شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2021-05-08 00:43:58

Wire
عضو
ثبت شده: 2021-05-08
ارسال ها: 2

مشکل اجرا نشدن sddm هنگام بوت

درود
بعد از نصب sddm و دسکتاپ kde
sddm به هیچ عنوان هنگام بوت سیستم لود نمیشه
این دو کامند هم نتیجه نداد :

systemctl enable sddm.service
systemctl start sddm.service

systemctl status sddm.service :

sddm.service - Simple Desktop Display Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sddm.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2021-05-08 00:16:07 +0430; 25min ago
    Docs: man:sddm(1)
       man:sddm.conf(5)
  Main PID: 332 (sddm)
   Tasks: 7 (limit: 9375)
   Memory: 76.2M
    CPU: 39.702s
   CGroup: /system.slice/sddm.service
       ├─332 /usr/bin/sddm
       └─340 /usr/lib/Xorg -nolisten tcp -background none -seat seat0 vt1 -auth /var/run/sddm/{83be920a-b6bb-4247-992b-d8ee5303b4cc} -noreset -displayfd 17

آفلاین

#2 2021-05-08 09:53:39

TUX
عضو
ثبت شده: 2016-01-31
ارسال ها: 98

پاسخ: مشکل اجرا نشدن sddm هنگام بوت

systemctl set-default graphical.target

آفلاین

#3 2021-05-13 14:26:21

alireza138812
عضو
ثبت شده: 2021-02-09
ارسال ها: 21

پاسخ: مشکل اجرا نشدن sddm هنگام بوت

سلام.
بسته ی plasma-workspace را نصب کردید ؟؟

آفلاین

#4 2021-06-15 20:10:41

Wire
عضو
ثبت شده: 2021-05-08
ارسال ها: 2

پاسخ: مشکل اجرا نشدن sddm هنگام بوت

TUX نوشته است که:
systemctl set-default graphical.target
alireza138812 نوشته است که:

سلام.
بسته ی plasma-workspace را نصب کردید ؟؟

سلام این مشکل از سمت کرنل بود که بعد از مدتی با آپدیت به ورژن جدید مشکل حل شد تشکر

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud