" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=failed'
[ 1782.620650] audit: type=1112 audit(1587332495.026:194): pid=4497 uid=0 auid=1000 ses=2 subj==unconfined msg='uid=1000 exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 1789.013041] audit: type=1100 audit(1587332502.207:195): pid=4503 uid=0 auid=1000 ses=2 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_tally2,pam_shells,pam_unix,pam_permit,pam_gnome_keyring acct="kai" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[ 1789.019244] audit: type=1101 audit(1587332502.214:196): pid=4503 uid=0 auid=1000 ses=2 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_tally2,pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="kai" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[ 1789.023025] audit: type=1110 audit(1587332502.217:197): pid=4503 uid=0 auid=1000 ses=2 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_tally2,pam_shells,pam_unix,pam_permit,pam_gnome_keyring acct="kai" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[ 2047.562156] audit: type=1100 audit(1587332760.744:200): pid=4581 uid=0 auid=1000 ses=2 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_tally2,pam_shells,pam_unix,pam_permit,pam_gnome_keyring acct="kai" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[ 2047.569385] audit: type=1101 audit(1587332760.750:201): pid=4581 uid=0 auid=1000 ses=2 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_tally2,pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="kai" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'
[ 2047.575167] audit: type=1110 audit(1587332760.757:202): pid=4581 uid=0 auid=1000 ses=2 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_tally2,pam_shells,pam_unix,pam_permit,pam_gnome_keyring acct="kai" exe="/usr/lib/gdm-session-worker" hostname=KaiCox addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'

وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#4 2020-04-20 02:45:43

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: gdm-password][1507]: gkr-pam: unable to locate daemon control file

~  sudo journalctl -p 4 -xb | grep gdm                                                                       Mon 20 Apr 2020 02:39:35 +0430
[sudo] password for kai: 
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-1098.log" to "/var/log/Xorg.0.log"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (WW) Failed to open protocol names file lib/xorg/protocol.txt
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: X.Org X Server 1.20.8
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: X Protocol Version 11, Revision 0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: Build Operating System: Linux Manjaro Linux
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: Current Operating System: Linux KaiCox 5.6.5-2-MANJARO #1 SMP PREEMPT Sun Apr 19 15:33:23 UTC 2020 x86_64
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.6-x86_64 root=UUID=529cc414-3f29-485e-86c0-fa21d765be30 rw quiet apparmor=1 security=apparmor resume=UUID=56635bce-5584-4bd8-990c-f8f3cc90d0de udev.log_priority=3
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: Build Date: 30 March 2020 06:33:12AM
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: 
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: Current version of pixman: 0.38.4
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     to make sure that you have the latest version.
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Apr 19 22:39:34 2020
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) ServerLayout "layout"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) |-->Screen "Screen0" (0)
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) |  |-->Monitor "Monitor0"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) |  |-->Device "Device0"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) Automatically adding devices
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) Automatically enabling devices
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) Automatically adding GPU devices
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) Automatically binding GPU devices
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     Entry deleted from font path.
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     Entry deleted from font path.
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi".
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     Entry deleted from font path.
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi").
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi".
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     Entry deleted from font path.
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi").
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) FontPath set to:
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     /usr/share/fonts/misc,
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     /usr/share/fonts/TTF
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Extension "COMPOSITE" is enabled
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Module ABI versions:
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     X.Org Video Driver: 24.1
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     X.Org XInput driver : 24.1
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     X.Org Server Extension : 10.0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (++) using VT number 1
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/c1
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/dri/card0 226:0 fd 11 paused 0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/xorg/modules"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/xorg/modules"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) PCI:*([email protected]:0:0) 10de:1be1:1025:1131 rev 161, Mem @ 0x64000000/16777216, 0x50000000/268435456, 0x60000000/33554432, I/O @ 0x00005000/128, BIOS @ 0x????????/524288
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) LoadModule: "glx"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) LoadModule: "nvidia"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     Module class: X.Org Video Driver
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA dlloader X Driver 440.82 Wed Apr 1 19:50:17 UTC 2020
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 226:0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading sub module "fb"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) LoadModule: "fb"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading sub module "wfb"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) LoadModule: "wfb"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading sub module "ramdac"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) LoadModule: "ramdac"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Module "ramdac" already built-in
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "AllowNVIDIAGpuScreens"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) NVIDIA(0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading sub module "glxserver_nvidia"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) LoadModule: "glxserver_nvidia"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Module glxserver_nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     Module class: X.Org Server Extension
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA GLX Module 440.82 Wed Apr 1 19:47:36 UTC 2020
Apr 19 22:39:34 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA: The X server supports PRIME Render Offload.
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:1:0:0
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0):   DFP-0
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0):   DFP-1
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0):   DFP-2
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0):   DFP-3
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0):   DFP-4
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0):   DFP-5 (boot)
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce GTX 1070 (GP104-B) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0): Memory: 8388608 kBytes
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 86.04.2a.00.63
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal TMDS
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): connected
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) NVIDIA(0):
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) NVIDIA(0):   will be used as the requested mode.
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) NVIDIA(0):
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0):   "DFP-5:nvidia-auto-select"
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1920 x 1080
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0): DPI set to (143, 144); computed from "UseEdidDpi" X config
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(0):   option
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA: Using 24576.00 MB of virtual memory for indirect memory
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA:   access.
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0): ACPI: failed to connect to the ACPI event daemon; the daemon
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0):   may not be running or the "AcpidSocketPath" X
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0):   configuration option may not be set correctly. When the
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0):   ACPI event daemon is available, the NVIDIA X driver will
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0):   try to use it to receive ACPI event notifications. For
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0):   details, please see the "ConnectToAcpid" and
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0):   "AcpidSocketPath" X configuration options in Appendix B: X
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0):   Config Options in the README.
Apr 19 22:39:35 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0): Setting mode "DFP-5:nvidia-auto-select"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (==) NVIDIA(0): Silken mouse disabled
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (WW) NVIDIA(0): Option "NoLogo" is not used
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading sub module "dri2"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) LoadModule: "dri2"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Module "dri2" already built-in
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(0): [DRI2]  VDPAU driver: nvidia
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension Generic Event Extension
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension SHAPE
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension MIT-SHM
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XInputExtension
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XTEST
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension SYNC
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XKEYBOARD
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XC-MISC
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension SECURITY
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XFIXES
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension RENDER
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension RANDR
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension COMPOSITE
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension DAMAGE
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension RECORD
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension DPMS
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension Present
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension DRI3
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension X-Resource
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XVideo
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension GLX
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension GLX
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Indirect GLX disabled.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) GLX: Another vendor is already registered for screen 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XFree86-DGA
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XFree86-DRI
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension DRI2
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension NV-GLX
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension NV-CONTROL
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Initializing extension XINERAMA
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1276]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1276]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1276]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Power Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) LoadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     compiled for 1.20.7, module version = 0.29.0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     Module class: X.Org XInput Driver
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]:     ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 33 paused 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Power Button: always reports core events
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event4 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event4 - Power Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event4 - Power Button: device removed
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event4"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1277]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1277]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1277]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event4 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event4 - Power Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Power Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 36 paused 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Power Button: always reports core events
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event0 - Power Button: device removed
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 37 paused 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Sleep Button: always reports core events
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event1 - Sleep Button: device removed
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Video Bus: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event5 13:69 fd 38 paused 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Video Bus: always reports core events
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event5 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event5 - Video Bus: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event5 - Video Bus: device removed
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:00/LNXVIDEO:00/input/input5/event5"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 9)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event5 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event5 - Video Bus: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event3)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event2 13:66 fd 39 paused 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Sleep Button: always reports core events
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event2 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event2 - Sleep Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event2 - Sleep Button: device removed
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:01/input/input2/event2"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 10)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event2 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event2 - Sleep Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event9)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event10)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event11)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event12)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event13)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=11 (/dev/input/event14)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device HD WebCam: HD WebCam (/dev/input/event19)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) HD WebCam: HD WebCam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) HD WebCam: HD WebCam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) HD WebCam: HD WebCam: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) HD WebCam: HD WebCam: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Using input driver 'libinput' for 'HD WebCam: HD WebCam'
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event19 13:83 fd 40 paused 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) HD WebCam: HD WebCam: always reports core events
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "Device" "/dev/input/event19"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: device removed
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.0/input/input31/event19"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) XINPUT: Adding extended input device "HD WebCam: HD WebCam" (type: KEYBOARD, id 11)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse (/dev/input/event15)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Using input driver 'libinput' for 'SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse'
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event15 13:79 fd 41 paused 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: always reports core events
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "Device" "/dev/input/event15"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: is tagged by udev as: Mouse
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: device is a pointer
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: device removed
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-1/i2c-SYNA7B99:00/0018:06CB:7B99.0001/input/input25/event15"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) XINPUT: Adding extended input device "SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse" (type: MOUSE, id 12)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "AccelerationScheme" "none"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: (accel) selected scheme none/0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: is tagged by udev as: Mouse
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: device is a pointer
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse (/dev/input/mouse0)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad (/dev/input/event16)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Using input driver 'libinput' for 'SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad'
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event16 13:80 fd 42 paused 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: always reports core events
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "Device" "/dev/input/event16"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: device is a touchpad
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: device removed
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-1/i2c-SYNA7B99:00/0018:06CB:7B99.0001/input/input26/event16"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) XINPUT: Adding extended input device "SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 13)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "AccelerationScheme" "none"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: (accel) selected scheme none/0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: device is a touchpad
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad (/dev/input/mouse1)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event17)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event18)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event6)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event6 13:70 fd 43 paused 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input6/event6"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event7)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event8)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer WMI hotkeys'
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event8 13:72 fd 44 paused 0
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: device removed
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input14/event8"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 15)
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): connected
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:36 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal TMDS
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): connected
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:37 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:38 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1338]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 19 22:39:38 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1338]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 19 22:39:38 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1338]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal TMDS
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): connected
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1360]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1360]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 19 22:39:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1360]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 19 22:39:45 KaiCox gdm-password][1506]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "fd" "33"
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event4 - Power Button: device removed
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "fd" "36"
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event0 - Power Button: device removed
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "fd" "37"
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event1 - Sleep Button: device removed
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "fd" "38"
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event5 - Video Bus: device removed
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "fd" "39"
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event2 - Sleep Button: device removed
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "fd" "40"
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: device removed
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "fd" "41"
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: device removed
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "fd" "42"
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: device removed
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "fd" "43"
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (**) Option "fd" "44"
Apr 19 22:39:46 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: device removed
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got pause for 13:80
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got pause for 13:64
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got pause for 13:68
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got pause for 13:65
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got pause for 13:66
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got pause for 13:70
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got pause for 13:83
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got pause for 13:69
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got pause for 13:72
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: got pause for 13:79
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) UnloadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 13:72
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: _XSERVTransSocketUNIXCreateListener: ...SocketCreateListener() failed
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) UnloadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 13:70
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: _XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: server already running
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-1532.log" to "/var/log/Xorg.1.log"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (WW) Failed to open protocol names file lib/xorg/protocol.txt
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: X.Org X Server 1.20.8
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: X Protocol Version 11, Revision 0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: Build Operating System: Linux Manjaro Linux
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: Current Operating System: Linux KaiCox 5.6.5-2-MANJARO #1 SMP PREEMPT Sun Apr 19 15:33:23 UTC 2020 x86_64
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.6-x86_64 root=UUID=529cc414-3f29-485e-86c0-fa21d765be30 rw quiet apparmor=1 security=apparmor resume=UUID=56635bce-5584-4bd8-990c-f8f3cc90d0de udev.log_priority=3
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: Build Date: 30 March 2020 06:33:12AM
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: 
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: Current version of pixman: 0.38.4
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     to make sure that you have the latest version.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Sun Apr 19 22:39:47 2020
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) ServerLayout "layout"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) |-->Screen "Screen0" (0)
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) |  |-->Monitor "Monitor0"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) |  |-->Device "Device0"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) Automatically adding devices
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) Automatically enabling devices
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) Automatically adding GPU devices
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) Automatically binding GPU devices
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     Entry deleted from font path.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     Entry deleted from font path.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi".
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     Entry deleted from font path.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi").
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi".
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     Entry deleted from font path.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi").
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) FontPath set to:
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     /usr/share/fonts/misc,
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     /usr/share/fonts/TTF
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Extension "COMPOSITE" is enabled
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Module ABI versions:
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     X.Org Video Driver: 24.1
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     X.Org XInput driver : 24.1
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     X.Org Server Extension : 10.0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (++) using VT number 2
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) UnloadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 13:80
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/_32
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) UnloadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 13:79
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/dri/card0 226:0 fd 12 paused 0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/xorg/modules"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/xorg/modules"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) PCI:*([email protected]:0:0) 10de:1be1:1025:1131 rev 161, Mem @ 0x64000000/16777216, 0x50000000/268435456, 0x60000000/33554432, I/O @ 0x00005000/128, BIOS @ 0x????????/524288
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) LoadModule: "glx"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) LoadModule: "nvidia"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     Module class: X.Org Video Driver
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA dlloader X Driver 440.82 Wed Apr 1 19:50:17 UTC 2020
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: releasing fd for 226:0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) UnloadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 13:83
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading sub module "fb"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) LoadModule: "fb"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading sub module "wfb"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) LoadModule: "wfb"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading sub module "ramdac"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) LoadModule: "ramdac"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Module "ramdac" already built-in
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "AllowNVIDIAGpuScreens"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) NVIDIA(0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading sub module "glxserver_nvidia"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) LoadModule: "glxserver_nvidia"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Module glxserver_nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     Module class: X.Org Server Extension
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA GLX Module 440.82 Wed Apr 1 19:47:36 UTC 2020
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA: The X server supports PRIME Render Offload.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:1:0:0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0):   DFP-0
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0):   DFP-1
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0):   DFP-2
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0):   DFP-3
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0):   DFP-4
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0):   DFP-5 (boot)
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce GTX 1070 (GP104-B) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0): Memory: 8388608 kBytes
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 86.04.2a.00.63
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal TMDS
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): connected
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) NVIDIA(0):
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) NVIDIA(0):   will be used as the requested mode.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) NVIDIA(0):
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   "DFP-5:nvidia-auto-select"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1920 x 1080
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0): DPI set to (143, 144); computed from "UseEdidDpi" X config
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(0):   option
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA: Using 24576.00 MB of virtual memory for indirect memory
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA:   access.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) UnloadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 13:66
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0): ACPI: failed to connect to the ACPI event daemon; the daemon
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   may not be running or the "AcpidSocketPath" X
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   configuration option may not be set correctly. When the
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   ACPI event daemon is available, the NVIDIA X driver will
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   try to use it to receive ACPI event notifications. For
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   details, please see the "ConnectToAcpid" and
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   "AcpidSocketPath" X configuration options in Appendix B: X
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   Config Options in the README.
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) UnloadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 13:69
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) UnloadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:47 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 13:65
Apr 19 22:39:48 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) UnloadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:48 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 13:64
Apr 19 22:39:48 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) UnloadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:48 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) systemd-logind: releasing fd for 13:68
Apr 19 22:39:48 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) NVIDIA(GPU-0): Deleting GPU-0
Apr 19 22:39:48 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (WW) xf86CloseConsole: KDSETMODE failed: Input/output error
Apr 19 22:39:48 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (WW) xf86CloseConsole: VT_GETMODE failed: Input/output error
Apr 19 22:39:48 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (WW) xf86CloseConsole: VT_ACTIVATE failed: Input/output error
Apr 19 22:39:48 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1098]: (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
Apr 19 22:39:48 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0): Setting mode "DFP-5:nvidia-auto-select"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (==) NVIDIA(0): Silken mouse disabled
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (WW) NVIDIA(0): Option "NoLogo" is not used
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading sub module "dri2"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) LoadModule: "dri2"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Module "dri2" already built-in
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0): [DRI2]  VDPAU driver: nvidia
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension Generic Event Extension
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension SHAPE
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension MIT-SHM
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XInputExtension
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XTEST
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension SYNC
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XKEYBOARD
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XC-MISC
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension SECURITY
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XFIXES
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension RENDER
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension RANDR
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension COMPOSITE
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension DAMAGE
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension RECORD
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension DPMS
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension Present
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension DRI3
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension X-Resource
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XVideo
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension GLX
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension GLX
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Indirect GLX disabled.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) GLX: Another vendor is already registered for screen 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XFree86-DGA
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XFree86-DRI
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension DRI2
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension NV-GLX
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension NV-CONTROL
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Initializing extension XINERAMA
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1534]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1534]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1534]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Power Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) LoadModule: "libinput"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     compiled for 1.20.7, module version = 0.29.0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     Module class: X.Org XInput Driver
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]:     ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 34 paused 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Power Button: always reports core events
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event4 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event4 - Power Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event4 - Power Button: device removed
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event4"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1535]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1535]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1535]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event4 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event4 - Power Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Power Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 37 paused 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Power Button: always reports core events
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event0 - Power Button: device removed
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 38 paused 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Sleep Button: always reports core events
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event1 - Sleep Button: device removed
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Video Bus: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event5 13:69 fd 39 paused 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Video Bus: always reports core events
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event5 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event5 - Video Bus: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event5 - Video Bus: device removed
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:00/LNXVIDEO:00/input/input5/event5"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 9)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event5 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event5 - Video Bus: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event3)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Sleep Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event2 13:66 fd 40 paused 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Sleep Button: always reports core events
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event2 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event2 - Sleep Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event2 - Sleep Button: device removed
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:01/input/input2/event2"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 10)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event2 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event2 - Sleep Button: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event9)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event10)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event11)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event12)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event13)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=11 (/dev/input/event14)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device HD WebCam: HD WebCam (/dev/input/event19)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) HD WebCam: HD WebCam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) HD WebCam: HD WebCam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) HD WebCam: HD WebCam: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) HD WebCam: HD WebCam: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Using input driver 'libinput' for 'HD WebCam: HD WebCam'
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event19 13:83 fd 41 paused 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) HD WebCam: HD WebCam: always reports core events
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "Device" "/dev/input/event19"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: device removed
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.0/input/input31/event19"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) XINPUT: Adding extended input device "HD WebCam: HD WebCam" (type: KEYBOARD, id 11)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse (/dev/input/event15)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Using input driver 'libinput' for 'SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse'
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event15 13:79 fd 42 paused 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: always reports core events
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "Device" "/dev/input/event15"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: is tagged by udev as: Mouse
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: device is a pointer
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: device removed
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-1/i2c-SYNA7B99:00/0018:06CB:7B99.0001/input/input25/event15"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) XINPUT: Adding extended input device "SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse" (type: MOUSE, id 12)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "AccelerationScheme" "none"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: (accel) selected scheme none/0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: is tagged by udev as: Mouse
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: device is a pointer
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse (/dev/input/mouse0)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad (/dev/input/event16)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Using input driver 'libinput' for 'SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad'
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event16 13:80 fd 43 paused 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: always reports core events
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "Device" "/dev/input/event16"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: device is a touchpad
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: device removed
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-1/i2c-SYNA7B99:00/0018:06CB:7B99.0001/input/input26/event16"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) XINPUT: Adding extended input device "SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 13)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "AccelerationScheme" "none"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: (accel) selected scheme none/0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: device is a touchpad
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad (/dev/input/mouse1)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event17)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event18)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event6)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event6 13:70 fd 44 paused 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input6/event6"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event7)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) This device may have been added with another device file.
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event8)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "system-keyboard"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer WMI hotkeys'
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event8 13:72 fd 45 paused 0
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "_source" "server/udev"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: device removed
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input14/event8"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 15)
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_layout" "us,ir"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_variant" ","
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 19 22:39:49 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal TMDS
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): connected
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1621]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1621]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 19 22:39:50 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1621]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal TMDS
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): connected
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): Internal DisplayPort
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:39:51 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal TMDS
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): connected
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): Internal DisplayPort
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:40:39 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal TMDS
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): connected
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): Internal DisplayPort
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 19 22:50:24 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "fd" "34"
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event4 - Power Button: device removed
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "fd" "37"
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event0 - Power Button: device removed
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "fd" "38"
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event1 - Sleep Button: device removed
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "fd" "39"
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event5 - Video Bus: device removed
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "fd" "40"
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event2 - Sleep Button: device removed
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "fd" "41"
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: device removed
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "fd" "42"
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: device removed
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "fd" "43"
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: device removed
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "fd" "44"
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (**) Option "fd" "45"
Apr 19 23:08:40 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: device removed
Apr 19 23:08:41 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got pause for 13:70
Apr 19 23:08:41 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got pause for 13:68
Apr 19 23:08:41 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got pause for 13:72
Apr 19 23:08:41 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got pause for 13:79
Apr 19 23:08:41 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got pause for 13:80
Apr 19 23:08:41 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got pause for 13:69
Apr 19 23:08:41 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got pause for 13:65
Apr 19 23:08:41 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got pause for 13:66
Apr 19 23:08:41 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got pause for 13:83
Apr 19 23:08:41 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got pause for 13:64
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got resume for 13:70
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal TMDS
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 165.0 MHz maximum pixel clock
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): connected
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): Internal DisplayPort
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0): LGD (DFP-5): 1440.0 MHz maximum pixel clock
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (--) NVIDIA(GPU-0):
Apr 20 02:11:08 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0): Setting mode "DFP-5:nvidia-auto-select"
Apr 20 02:11:09 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0): ACPI: failed to connect to the ACPI event daemon; the daemon
Apr 20 02:11:09 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   may not be running or the "AcpidSocketPath" X
Apr 20 02:11:09 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   configuration option may not be set correctly. When the
Apr 20 02:11:09 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   ACPI event daemon is available, the NVIDIA X driver will
Apr 20 02:11:09 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   try to use it to receive ACPI event notifications. For
Apr 20 02:11:09 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   details, please see the "ConnectToAcpid" and
Apr 20 02:11:09 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   "AcpidSocketPath" X configuration options in Appendix B: X
Apr 20 02:11:09 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) NVIDIA(0):   Config Options in the README.
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event6 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got resume for 13:68
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event4 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event4 - Power Button: device is a keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got resume for 13:72
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event8 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got resume for 13:79
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: is tagged by udev as: Mouse
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event15 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Mouse: device is a pointer
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got resume for 13:80
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: device is a touchpad
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got resume for 13:69
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event5 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event5 - Video Bus: device is a keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got resume for 13:65
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got resume for 13:66
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event2 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event2 - Sleep Button: device is a keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got resume for 13:83
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event19 - HD WebCam: HD WebCam: device is a keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) systemd-logind: got resume for 13:64
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4432]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4432]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4432]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4435]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4435]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4435]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4436]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4436]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4436]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4437]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4437]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4437]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4438]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4438]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4438]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4442]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4442]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4442]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4444]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4444]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4444]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4447]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4447]: > Internal error:  Could not resolve keysym XF86FullScreen
Apr 20 02:11:10 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[4447]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Apr 20 02:11:33 KaiCox gdm-password][4497]: gkr-pam: the password for the login keyring was invalid.
Apr 20 02:38:59 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: (EE) event16 - SYNA7B99:00 06CB:7B99 Touchpad: kernel bug: Touch jump detected and discarded.
Apr 20 02:38:59 KaiCox /usr/lib/gdm-x-session[1532]: See https://wayland.freedesktop.org/libinput/doc/1.15.5/touchpad-jumping-cursors.html for details

وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud